Cúng dường tới các chùa Myanmar gặp khó khăn trong kỳ dịch bệnh Covid 19 đợt 5

Có Thực Mới Vực Được Đạo (2/2)

Bài 2/2: Danh sách các thí chủ & Các hình ảnh Cúng dường tới các chùa gặp khó khăn trong kỳ dịch bệnh covid 19 – Đợt 4 & 5, kết thúc ngày 16/12/2020.

Hoan hỷ thông báo tới các đạo hữu sự kết thúc hoàn toàn viên mãn đợt 4 và 5 cúng dường tới

⑴ 128 chùa với hơn 1000 vị tỳ khưu, sa di, nữ tu tại các vùng Yangon, Hmawbi, Bago, Sangai, Mandalay; và

⑵ cúng dường tới thiền viện Ta ma nê chô, Yangon Myanmar.

Đợt cúng dường này đã được thành tựu viên mãn nhờ

 1. sự phát tâm bố thí cúng dường trong sạch và hào phóng của các thí chủ, đặc biệt là của thí chủ GH
 2. sự tận tình của các đạo hữu hỗ trợ chuyển khoản đặc biệt là của đạo hữu DH, LT, CT, LK
 3. sự năng nổ nhiệt tâm mua gom hàng và chở đi phân phát tới tận nơi của các đạo hữu hộ tăng thiền viện Ta ma nê chô, đặc biệt là của cô nữ tu tổng quản lý hộ tăng Zavananani.

Thiền viện Tharmanaykyaw đã huy động các vị hộ tăng tổ chức mua gạo, khoai, dầu ăn, cá khô, trứng … v. v…… cùng một số y áo, thuốc men cần thiết để cúng dường tới các chùa nhỏ gặp khó khăn nơi xa, vắng (các trung tâm, thiền viện lớn, nổi tiếng thường đã có nhiều các vị đại thí chủ đứng ra gánh vác hộ trì) trong kỳ dịch bệnh covid 19 này. Tất cả các chùa đều là chùa nhỏ, có các vị xuất gia tỳ khưu, sadi, nữ tu khoảng từ năm bẩy vị cho tới hai ba chục vị, ở nơi xa và vắng rất nghèo ở xung quanh khu vực Thiền viện Tharmanakyaw chỗ Sư trú ngụ, vùng ngoại ô Yangon, vùng Hmawbi và Bago phía Bắc Yangon ~100 km, và một số chùa nhỏ tại miền Bắc Myanmar gần Sagain và Mandalay nơi quê nhà và tu học thời trẻ của Sư Cả chủ trì Thiền viện Tharmanakyaw. Và trong đợt này cũng đã thay mặt các thí chủ cúng dường tới các vị Đại trưởng lão Thiền sư của Thiền Lâm Quốc tế Panditaram, nơi đã giúp cho hàng chục ngàn thiền sinh quốc tế trong đó có rất nhiều thiền sinh Việt Nam, nhận được lợi ích không thể nghĩ bàn khi thực hành đúng đắn Minh sát Tứ niệm xứ theo lời Đức Phật Gotama chỉ dạy.

Mỗi khi cúng dường tới bất cứ chùa nào, Sư Sumangala Bhikkhu Viên Phúc đều nhờ các hộ tăng chụp hình ghi lại địa chỉ, số lượng chư tăng, đồ cúng dường và thịnh tài cúng dường … v. v…… để có thể báo cáo thông báo cụ thể, chi tiết tới các thí chủ cùng biết và cùng hoan hỷ một lần nữa với những thiện pháp cúng dường của mình đã được vun bồi và thành tựu viên mãn.

PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ CÚNG DƯỜNG

Sādhu, Sādhu, Sādhu anumodāmi!

Mừng vui tùy hỷ công đức bố thí cúng dường thanh cao của quý thí chủ, công đức cung kính, phục vụ, hộ trì Tam Bảo của quý đạo hữu.

Nguyện cho thiện nghiệp cúng dường thanh cao này và thiện nghiệp cung kính, phục vụ, hộ trì Tam Bảo cao quí này sẽ mang lại phước báu vô lượng ngay trong kiếp sống này và mai sau tới các vị thí chủ, các đạo hữu cùng mọi người trong gia đình mình, và sẽ là duyên lành giúp sớm giác ngộ giải thoát hoàn toàn mọi khổ đau phiền não, chấm dứt luân hồi sinh tử, đạt được hạnh phúc thật sự, tự do thật sự – Niết bàn.

– Date: 12 Dec 2020

– Donation for: ⑴ Monasteries in difficulties by covid-19 & ⑵ Tharmanaykyaw Monastery

– Donor’s names: GH – GT – Kim Long – Tiến Minh – Ngọc Nhân – Lê Phương Miurey – Nguyên Phan – Thiên Hương – Nguyễn Thuỷ – Linh Phương – Tú Dung – Diệu Danh – Diệu Hòa – Trường Giang – Mỹ Trâm – Nguyên Thường group – Lê Sang – Bích Hằng – Ngọc Nga – Bạch Phượng – Lê Thu – Văn Duấn – Tô Phúng – Tố Nga – Như Ý – Văn Toàn – Loan Trần – Chi Mai – Hữu Đạo – Thu Trang – Chí Thiện – NgTThuỷ – Văn Phúc – Mạnh Anh – Hồng Trang – Kim Hạnh – Gđ NXD – Thắng Lợi – Hoa Triều – Ngọc Hiền – Băng Thanh – Hoà Hải – Cát Tường – Sukha Parami – Lan Huỳnh – Bưu Luông – Vicky Huỳnh – Chơn Tâm – Thanh Phan – Dhamma Giri – Phương Dung – Gđ Hùng Hà – Chí Thành – and others.

– Donor’s Address: Vietnam

– Donated Amount:

⑴ 51,393,896 ks + ⑵ 7,150,000 ks
= 58,543,896 ks

~ ⑴ 38,490 usd + ⑵ 5,400 usd
= 43,890 usd

Idaṁ me puññaṁ āsavakkhayāvahaṁ hotu.
Mong cho phước báu của tôi sẽ đem lại sự đoạn tận các lậu hoặc.

Idaṁ me danaṁ maggaphalañānassa paccayo hotu.
Mong cho cúng dường của tôi sẽ là duyên lành cho sự thành đạt Đạo, Quả.

Imaṁ no puññaṃ mātāpituācariyañatimittasamūhānaṃ dema.
Chúng tôi xin hồi hướng phước báu của chúng tôi đến với cha mẹ, thầy tổ, quyến thuộc, bạn bè.

Imaṁ no puñña bhāgaṁ sabbasattānaṁ dema.
Chúng tôi xin hồi hướng phước báu đến tất cả chúng sanh.

Sabbe sattā sukhitā hontu.
Mong tất cả chúng sanh mạnh khỏe và an vui.

Con xin hồi hướng phước lành
Khắp cùng pháp giới chúng sanh gội nhuần
Mẹ cha thầy tổ thân nhân
Hiện tiền quá vãng trọn phần phước duyên

Cầu xin hộ pháp chư thiên
Phát tâm hoan hỷ báo truyền gần xa
Cầu cho mưa thuận gió hoà
Pháp luân thường chuyển nhà nhà an khang

Chúng sanh ba cõi sáu đường
Do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn
Nghiệp lành từ khẩu ý thân
Hoá thành phúc quả tùy nhân sở cầu (lạy)

Nguyện công đức tu trì
Hồi hướng khắp chư thiên
Bậc thiện thần hộ pháp
Nhiều oai đức thần lực

Ngự khắp cả trần hoàn
Hư không giới thiên giới
Xin các ngài tùy hỷ
Công đức đã thể hiện

Rồi hộ trì Phật pháp
Mãi soi sáng nhân – thiên
Quốc độ hưởng thái bình
Muôn người sống lạc nghiệp

