Phật Nào, Pháp Nào, Tăng Nào, Nương Tựa Nơi Đâu

Photo: Các bức tượng béo phì và hình ảnh các tu sĩ trong trang phục lòe loẹt như vua chúa, quan lại trong các truyền thống này nói lên điều gì?

Phật nào? Pháp nào? Tăng nào? – nương tựa nơi đâu?

– LCM: Sư có biết về Khangser Rinpoche không? Có về Việt nam giảng và cũng được mời đến Đai học trong HCMC.

@:
Không biết cụ thể gì ngoài các thông tin trên báo mạng về các vị này, vị này thuộc truyền thống Phật giáo Tây tạng.

Sau thời gian tìm hiểu kỹ lưỡng, thấu đáo các truyền thống Phật giáo, thấy rất rõ ràng, không còn nghi ngờ rằng Phật giáo Tây tạng, Phật giáo Đại thừa Trung Hoa, Phật giáo Đại thừa Việt nam, Phật giáo Đại thừa Nhật bản… đều là những biến thái quá xa so với Đạo Phật gốc nguyên thủy, chứa đựng nhiều giáo lý, phương pháp thực hành, luật lệ sai lệch với Giáo lý, với phương pháp thực hành, với luật lệ do Đức Phật truyền dạy.

Rất ít người có được phước báu, may mắn tiếp cận với Phật giáo Nguyên thủy Theravada hiện là Quốc giáo tại Myanmar, Thái lan, SriLanka, Cam pu chia để có thể biết rõ, phân biệt đúng sai những điều này.

Để có thể phân biệt đúng – sai, chính – tà, tìm được đúng nơi nương tựa vững chắc cho bản thân, tìm được đúng con đường theo Chánh pháp giúp giác ngộ giải thoát đạt được hạnh phúc thật sự tự do thật sự, cần tìm hiểu cho thật kỹ lưỡng trong truyền thống Phật giáo đó:

⑴ vị thế của Đức Phật Gotama (Thích Ca Mâu Ni) có phải là vị thế của vị Giáo Chủ tối thượng không? hay còn phải qui y nương tựa vào các vị Phật khác – [Adiđà,… ], Bồ Tát khác – [Quán Thế Âm,… ], Thánh, thần, thầy, tổ khác được thêm vào, chiếm vị trí tối cao, chiếm vị trí lấn át?;

⑵ Giáo pháp được truyền dạy có nhất quán về Tứ Diệu Đế (Chân Lý Về Khổ, Chân Lý Về Nguyên Nhân của Khổ, Chân Lý Về Sự Chấm Dứt Khổ, Chân Lý Về Con Đường Dẫn Đến Chấm Dứt Khổ), về Bát Thánh Đạo (tức tu tập Giới Định Tuệ: Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm, Chánh định) tức con đường giải thoát hoàn toàn mọi khổ đau phiền não không, chấm dứt sinh tử luân hồi hay không?

Hay Giáo pháp được truyền dạy dưới danh nghĩa Phật Pháp ấy chứa đựng mâu thuẫn, nó nói rằng Đức Phật nói lúc thế này, lúc thế kia, chỉ là phương tiện nên tiền hậu bất nhất, tùy tiện, dối gạt?!;

hoặc nguỵ biện xóa bỏ mọi ranh giới thiện ác bằng cái tâm vô phân biệt, chỉ cần kiến tánh (bằng hoang tưởng chứ không biết phải thực hành ra sao) là đã thành Phật bất chấp nhân quả công phu vun bồi ba la mật suốt 4 a tăng kỳ kiếp và một trăm đại kiếp như Đức Phật Gotama đã từng trải qua?! 

hoặc chỉ cần cầu xin, niệm danh hiệu vị Phật khác (Adiđà) là sẽ được rước về Tây phương cực lạc?!;

⑶ Chư tăng có thực hành đời sống phạm hạnh theo Giới luật đã được trao truyền? hay tùy tiện thay đổi giới luật, phá hoại giới luật:

từ cách ăn, ở (ăn trái luật sau giờ ngọ, ăn uống và trú ngụ trái luật chung đụng cùng người thế tại gia…),

từ cách mặc (mặc trái luật các loại quần áo như người tục thế, mặc trái luật các y phục lòe loẹt màu mè với mũ, giầy như vua quan…),

cho đến các phật sự, nghi lễ, biến tướng thành các trò buôn thần, bán thánh, mê tín dị đoan (tổ chức trong chùa ca múa hát, đám cưới, đám ma, cầu an cầu siêu, ban phước, giải hạn…) ?

Xin hãy cẩn trọng để khỏi bị lạc lối sai đường, phí công vô ích, bỏ lỡ cơ hội làm người vô cùng quí hiếm trong thời đại Chánh pháp hãy còn tồn tại này.

Nguyện cho tất cả mọi người sớm tìm ra và tinh tấn dũng mãnh trên con đường giác ngộ giải thoát cao thượng, sớm đạt tới hạnh phúc thật sự tự do thật sự.

Trong tâm từ.
TK Viên Phúc.

– Những Tỷ-kheo nào, này các Tỷ-kheo, nêu rõ phi pháp là phi pháp, các Tỷ-kheo ấy, này các Tỷ-kheo, sở hành như vậy, đem lại hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, lợi ích cho đa số, đem lại hạnh phúc an lạc cho chư Thiên và loài Người. Và hơn nữa, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo ấy tạo phước đức và an trú diệu pháp này.

