Cúng dường tới các chùa Myanmar gặp khó khăn trong kỳ dịch bệnh Covid 19 đợt 4

Có Thực Mới Vực Được Đạo

(Cúng dường tới các chùa gặp khó khăn trong kỳ dịch bệnh covid 19. Đợt 4 – 23/11/2020)

   


Tình hình dịch bệnh covid 19 vẫn tiếp tục trầm trọng trên thế giới. Tại Myanmar, ngày 22/11/2020 có 1398 ca nhiễm mới, tổng số nhiễm là 80505 ca và tổng số người chết là 1765 – lệnh phong tỏa và cấm tụ tập đông người vẫn đang được áp dụng, công ăn việc làm bị đình trệ hoàn toàn, cuộc sống bị đảo lộn nhất là đối với số đông người lao động kiếm ăn hàng ngày.

Không chỉ nguy cơ nhiễm bệnh và tử vong đang rình rập uy hiếp, mà cái đói đang thực sự trực tiếp gây khốn khó cho đông đảo nhân dân.

Trong tình thế khó khăn chung như vậy, đời sống của những tu sĩ xuất gia tỳ khưu, sa di, nữ tu ở rất nhiều chùa, tu viện, thiền viện càng khó khăn hơn khi không thể đi khất thực, bị phong tỏa cấm đi lại, chỉ sống hoàn toàn nhờ sự bố thí do các Phật tử thành tín chắt chiu chia sẻ từ bữa cơm hàng ngày vốn dĩ đã rất kham khổ của mình trực tiếp đem lại cúng dường.

Đồng cảm tình cảnh khó khăn hoạn nạn do dịch bệnh gây ra, các thiện nam tín nữ truyền thống phật giáo Nguyên thủy Theravada tại Việt Nam đã mở rộng tấm lòng, phát tâm trong sạch, tạo lên rất nhiều đoàn, nhóm chung tay đồng sức cúng dường thịnh tài, lương thực, thực phẩm, thuốc men, khẩu trang, thiết bị y tế tới các Tăng đoàn, các vị xuất gia tại các chùa, tu viện, thiền viện đang gặp khó khăn trong kỳ dịch bệnh covid 19 này:

Thứ nhất là nhằm thiết thực hộ trì Tam Bảo – ba Ngôi Báu vô thượng trên thế gian;

Và thứ hai cũng là để bày tỏ sự biết ơn và tri ơn đối với Đất Nước và Con Người Myanmar đã toàn tâm toàn ý, không tiếc công tiếc sức, của cải, thời gian và trí tuệ của mình để nuôi dưỡng, bảo vệ, vun bồi dòng truyền thừa Phật giáo Nguyên Thủy Theravada một cách trọn vẹn, tinh khiết qua biết bao thế hệ từ hơn hai nghàn năm qua vì lợi ích của nhân loại và chư thiên, trong đó có vô số người Việt Nam chúng ta đã, đang và sẽ tiếp tục được thụ hưởng những lợi ích vô giá từ nguồn Chánh Pháp đã được bảo tồn tinh khiết này;

Thêm nữa, thứ ba, đây cũng là sự thể hiện tấm lòng từ bi đối với chúng sinh trong cảnh nguy nan;

Và thứ tư, cũng nhằm giúp bản thân vun bồi thiện tâm xả ly, đối trị tính tham ái, vị kỉ, keo kiết bủn xỉn, và tích tạo công đức phước báu làm tư lương, tạo duyên lành trên con đường xuyên qua khổ đau trong luân hồi cho đến ngày thành tựu Đạo Quả đoạn tận mọi lậu hoặc, chấm dứt sinh tử, giác ngộ giải thoát hoàn toàn khỏi Tam Giới.

Một miếng khi đói bằng cả gói khi no. Có thực mới vực được Đạo. Sự bố thí cúng dường của quý đạo hữu Phật tử Phật giáo Nguyên thủy Theravada Việt Nam đã và đang góp phần góp phần làm dịu bớt phần nào khó khăn thiếu thốn, tạo điều kiện cho các hành giả tu sĩ xuất gia tiếp tục dấn thân không thối chuyển trên con đường đầy khó khăn thử thách để tầm cầu chân lý giác ngộ giải thoát cho bản thân và mọi người xung quanh, kiên tâm duy trì và bảo tồn tinh khiết truyền thống Phật giáo Nguyên thủy Theravada giúp cho nhân loại và chư thiên cùng có cơ hội gặp và thực hành Chánh pháp tinh khiết không pha tạp do chính Đức Phật Chánh Đẳng Giác Gotama trao truyền.

Trong thời gian từ tháng 9 tới nay, các thiện nam tín nữ hữu duyên đã phát tâm trong sạch, hào phóng cúng dường ba đợt tới các chùa gặp khó khăn trong kỳ dịch bệnh covid 19 thông qua Thiền viện Ta ma nê chô (Tharmanaykyaw), Yangon, chỗ sư đang cư trú.

Và đợt cúng dường thứ 4 này với tổng thịnh tài 892 tr vnd đang được các vị hộ trì Tam Bảo gửi sang TK của Thiền viện để các vị hộ tăng kappiya mua gạo, khoai, dầu ăn, cá khô, thuốc men … v. v…… cúng dường tới những chùa đang gặp khó khăn nhất mà Thiền viện có được thông tin. Đạo hữu hộ tăng kappiya tại SG Diệu Hòa, đầu mối tiếp nhận cúng dường từ thiện, sẽ công bố phương danh các thí chủ đợt 4 này trên FB của mình.

Nhân duyên này, thông qua bài viết của TK Viên Phúc Sumangala, Ngài Sư Cả Trưởng Lão Thiền Sư chủ trì Thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery Yangon Myanmar Ngài U Dammikabhivamsa – Agga mahā ganthavācaka paṇḍita, đã hoan hỷ bày tỏ lời Tùy Hỷ của Ngài cùng các công đức phước thiện bố thí cúng dường thanh cao của quý thí chủ, công đức phục vụ hộ trì Tam Bảo của quý đạo hữu: “Sādhu, Sādhu, Sādhu anumodāmi!”.

Và dưới đây là bản dịch một trong các câu trả lời các câu hỏi trong cuốn sách của Ngài: “The Requisites for Freedom” (“Những điều thiết yếu cho sự giải thoát” – TK Viên Phúc Sumangala Việt dịch 2016) về vị trí vai trò của người cúng dường thực phẩm, và về thực tế “Có thực mới vực được Đạo” trong thời Đức Phật tại thế, mà Ngài thân gửi tới các thí chủ, các vị hộ tăng, các vị trợ giúp Tam Bảo, các đạo hữu thiện nam tín nữ Việt Nam:

Bệnh nào là nặng nhất trong các loại bệnh và phương thuốc của nó là gì?

Đói là loại bệnh tồi tệ nhất trong các loại bệnh (Pháp cú, 203). Đây là loại bệnh không thể chữa khỏi hoàn toàn. Chúng ta phải luôn chữa trị nó, mặc dù nó là bệnh không thể chữa – chúng ta dùng thuốc để bệnh tạm thời thuyên giảm nhưng rồi sau đó bệnh sẽ phát trở lại.

Thực phẩm thì tương tự như thuốc và người cúng dường thì tương tự như vị thầy cho thuốc. Vì vậy, người cúng dường thực phẩm cũng giống như những người cấp thuốc.

Thuở nọ, có một người đàn ông nghèo, ông đã chăn dắt đàn gia súc suốt cả ngày. Ông đã rất đói, nhưng ông vẫn có ý định trước khi về nhà sẽ đến cung kính đảnh lễ Phật. Đức Phật đã yêu cầu cho người đàn ông ấy ăn, và sau khi ông ăn xong, Đức Phật mới thuyết Pháp.

Trong câu chuyện về ông Tambadāthika cũng vậy, Ngài Sāriputta (Xá-Lợi-Phất) đã yêu cầu Tambadāthika ăn bữa trưa, để sau đó ông ta có thể tập trung lắng nghe khi Ngài thuyết Pháp.

3. What is the worst of the diseases and what is its remedy?

Hunger is the worst of the diseases (Dhammapada verse 203). This is a

disease that can never be cured completely. We have to always treat this disease though it is incurable – we take medicine for temporary relief but then the disease arises again.

Food is like a medicine and the donor is like a physician giving medicine. So, those who offer food are like physicians.

Once there was a poor man who spent the whole day looking after cattle. He was hungry; so thought he will return home after paying homage to the Buddha. The Buddha asked that the poor man be fed, and gave a Dhamma talk after the poor man had eaten.

In the story of Tambadāthika also, Venerable Sāriputta asked him to eat lunch so that he could pay attention well while he gave a Dhamma talk.

Nguyện cho oai đức Tam Bảo hộ trì cho tất cả các thí chủ, hộ tăng, hỗ trợ Tam Bảo cùng tất cả mọi người trong gia đình luôn được khỏe mạnh, thành công, an vui, và hạnh phúc, luôn tinh tấn làm lành, lánh dữ, thanh lọc tâm, vun bồi phước thiện Bố thí – Trì giới – Hành thiền tạo duyên lành giúp sớm giác ngộ, giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau, phiền não, chấm dứt luân hồi sinh tử, đạt được hạnh phúc thật sự, tự do thật sự – Niết bàn.

