Giả Và Thật

NNN: Nếu có thể được, Sư có thể lý giải về việc này (tôi gửi kèm theo) được không? Với việc này nên hiểu như thế nào?

PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN (Nguyên thủy, Đại thừa, Tiểu thừa) – Kimura Taiken:

“Phật giáo cũng như cái cây có ba phần: phần gốc, phần thân cây và phần ngọn bao gồm nhiều cành lá. Phần gốc là phần Căn Bản Phật Giáo, phần thân cây là Tiểu Thừa Phật Giáo và phần ngọn cây là Đại Thừa Phật Giáo. Người ta không thể nào tưởng tượng được sự tồn tại của một cái cây mà không có gốc, nhưng, nếu chỉ có gốc thôi thì cây ấy không còn sức sống; hoặc giả, có gốc, có thân cây mà không có cành lá thì cây ấy cũng như cây trong mùa đông không khỏi gây cho người ta cái ấn tượng trơ trụi tiêu điều.

Nếu phần gốc và thân cây giữ cho cái cây đứng vững, thì phần cành lá sum suê, xanh tốt là sự biểu dương cho cái sức sống mãnh liệt của toàn bộ cái cây; hơn nữa, tàn cây tươi thắm tỏa ra che rợp khoảng không gian có đủ sức mang lại cho người lữ hành trên con đường dài mệt mỏi những giây phút êm mát, thoải mái giữa buổi trưa hè oi bức…”

– @: Sách của ngoại đạo, mới đọc qua lần đầu với số đông thì thấy hay, có lý, cởi mở, vô chấp… Nhưng cái hay, cái lý, cái cởi mở, cái vô chấp… đó là do họ hý luận theo kiểu suy diễn xuất phát từ giả định sai lạc ngay từ đầu của họ: họ đã cố tình gộp cái phần “Phát Triển” ngoại đạo vào cái tên “Phật giáo”.

Cho dù những phần “phát triển” ngoại đạo đó của các bậc Thầy Tổ của họ có sử dụng một số ngôn từ mà Đức Phật thường sử dụng, cho dù những phần “phát triển” ngoại đạo đó của các bậc Thầy Tổ của họ có trí tuệ siêu việt đến đâu chăng nữa mà họ tôn sùng, thì đó cũng không phải là trí tuệ Chánh Đẳng Giác của Đức Phật Gotama, không phải là Phật “Ngôn” Gotama, không phải là Phật “Giáo” Gotama, và rồi với sự gắng gượng giả tạo như vậy họ cố tình tự nhận phần “phát triển” ngoại đạo đại thừa là “ngọn cây” trong cái cây Phật giáo.

Chúng ta tôn trọng và đánh giá cao mọi trí tuệ hướng thiện của các bậc đại trí tuệ, nhưng không vì bất cứ lý do gì lại coi phần “Phát Triển” của các bậc Thầy, bậc Tổ, bậc Đại trí tuệ của một số đông người đó là Phật ngôn hay Phật giáo của Đức Phật Gotama.

Bản thân Phật giáo Nguyên thủy Theravada với

⑴ duy nhất có một không hai Giáo chủ có nguồn gốc lịch sử chân thật, rõ ràng là Đức Phật Chánh Đẳng Giác Gotama, với

⑵ Giáo pháp do Ngài chỉ dạy trong suốt cuộc đời hoằng dương Chánh pháp 45 năm sau ngày giác ngộ hoàn toàn được ghi lại và kết tập (Tam Tạng Kinh điển: Kinh Tạng, Luật Tạng, Vi Diệu Pháp Tạng) sáu lần trong lịch sử bởi các vị trưởng lão Alahán, với

⑶ Tăng đoàn được Ngài thành lập, huấn luyện bởi Giới Luật nghiêm mật – đã có đầy đủ gốc, thân, ngọn cành, hoa, trái…

– chả cần vay mượn thêm trí tuệ hiểu biết của các “vĩ nhân” khác để làm ngọn, làm cành hay hoa hay trái chi cả – và nó vẫn tồn tại đầy đủ, trọn vẹn, tinh khiết, tinh khôi như vậy từ hơn 2500 năm mang lại ích lợi giải thoát thật sự cho rất nhiều người, chứ không chỉ là những lý thuyết, luận giải cao siêu nhưng vô nghĩa đối với thực hành hàng ngày dẫn đến giác ngộ giải thoát hoàn toàn khỏi mọi khổ đau phiền não đạt được hạnh phúc thật sự tự do thật sự.