(Như số 1 trên, chỉ khác: “nêu rõ pháp là pháp”)…

Những Tỷ-kheo nào, này các Tỷ-kheo, nêu rõ phi luật là phi luật…
… luật là luật…
… Như Lai không nói lên, tuyên bố là Như Lai không nói lên, …
… Như Lai có nói lên, tuyên bố là Như Lai có nói lên, …
… Như Lai không thực hành, tuyên bố là Như Lai không thực hành, …
… Như Lai có thực hành, tuyên bố là Như Lai có thực hành, …
… Như Lai không chế đặt, tuyên bố là Như Lai không chế đặt, …
… Như Lai có chế đặt, tuyên bố là Như Lai có chế đặt…

Các vị Tỷ-kheo ấy, này các Tỷ-kheo, sở hành như vậy, đem lại hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, lợi ích cho đa số, đem lại hạnh phúc, an lạc cho chư Thiên và loài Người. Và hơn nữa, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo ấy tạo phước đức và an trú diệu pháp này.

Nguồn trích dẫn: Tăng chi bộ kinh – aṅguttara nikāya, XI. Phẩm thứ mười một 1–10. Phi Pháp

Này các Tỷ-kheo, khi có người hủy báng Ta, hủy báng Pháp hay hủy báng Tăng, các ngươi phải nói rõ những điểm không đúng sự thật là không đúng sự thật:

– “Như thế này, điểm này không đúng sự thật; như thế này, điểm này không chính xác; việc này không có giữa chúng tôi; việc này không xảy ra giữa chúng tôi”.

Nguồn trích dẫn: Trường Bộ Kinh – Digha Nikaya -1. Kinh Phạm võng (Brahmajàla sutta) Tụng phẩm thứ nhất

Tham khảo thêm: KINH NGỤY TẠO (APOCRYPHA) Tác giả Prof. KYOTO TOKUNO, Ph.D Dịch sang Việt: PHẠM DOÃN

Bài viết liên quan

 • Pháp Thượng Nhân – Uttarimanussadhammo, Web, FB
 • Phê Phán Ngoại Đạo Có Nên Chăng?, Web, FB
 • Tại Sao Không Thể Tin Tưởng, Nương Tựa Vào Thần Linh Đấng Tạo Hóa, Đấng Sáng Thế? Nơi Đâu Là Nơi Nương Tựa Vững Chắc Nhất?, Web, FB
 • Hồi Hướng Công Đức Phước Báu Tới Thân Nhân Quá Vãng Như Thế Nào?, Web, FB
 • Trả Lời Ngoại Đạo, Web, FB
 • Hâm Mộ Ngoại Đạo, Web, FB
 • Phật Nào? Pháp Nào? Tăng Nào? – Nương Tựa Nơi Đâu?, Web, FB
 • Vận Mệnh Tương Lai Thành Tựu Rốt Ráo Hạnh Phúc Tối Thượng Bắt Đầu Bởi Giây Phút Hiện Tại Này Với Lòng Cung Kính, Tín Tâm Bất Động Nương Tựa Quy Y Tam Bảo: Phật – Pháp – Tăng!, Web, FB
 • Phó Thác Sinh Mạng Như Thế Nào, Web, FB
 • Giả Và Thật, Web, FB
 • Tám Đặc Tính Nhận Biết Pháp Và Luật Thật Sự Do Đức Phật Gotama Truyền Dạy, Web, FB
 • Phật Pháp Dành Cho Ai, Web, FB
 • Chánh Pháp Toàn Hảo, Web, FB
 • 4 Sự Thuyết Giáo Chánh Pháp, Được Thế Tôn, Bậc Tri Giả, Kiến Giả, Bậc A-La-Hán, Chánh Ðẳng Giác Giảng Dạy Là Gì?, Web, FB
 • Buddha – Đức Phật – Như Lai Phần 1, Web, FB
 • Buddha – Đức Phật – Như Lai Phần 2, Web, FB
 • “Từ Bi Hỷ Xả Vô Lượng” Có Thể Hiện Phật Tính Hay Không?
  “Ta Là Phật Đã Thành, Các Chúng Sinh Là Phật Sẽ Thành” Có Phải Là Phật Ngôn Không?, FB
 • Phật Giáo (Buddhasasana) Là Gì?, Web, FB
 • Phật Pháp, Phật Giáo, Đạo Phật Là Gì?, Web, FB
 • “Hoàn Toàn Và Vĩnh Viễn”: Sự Thật Về Đạo Phật Giải Thoát, Web, FB
 • 969 Là Gì, Web, FB
 • 9 Ân Đức Phật, 6 Ân Đức Pháp, 9 Ân Đức Tăng, Web, FB
 • Tụng Niệm Ân Đức Tam Bảo Phật Pháp Tăng:, Youtube
 • Học Từ Từ, Tập Từ Từ, Thực Hành Từ Từ, Web, FB
 • Như Thế Nào Là Lộ Trình Tu Tập Thánh Đạo Giác Ngộ?, Web, FB
 • Trong Pháp Và Luật Này Có Một Tuần Tự Học Tập, Một Tuần Tự Công Trình, Một Tuần Tự Đạo Lộ?, Web, FB
 • Quí Vị Thiền Vì Mục Đích Gì, Web, FB
 • Thế Nào Là Tu Đúng Đạo Phật, Web, FB
 • Phân biệt Tà với Chánh, Web, FB
 • Chớ Lầm Đường Lạc Lối, Kẻo Hoài Phí Đời Người, Web, FB
 • Tà Kiến: “Tánh Biết Không Sinh Không Diệt”, Web, FB
 • Vô Phân Biệt Cái Gì?Và Phân Biệt Cái Gì?, Web, FB
 • Hiềm Hận Cần Được Trừ Khử Như Thế Nào?, Web, FB
 • Như Đứa Bé Đeo Bầu Vú, Web, FB