Trong tâm từ,

Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala

Sādhu, Sādhu, Sādhu anumodāmi! 

Xin được tùy hỷ công đức bố thí cúng dường thanh cao của quý thí chủ, công đức phục vụ hộ trì Tam Bảo của quý đạo hữu.

 Con xin hồi hướng phước lành
Khắp cùng pháp giới chúng sanh gội nhuần
Mẹ cha thầy tổ thân nhân
Hiện tiền quá vãng trọn phần phước duyên
Cầu xin hộ pháp chư thiên
Phát tâm hoan hỷ báo truyền gần xa
Cầu cho mưa thuận gió hoà
Pháp luân thường chuyển nhà nhà an khang
Chúng sanh ba cõi sáu đường
Do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn
Nghiệp lành từ khẩu ý thân
Hoá thành phúc quả tùy nhân sở cầu (lạy)

 Nguyện công đức tu trì
Hồi hướng khắp chư thiên
Bậc thiện thần hộ pháp
Nhiều oai đức thần lực
Ngự khắp cả trần hoàn
Hư không giới thiên giới
Xin các ngài tùy hỷ
Công đức đã thể hiện
Rồi hộ trì Phật pháp
Mãi soi sáng nhân – thiên
Quốc độ hưởng thái bình
Muôn người sống lạc nghiệp
Mẹ cha và thầy tổ
Quyến thuộc cùng chúng sanh
Ðược hạnh phúc dài lâu
Thiểu bệnh dứt khổ sầu
Ngày ngày vui tu tập
Tinh tiến trong đạo mầu
Nhất tâm cầu giác ngộ

 Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Ðoạn nghiệp chướng não phiền
Quả niết bàn chứng đạt
Nguyện Chánh Pháp lưu truyền
Phổ cập khắp thế gian
Chúng sanh thường tịnh lạc
Phật đạo chóng viên thành (lạy)

Trong tâm từ,
Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala

Bài viết liên quan

 • Cúng Dường Là Gì, Web, FB
 • Lợi Ích Của Bố Thí Cúng Dường Là Gì?, Web, FB
 • Từ Thiện – Bố Thí – CúNg DườNg – Dāna Với Sự Hiểu Biết, Web, FB
 • Thỉnh Mời Chư Tăng Tới Cúng Dường, Trai Tăng Tại Gia Để Làm Gì? Nên Như Thế Nào?, Web, FB
 • Suy Xét Làm Phước Thiện Bố Thí, Web, FB
 • Xây Chùa, Tháp, Dựng Tượng Phật Có Thuộc Vào Thí Sự Không?, Web, FB
 • Bỏ Công Trực Tiếp Bố Thí Có Lợi Ích Gì?, Web, FB
 • Sai Khác Giữa Có Bố Thí Và Không Bố Thí?, Web, FB
 • Bố Thí Xứng Bậc Chân Nhân, Web, FB
 • Bố Thí Ba-La-Mật, Web, FB
 • Bố Thí Là Việc Dễ Làm, Song Bố Thí Để Tạo Được Phước Thiện Không Phải Là Việc Dễ, Mà Được Phước Thiện Vô Lượng Càng Khó Hơn…, Web, FB
 • Video 2A/4: Dāna – Charity – Bố Thí Cúng Dường, Web, FB

Youtube

 • Phước Nghiệp Bố Thí Cúng Dường, Youtube
 • Quả Báu Và Phân Loại Phước Nghiệp Bố Thí Cúng Dường, Youtube
 • Tích Truyện Về Quả Báu Phước Nghiệp Bố Thí, Youtube
 • Cúng Dường Đợt 7, 20 Tháng 2/2021, FB
 • Cúng Dường Đợt 6 15/1/2021 – 18/1/2021, FB
 • Cúng Dường Tới Các Chùa Myanmar Gặp Khó Khăn Trong Kỳ Dịch Bệnh Covid 19 Đợt 1, Web, FB
 • Cúng Dường Tới Các Chùa Myanmar Gặp Khó Khăn Trong Kỳ Dịch Bệnh Covid 19 Đợt 2, Web, FB
 • Cúng Dường Tới Các Chùa Myanmar Gặp Khó Khăn Trong Kỳ Dịch Bệnh Covid 19 Đợt 3, Web, FB
 • Cúng Dường Tới Các Chùa Myanmar Gặp Khó Khăn Trong Kỳ Dịch Bệnh Covid 19 Đợt 4, Web, FB
 • Cúng Dường Tới Các Chùa Myanmar Gặp Khó Khăn Trong Kỳ Dịch Bệnh Covid 19 Đợt 5, Web, FB

Hoan Hỷ Cùng Công Đức Của Các Thí Chủ Cúng Dường Tới Các Chùa Myanmar Gặp Khó Khăn Trong Kỳ Dịch Bệnh Covid 19 (10/2020 – Đợt 2), FB

Sādhu, Sādhu, Sādhu Anumodāmi!