Hãy đọc, học, nghiên cứu và nỗ lực tinh tấn thực hành lời Phật dạy trong Tam Tạng kinh điển (Kinh tạng, Luật tạng, Vi diệu pháp tạng), đừng lãng phí thời gian vào các luận giải, các hý luận của người đời, cho dù cho họ có cao siêu đến đâu chăng nữa, nổi tiếng đến đâu chăng nữa.

Sư cũng đã từng mất rất nhiều thời gian để đọc và hiểu lầm các thứ “giả mạo”, “được tôn sùng”, “được đánh đồng” với “Phật giáo”, như những thứ này rồi. Hy vọng với sự chia sẻ kinh nghiệm cá nhân này, các đạo hữu, thiện nam tín nữ sẽ không bị lãng phí thời gian, lãng phí công sức, bị dối lừa như sư trước đây nữa.

Nguyện cho tất cả các chúng sinh sớm gặp Chánh pháp của Đức Phật Gotama, để có thể tiến bước đúng đắn trên con đường giác ngộ giải thoát hoàn toàn khỏi mọi khổ đau phiền não đạt được hạnh phúc thật sự tự do thật sự Niết Bàn.

Trân trọng.

Sumangala Bhikkhu Viên Phúc

– Những Tỷ–kheo nào, này các Tỷ–kheo, nêu rõ phi pháp là phi pháp, các Tỷ–kheo ấy, này các Tỷ–kheo, sở hành như vậy, đem lại hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, lợi ích cho đa số, đem lại hạnh phúc an lạc cho chư Thiên và loài Người. Và hơn nữa, này các Tỷ–kheo, các Tỷ–kheo ấy tạo phước đức và an trú diệu pháp này.

(Như số 1 trên, chỉ khác: “nêu rõ pháp là pháp”)…

Những Tỷ–kheo nào, này các Tỷ–kheo, nêu rõ phi luật là phi luật…

… luật là luật…

… Như Lai không nói lên, tuyên bố là Như Lai không nói lên,…

… Như Lai có nói lên, tuyên bố là Như Lai có nói lên,…

… Như Lai không thực hành, tuyên bố là Như Lai không thực hành,…

… Như Lai có thực hành, tuyên bố là Như Lai có thực hành,…

… Như Lai không chế đặt, tuyên bố là Như Lai không chế đặt,…

… Như Lai có chế đặt, tuyên bố là Như Lai có chế đặt…

Các vị Tỷ–kheo ấy, này các Tỷ–kheo, sở hành như vậy, đem lại hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, lợi ích cho đa số, đem lại hạnh phúc, an lạc cho chư Thiên và loài Người. Và hơn nữa, này các Tỷ–kheo, các Tỷ–kheo ấy tạo phước đức và an trú diệu pháp này.