Mẹ cha và thầy tổ
Quyến thuộc cùng chúng sanh
Ðược hạnh phúc dài lâu
Thiểu bệnh dứt khổ sầu

Ngày ngày vui tu tập
Tinh tiến trong đạo mầu
Nhất tâm cầu giác ngộ
Nguyện công đức đã làm

Kết duyên lành giải thoát
Ðoạn nghiệp chướng não phiền
Quả niết bàn chứng đạt
Nguyện Chánh Pháp lưu truyền

Phổ cập khắp thế gian
Chúng sanh thường tịnh lạc
Phật đạo chóng viên thành (lạy)

Sādhu! Sādhu! Sādhu!
Lành thay! Lành thay! Lành thay!

Trong tâm từ,

Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala

Bài viết liên quan

 • Cúng Dường Là Gì, Web, FB
 • Lợi Ích Của Bố Thí Cúng Dường Là Gì?, Web, FB
 • Từ Thiện – Bố Thí – CúNg DườNg – Dāna Với Sự Hiểu Biết, Web, FB
 • Thỉnh Mời Chư Tăng Tới Cúng Dường, Trai Tăng Tại Gia Để Làm Gì? Nên Như Thế Nào?, Web, FB
 • Suy Xét Làm Phước Thiện Bố Thí, Web, FB
 • Xây Chùa, Tháp, Dựng Tượng Phật Có Thuộc Vào Thí Sự Không?, Web, FB
 • Bỏ Công Trực Tiếp Bố Thí Có Lợi Ích Gì?, Web, FB
 • Sai Khác Giữa Có Bố Thí Và Không Bố Thí?, Web, FB
 • Bố Thí Xứng Bậc Chân Nhân, Web, FB
 • Bố Thí Ba-La-Mật, Web, FB
 • Bố Thí Là Việc Dễ Làm, Song Bố Thí Để Tạo Được Phước Thiện Không Phải Là Việc Dễ, Mà Được Phước Thiện Vô Lượng Càng Khó Hơn…, Web, FB
 • Video 2A/4: Dāna – Charity – Bố Thí Cúng Dường, Web, FB

Youtube

 • Phước Nghiệp Bố Thí Cúng Dường, Youtube
 • Quả Báu Và Phân Loại Phước Nghiệp Bố Thí Cúng Dường, Youtube
 • Tích Truyện Về Quả Báu Phước Nghiệp Bố Thí, Youtube
 • Cúng Dường Đợt 7, 20 Tháng 2/2021, FB
 • Cúng Dường Đợt 6 15/1/2021 – 18/1/2021, FB
 • Cúng Dường Tới Các Chùa Myanmar Gặp Khó Khăn Trong Kỳ Dịch Bệnh Covid 19 Đợt 1, Web, FB
 • Cúng Dường Tới Các Chùa Myanmar Gặp Khó Khăn Trong Kỳ Dịch Bệnh Covid 19 Đợt 2, Web, FB
 • Cúng Dường Tới Các Chùa Myanmar Gặp Khó Khăn Trong Kỳ Dịch Bệnh Covid 19 Đợt 3, Web, FB
 • Cúng Dường Tới Các Chùa Myanmar Gặp Khó Khăn Trong Kỳ Dịch Bệnh Covid 19 Đợt 4, Web, FB
 • Cúng Dường Tới Các Chùa Myanmar Gặp Khó Khăn Trong Kỳ Dịch Bệnh Covid 19 Đợt 5, Web, FB

Hoan Hỷ Cùng Công Đức Của Các Thí Chủ Cúng Dường Tới Các Chùa Myanmar Gặp Khó Khăn Trong Kỳ Dịch Bệnh Covid 19 (10/2020 – Đợt 2), FB

Sādhu, Sādhu, Sādhu Anumodāmi!