Xin Được Tùy Hỷ Công Đức Bố Thí Cúng Dường Hộ Độ Tam Bảo (10/2020 – Đợt 1) Này Cùng Quý Đạo Hữu!, FB

 • Cuộc Sống Tu Hành Trong Kỳ Dịch Bệnh Covid 19, FB
 • Phước – Tuệ Đồng Tu, Web, FB
 • Cúng Dường An Cư Ba Tháng Mùa Mưa 4/8 – 31/10/2020 – Hộ Độ Tăng Đoàn Sangha Thiền Viện Tharmanakyaw Mahagandhayon, Yangon Myanmar., FB
 • Cúng Dường Là Gì, Web, FB
 • Lợi Ích Của Bố Thí Cúng Dường Là Gì?, Web, FB
 • Cúng Dường Nhân Dịp An Cư Mùa Mưa 2019, FB
 • Danh Mục Các Bài Viết Quan Trọng, Web, FB
 • Tôi Nguyện, Web, FB
 • Cúng Dường Tới Các Chùa Myanmar Gặp Khó Khăn Trong Kỳ Dịch Bệnh Covid 19 Đợt 1, Web, FB
 • Cúng Dường Tới Các Chùa Myanmar Gặp Khó Khăn Trong Kỳ Dịch Bệnh Covid 19 Đợt 2, Web, FB
 • Cúng Dường Tới Các Chùa Myanmar Gặp Khó Khăn Trong Kỳ Dịch Bệnh Covid 19 Đợt 3, Web, FB
 • Cúng Dường Tới Các Chùa Myanmar Gặp Khó Khăn Trong Kỳ Dịch Bệnh Covid 19 Đợt 4, Web, FB
 • Cúng Dường Tới Các Chùa Myanmar Gặp Khó Khăn Trong Kỳ Dịch Bệnh Covid 19 Đợt 5, Web, FB
 • Tại Sao Myanmar, Web, FB
 • Mục Đích Sử Dụng Facebook Là Gì?, Web, FB
 • Sàng Lọc Thông Tin Như Thế Nào?, Web, FB
 • Thế Nào Là Tu Đúng Đạo Phật, Web, FB
 • Điều Kiện Tham Dự Các Khóa Thiền Minh Sát Vipassana (Tứ Niệm Xứ) Theo Phương Pháp Ngài Trưởng Lão Thiền Sư Mahasi Sayadaw Tại Thiền Viện Ta-Ma-Nê-Chô, Yangon, Miến Điện, Web, FB
 • Cái Gì? What? Như Thế Nào? How? Để Làm Gì? For What? – Ba Câu Hỏi Cốt Lõi Trong Minh Sát Tu Tập – Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Các Danh Mục Bài Viết Theo Chủ Đề – Photo Albums Trên Fb Sumangala Bhikkhu Viên Phúc (P1/3), Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P2/3) Facebook Links List A Tam Bảo, Nghiệp…, Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P3/3) Facebook Links List B Tu Tập Định, Tuệ, Tứ Thánh Đế…, Web, FB

Audio – Video Bài Giảng – Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala – Thiền Viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar.

 • Youtube, Youtube
 • Archive, Archive
 • Yếu Pháp Tu Tập Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thiền Minh Sát Vipassana Lý Thuyết Và Thực Hành, Youtube
 • Ehipassiko – Đến Để Thấy: Phóng Sự Về Khóa Tu Thiền Minh Sát Vipassana Tại Chùa Nam Tông SG, Youtube
 • Xin Hãy Đừng Phí Phạm Dù Chỉ Mỗi Một Giây – Thiền Sư Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Youtube
 • Giới Và Luật Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thọ Trì Tam Quy và Ngũ Giới, Web, FB
 • 9 Ân Đức Phật, 6 Ân Đức Pháp, 9 Ân Đức Tăng, Web, FB
 • Sám Hối – Tha Thứ – Rải Tâm Từ – Phát Nguyện – Hồi Hướng Công Đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 23 tháng 11 2020