Bài viết liên quan

 • Pháp Thượng Nhân – Uttarimanussadhammo, Web, FB
 • Phê Phán Ngoại Đạo Có Nên Chăng?, Web, FB
 • Tại Sao Không Thể Tin Tưởng, Nương Tựa Vào Thần Linh Đấng Tạo Hóa, Đấng Sáng Thế? Nơi Đâu Là Nơi Nương Tựa Vững Chắc Nhất?, Web, FB
 • Vận Mệnh Tương Lai Thành Tựu Rốt Ráo Hạnh Phúc Tối Thượng Bắt Đầu Bởi Giây Phút Hiện Tại Này Với Lòng Cung Kính, Tín Tâm Bất Động Nương Tựa Quy Y Tam Bảo: Phật – Pháp – Tăng!, Web, FB
 • Hồi Hướng Công Đức Phước Báu Tới Thân Nhân Quá Vãng Như Thế Nào?, Web, FB
 • Trả Lời Ngoại Đạo, Web, FB
 • Hâm Mộ Ngoại Đạo, Web, FB
 • Phật Nào? Pháp Nào? Tăng Nào? – Nương Tựa Nơi Đâu?, Web, FB
 • Giả Và Thật, Web, FB
 • Tám Đặc Tính Nhận Biết Pháp Và Luật Thật Sự Do Đức Phật Gotama Truyền Dạy, Web, FB
 • Phật Pháp Dành Cho Ai, Web, FB
 • Chánh Pháp Toàn Hảo, Web, FB
 • 4 Sự Thuyết Giáo Chánh Pháp, Được Thế Tôn, Bậc Tri Giả, Kiến Giả, Bậc A-La-Hán, Chánh Ðẳng Giác Giảng Dạy Là Gì?, Web, FB
 • Như Thế Nào Là Tu Tập Định-Samādhi Minh Sát Quán-Vipassnā Ngũ Uẩn Để Đạt Tuệ-Paññā Đoạn Tận Lậu Hoặc-Āsavānaṃ?, Web, FB
 • Buddha – Đức Phật – Như Lai Phần 1, Web, FB
 • Buddha – Đức Phật – Như Lai Phần 2, Web, FB
 • “Từ Bi Hỷ Xả Vô Lượng” Có Thể Hiện Phật Tính Hay Không? “Ta Là Phật Đã Thành, Các Chúng Sinh Là Phật Sẽ Thành” Có Phải Là Phật Ngôn Không?, FB
 • Phật Pháp, Phật Giáo, Đạo Phật Là Gì?, Web, FB
 • “Hoàn Toàn Và Vĩnh Viễn”: Sự Thật Về Đạo Phật Giải Thoát, Web, FB
 • 969 Là Gì, Web, FB
 • 9 Ân Đức Phật, 6 Ân Đức Pháp, 9 Ân Đức Tăng, Web, FB
 • Học Từ Từ, Tập Từ Từ, Thực Hành Từ Từ, Web, FB
 • Như Thế Nào Là Lộ Trình Tu Tập Thánh Đạo Giác Ngộ?, Web, FB
 • Trong Pháp Và Luật Này Có Một Tuần Tự Học Tập, Một Tuần Tự Công Trình, Một Tuần Tự Đạo Lộ?, Web, FB
 • Quí Vị Thiền Vì Mục Đích Gì, Web, FB
 • Thế Nào Là Tu Đúng Đạo Phật, Web, FB
 • Phân biệt Tà với Chánh, Web, FB
 • Chớ Lầm Đường Lạc Lối, Kẻo Hoài Phí Đời Người, Web, FB
 • Tà Kiến: “Tánh Biết Không Sinh Không Diệt”, Web, FB
 • Vô Phân Biệt Cái Gì?Và Phân Biệt Cái Gì?, Web, FB
 • Phó Thác Sinh Mạng Như Thế Nào, Web, FB
 • Danh Mục Các Bài Viết Quan Trọng, Web, FB
 • Tôi Nguyện, Web, FB
 • Tại Sao Myanmar, Web, FB
 • Mục Đích Sử Dụng Facebook Là Gì?, Web, FB
 • Sàng Lọc Thông Tin Như Thế Nào?, Web, FB
 • Thế Nào Là Tu Đúng Đạo Phật, Web, FB
 • Điều Kiện Tham Dự Các Khóa Thiền Minh Sát Vipassana (Tứ Niệm Xứ) Theo Phương Pháp Ngài Trưởng Lão Thiền Sư Mahasi Sayadaw Tại Thiền Viện Ta-Ma-Nê-Chô, Yangon, Miến Điện, Web, FB
 • Cái Gì? What? Như Thế Nào? How? Để Làm Gì? For What? – Ba Câu Hỏi Cốt Lõi Trong Minh Sát Tu Tập – Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Các Danh Mục Bài Viết Theo Chủ Đề – Photo Albums Trên Fb Sumangala Bhikkhu Viên Phúc (P1/3), Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P2/3) Facebook Links List A Tam Bảo, Nghiệp…, Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P3/3) Facebook Links List B Tu Tập Định, Tuệ, Tứ Thánh Đế…, Web, FB

Audio – Video Bài Giảng – Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala – Thiền Viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar.

 • Youtube, Youtube
 • Archive, Archive
 • Yếu Pháp Tu Tập Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thiền Minh Sát Vipassana Lý Thuyết Và Thực Hành, Youtube
 • Ehipassiko – Đến Để Thấy: Phóng Sự Về Khóa Tu Thiền Minh Sát Vipassana Tại Chùa Nam Tông SG, Youtube
 • Xin Hãy Đừng Phí Phạm Dù Chỉ Mỗi Một Giây – Thiền Sư Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Youtube
 • Giới Và Luật Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thọ Trì Tam Quy và Ngũ Giới, Web, FB
 • 9 Ân Đức Phật, 6 Ân Đức Pháp, 9 Ân Đức Tăng, Web, FB
 • Sám Hối – Tha Thứ – Rải Tâm Từ – Phát Nguyện – Hồi Hướng Công Đức, Web, FB