Khúc gỗ trôi sông

KHÚC GỖ TRÔI SÔNG? (NHỮNG HIỂM NGUY RÌNH RẬP)

Này các Tỷ–kheo,

nếu khúc gỗ không đâm vào bờ bên này,

không đâm vào bờ bên kia,

không chìm giữa dòng,

không mắc cạn trên miếng đất nổi,

không bị loài Người nhặt lấy,

không bị phi nhân nhặt lấy,

không bị mắc vào xoáy nước,

không bị mục bên trong;

như vậy, này các Tỷ–kheo, khúc gỗ ấy sẽ hướng về biển, sẽ xuôi theo biển, sẽ nghiêng nhập vào biển.

Vì sao?

Vì rằng, này các Tỷ–kheo, dòng sông Hằng hướng về biển, xuôi theo biển, nghiêng trôi về biển. Cũng vậy, này các Tỷ–kheo, nếu các Ông không đâm vào bờ bên này, không đâm vào bờ bên kia, không chìm giữa dòng, không mắc cạn trên miếng đất nổi, không bị loài Người nhặt lấy, không bị phi nhân nhặt lấy, không bị mắc vào xoáy nước, không bị mục bên trong; như vậy, này các Tỷ–kheo, các Ông sẽ hướng về Niết–bàn, sẽ xuôi theo Niết–bàn, sẽ nghiêng nhập vào Niết–bàn.

Vì sao?

Vì rằng, này các Tỷ–kheo, chánh kiến hướng về Niết–bàn, xuôi theo Niết–bàn, nghiêng nhập vào Niết–bàn.

4) Khi được nghe nói vậy, một Tỷ–kheo bạch Thế Tôn:

— Bạch Thế Tôn,

Bờ bên này là gì?

Bờ bên kia là gì?

Thế nào là chìm giữa dòng?

Thế nào là mắc cạn trên miếng đất nổi?

Thế nào là bị loài Người nhặt lấy?

Thế nào là bị phi nhân nhặt lấy?

Thế nào là bị mắc vào xoáy nước?

Thế nào là bị mục nát bên trong?

5) Bờ bên này, này Tỷ–kheo, là đồng nghĩa với sáu nội xứ này.

6) Bờ bên kia, này Tỷ–kheo, là đồng nghĩa với sáu ngoại xứ.

7) Bị chìm giữa dòng, này Tỷ–kheo, là đồng nghĩa với hỷ tham.

8) Bị mắc cạn trên miếng đất nổi, này Tỷ–kheo, là đồng nghĩa với ngã mạn.

9) Và này Tỷ–kheo, thế nào là bị người nhặt lấy? Ở đây, Tỷ–kheo sống quá liên hệ với cư sĩ, chung vui, chung buồn, an lạc khi họ an lạc, đau khổ khi họ bị đau khổ, tự trói buộc mình trong các công việc phải làm được khởi lên của họ. Ðây gọi là Tỷ–kheo bị loài Người nhặt lấy.

10) Và thế nào, này Tỷ–kheo, là bị phi nhân nhặt lấy? Ở đây, Tỷ–kheo sống Phạm hạnh với ước nguyện được sanh cộng trú với một hạng chư Thiên: “Mong rằng với giới luật này, với cấm giới này, với khổ hạnh này, với Phạm hạnh này, ta sẽ trở thành Thiên nhân hay một loài chư Thiên!” Ðây, này Tỷ–kheo, được gọi là bị phi nhân nhặt lấy.

11) Bị mắc vào xoáy nước, này Tỷ–kheo, là đồng nghĩa với năm dục công đức.

12) Và này Tỷ–kheo, thế nào là bị mục nát bên trong? Ở đây, này Tỷ–kheo, có người thọ tà giới, theo ác pháp, bất tịnh, có những hành vi đáng nghi ngờ, có những hành động che đậy, không phải Sa–môn nhưng hiện tướng Sa–môn, không phải Phạm hạnh nhưng hiện tướng Phạm hạnh, nội tâm bị hủ bại, đầy dục vọng, là một đống rác bẩn. Ðây, này Tỷ–kheo, được gọi là bị mục nát bên trong.

Nguồn trích dẫn: Tương Ưng Bộ – Samyutta Nikaya, Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt, Tập IV – Thiên Sáu Xứ

Bài viết liên quan

 • Pháp thượng nhân. Uttarimanussadhammo, Web, FB
 • Có cần học thuộc lòng kinh điển không, Web, FB
 • Phải tự mình bước đi, sau khi đã được chỉ đường, Web, FB
 • Pháp học, pháp hành và pháp thành, Web, FB
 • Những ai là vô cùng ít ỏi, những ai là nhiều vô số kể, Web, FB
 • Đại phước của đại phước, Web, FB
 • Như đứa bé đeo bầu vú, Web, FB
 • Tìm gặp thiện tri thức, Web, FB
 • Vị thầy chân chính: một trợ duyên tối quan trọng không thể thiếu, Web, FB
 • Vị thầy hộ trì, Web, FB
 • Theo thầy, Web, FB
 • Thầy & trò, Web, FB
 • Đôi lời nhắn nhủ tới những vị sắp xuất gia theo truyền thống Phật giáo nguyên thủy, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Học từ từ, tập từ từ, thực hành từ từ, Web, FB
 • Như thế nào là lộ trình tu tập thánh đạo giác ngộ, Web, FB
 • Trong pháp và luật này có một tuần tự học tập, Web, FB
 • Quí vị thiền vì mục đích gì, Web, FB
 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB