Không phải là đọc nhiều, học nhiều, mà là đọc đúng, học đúng những điều cần học

KHÔNG PHẢI LÀ ĐỌC NHIỀU, HỌC NHIỀU, MÀ LÀ ĐỌC ĐÚNG, HỌC ĐÚNG NHỮNG ĐIỀU CẦN HỌC

Đọc và làm theo sách Thế gian: hấp dẫn, lý thú, dễ hiểu, nhưng càng đọc nhiều và thực hành nhiều càng rối trí, càng u mê về bản chất và ý nghĩa cuộc sống, càng chìm đắm trong dục lạc, chấp thủ dẫn đến khổ đau phiền não bất tận trong sinh tử luân hồi.

Đọc và làm theo kinh điển Đạo Phật Nguyên thủy Theravada: không hấp dẫn, không lý thú, khó hiểu, nhưng càng đọc nhiều và thực hành nhiều càng sáng trí, càng giác ngộ về bản chất và ý nghĩa cuộc sống, càng buông bỏ trong dục lạc, xả ly dẫn đến hạnh phúc bình an vô thượng trong siêu thoát Tam giới.

Thời gian chỉ có bấy nhiêu một đời người – ngắn ngủi, mong manh, qua đi không thể lấy lại, có thể tắt bất cứ lúc nào, và cơ hội tái sinh trở lại làm người, được gặp Giáo Pháp của Đức Phật Toàn Trí Chánh Đẳng Giác nhỏ nhoi như giọt sương đầu ngọn cỏ so với nước trong bốn biển cả: Học và hành theo ánh sáng thế gian hay ánh sáng Phật giáo là phụ thuộc vào sự lựa chọn sáng suốt của quý vị. Có tìm mới có thấy. Có đi mới có đến. Hãy đi cho đúng đường, đến nơi cần đến.

Đã là quá đủ khổ đau trong luân hồi! Hãy luôn nhớ theo đuổi mục đích giác ngộ giải thoát! Xin hãy đừng phí phạm, dù chỉ mỗi một giây!

Nguyện cho oai đức Tam Bảo hộ trì cho quí vị luôn có được trí tuệ, tinh tấn, kham nhẫn, từ, bi, hỷ xả trên con đường dẫn đến giác ngộ giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau, phiền não đạt được hạnh phúc thật, sự tự do thật sự – Niết bàn.

Trong tâm từ,

Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala Bhikkhu

==============================

Chánh kinh: Tương Ưng Kinh – Chương 56: Tương Ưng Sự Thật – IV: Phẩm Rừng – 56.31. Simsapà

==============================

Một thời, Thế Tôn trú ở Kosambi, tại rừng Simsapà.

Rồi Thế Tôn lấy tay nhặt lên một ít lá Simsapà, rồi bảo các Tỷ–kheo:

—Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ–kheo, cái gì là nhiều hơn, một số ít lá Simsapà mà Ta nắm lấy trong tay, hay lá trong rừng Simsapà?

—Thật là quá ít, bạch Thế Tôn, một ít lá Simsapà mà Thế Tôn nắm lấy trong tay, và thật là quá nhiều lá trong rừng Simsapà.

—Cũng vậy, này các Tỷ–kheo, thật là quá nhiều, những gì Ta đã thắng tri mà không nói cho các Ông! Thật là quá ít những gì mà Ta đã nói ra!

Nhưng tại sao, này các Tỷ–kheo, Ta lại không nói ra những điều ấy? Vì rằng, này các Tỷ–kheo, những điều ấy không liên hệ đến mục đích, không phải là căn bản cho Phạm hạnh, không đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết–bàn. Do vậy, Ta không nói lên những điều ấy.

Và này các Tỷ–kheo, điều gì mà Ta nói?

❶ “Ðây là Khổ”, này các Tỷ–kheo, là điều Ta nói.

❷ “Ðây là Khổ tập”, là điều Ta nói.

❸ “Ðây là Khổ diệt”, là điều Ta nói.

❹ “Ðây là Con Ðường đưa đến Khổ diệt”, là điều Ta nói.

Nhưng tại sao, này các Tỷ–kheo, Ta lại nói ra những điều ấy? Vì rằng, này các Tỷ–kheo, những điều ấy liên hệ đến mục đích, là căn bản cho Phạm hạnh, đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết–bàn. Do vậy, Ta nói lên những điều ấy.

Do vậy, này các Tỷ–kheo,

❶ một cố gắng cần phải làm để rõ biết: “Ðây là Khổ”,

❷ một cố gắng cần phải làm để rõ biết: “Ðây là Khổ tập”,

❸ một cố gắng cần phải làm để rõ biết: “Ðây là Khổ Diệt”,

❹ một cố gắng cần phải làm để rõ biết: “Ðây là Con Ðường đưa đến Khổ diệt”.