Xin Được Tùy Hỷ Công Đức Bố Thí Cúng Dường Hộ Độ Tam Bảo (10/2020 – Đợt 1) Này Cùng Quý Đạo Hữu!, FB

 • Cuộc Sống Tu Hành Trong Kỳ Dịch Bệnh Covid 19, FB
 • Phước – Tuệ Đồng Tu, Web, FB
 • Cúng Dường An Cư Ba Tháng Mùa Mưa 4/8 – 31/10/2020 – Hộ Độ Tăng Đoàn Sangha Thiền Viện Tharmanakyaw Mahagandhayon, Yangon Myanmar., FB
 • Cúng Dường Là Gì, Web, FB
 • Lợi Ích Của Bố Thí Cúng Dường Là Gì?, Web, FB
 • Cúng Dường Nhân Dịp An Cư Mùa Mưa 2019, FB
 • Danh Mục Các Bài Viết Quan Trọng, Web, FB
 • Tôi Nguyện, Web, FB
 • Cúng Dường Tới Các Chùa Myanmar Gặp Khó Khăn Trong Kỳ Dịch Bệnh Covid 19 Đợt 1, Web, FB
 • Cúng Dường Tới Các Chùa Myanmar Gặp Khó Khăn Trong Kỳ Dịch Bệnh Covid 19 Đợt 2, Web, FB
 • Cúng Dường Tới Các Chùa Myanmar Gặp Khó Khăn Trong Kỳ Dịch Bệnh Covid 19 Đợt 3, Web, FB
 • Cúng Dường Tới Các Chùa Myanmar Gặp Khó Khăn Trong Kỳ Dịch Bệnh Covid 19 Đợt 4, Web, FB
 • Cúng Dường Tới Các Chùa Myanmar Gặp Khó Khăn Trong Kỳ Dịch Bệnh Covid 19 Đợt 5, Web, FB
 • Tại Sao Myanmar, Web, FB
 • Mục Đích Sử Dụng Facebook Là Gì?, Web, FB
 • Sàng Lọc Thông Tin Như Thế Nào?, Web, FB
 • Thế Nào Là Tu Đúng Đạo Phật, Web, FB
 • Điều Kiện Tham Dự Các Khóa Thiền Minh Sát Vipassana (Tứ Niệm Xứ) Theo Phương Pháp Ngài Trưởng Lão Thiền Sư Mahasi Sayadaw Tại Thiền Viện Ta-Ma-Nê-Chô, Yangon, Miến Điện, Web, FB
 • Cái Gì? What? Như Thế Nào? How? Để Làm Gì? For What? – Ba Câu Hỏi Cốt Lõi Trong Minh Sát Tu Tập – Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Các Danh Mục Bài Viết Theo Chủ Đề – Photo Albums Trên Fb Sumangala Bhikkhu Viên Phúc (P1/3), Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P2/3) Facebook Links List A Tam Bảo, Nghiệp…, Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P3/3) Facebook Links List B Tu Tập Định, Tuệ, Tứ Thánh Đế…, Web, FB

Audio – Video Bài Giảng – Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala – Thiền Viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar.

 • Youtube, Youtube
 • Archive, Archive
 • Yếu Pháp Tu Tập Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thiền Minh Sát Vipassana Lý Thuyết Và Thực Hành, Youtube
 • Ehipassiko – Đến Để Thấy: Phóng Sự Về Khóa Tu Thiền Minh Sát Vipassana Tại Chùa Nam Tông SG, Youtube
 • Xin Hãy Đừng Phí Phạm Dù Chỉ Mỗi Một Giây – Thiền Sư Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Youtube
 • Giới Và Luật Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thọ Trì Tam Quy và Ngũ Giới, Web, FB
 • 9 Ân Đức Phật, 6 Ân Đức Pháp, 9 Ân Đức Tăng, Web, FB
 • Sám Hối – Tha Thứ – Rải Tâm Từ – Phát Nguyện – Hồi Hướng Công Đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 14 tháng 12, 2020