––––––––––––––––––––––––––––––

Mọi bài viết, hình ảnh trên FB Sumangala Bhikkhu Viên Phúc và Website: http://ehipassiko.info có thể chia sẻ và sử dụng không cần xin phép.

Nguyện mong cho Chánh pháp của Đức Phật Gotama được lan tỏa rộng khắp mang lại lợi lạc cho chư thiên và loài người sớm giác ngộ, giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau, phiền não, chấm dứt luân hồi sinh tử, đạt được hạnh phúc thật sự, tự do thật sự – Niết bàn.

––––––––––––––––––––––––––––––

Bài viết liên quan

 • Thời gian: ai cũng chỉ có 24h mỗi ngày, Web, FB
 • Phật pháp, Phật giáo, đạo Phật là gì, Web, FB
 • Người hoàn toàn mới đến với Đạo Phật cần bắt đầu từ đâu?, Web, FB
 • Hoàn toàn và vĩnh viễn: sự thật về đạo Phật giải thoát, Web, FB
 • Trả lời ngoại đạo, Web, FB
 • Phê phán ngoại đạo có nên chăng, Web, FB
 • Tha thứ như thế nào, Web, FB
 • Tại sao không có hai Đức Phật xuất hiện một lần, Web, FB
 • Buddha – Đức Phật – Như Lai phần 1, Web, FB
 • Buddha – Đức Phật – Như Lai phần 2, Web, FB
 • Do Năm Pháp nào các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường Đức Phật và sau khi cung kính, tôn trọng, sống nương tựa vào Đức Phật?, Web, FB
 • Độc giác đạo, giải thoát đạo và bồ tát đạo khác nhau như thế nào❓, Web, FB
 • Kāma – dục (tham ái) và chanda – dục (mong muốn), Web, FB
 • Có phải vô ngã là không nên phân biệt, Web, FB
 • Vô phân biệt cái gì, và phân biệt cái gì, Web, FB
 • Thuận theo tự nhiên nào, Web, FB
 • Không nên suy tư về những điều gì và nên suy tư về những điều gì, Web, FB
 • Lợi ích thường xuyên quán sát, Web, FB
 • Con đường giải thoát -1, Web, FB
 • Mở rộng tâm đón nhận ánh sánh trí tuệ: như thế nào là niềm tin chân chính trong Phật giáo, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Abhidhamma – Vi diệu pháp, Web, FB
 • Lịch sử kết tập kinh điển và truyền giáo, tỳ kheo thiện minh, Web Link
 • Lịch sử kết tập kinh điển
 • Bình anson minh họa bằng biểu đồ và hình ảnh, Web Link
 • Hướng dẫn đọc tam tạng kinh điển
 • Gs. u ko lay
 • Yangon, miến điện, Web Link
 • Hâm mộ ngoại đạo, Web, FB
 • Phật nào, pháp nào, tăng nào, nương tựa nơi đâu, Web, FB
 • Giả và thật, Web, FB
 • Phân biệt tà với chánh, Web, FB
 • Chớ lầm đường lạc lối, kẻo hoài phí đời người, Web, FB
 • Tám đặc tính nhận biết pháp và luật thật sự, Web, FB
 • Bốn đại căn cứ địa là gì, Web, FB
 • Phật pháp dành cho ai, Web, FB
 • Lửa nào bằng lửa tham (Pháp cú 251), Web, FB
 • Chánh pháp toàn hảo, Web, FB
 • 4 sự thuyết giáo chánh pháp, Web, FB
 • Có cần học thuộc lòng kinh điển không, Web, FB
 • Phải tự mình bước đi, sau khi đã được chỉ đường, Web, FB
 • Pháp học, pháp hành và pháp thành, Web, FB
 • Những ai là vô cùng ít ỏi, những ai là nhiều vô số kể, Web, FB
 • Nếu mục tiêu của bạn khiến bạn khác biệt với đám đông, hãy ở một mình, Web, FB
 • Đại phước của đại phước, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Kinh tạng Phật giáo nguyên thủy mp3, Web, FB
 • Theravada nikaya mp3, Web Link
 • Học từ từ, tập từ từ, thực hành từ từ, Web, FB
 • Như thế nào là lộ trình tu tập thánh đạo giác ngộ, Web, FB
 • Trong pháp và luật này có một tuần tự học tập, Web, FB
 • Khúc gỗ trôi sông, Web, FB
 • Quí vị thiền vì mục đích gì, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Xóa bình luận, hủy kết bạn, chặn, Web, FB
 • 🔹🔹hỏi đáp 10/2021, Web Link
 • 🔹🔹hỏi đáp 9/2021, Web Link

Bài viết trên Facebook,26 tháng 11, 2021