Không than việc đã qua, Không mong việc sắp tới, Sống ngay với hiện tại

KHÔNG THAN VIỆC ĐÃ QUA, KHÔNG MONG VIỆC SẮP TỚI, SỐNG NGAY VỚI HIỆN TẠI

… Ðứng một bên, vị Thiên ấy nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn:

Thường sống trong rừng núi,
Bậc Thánh sống Phạm hạnh,
Một ngày ăn một buổi,
Sao sắc họ thù diệu?
(Thế Tôn):
Không than việc đã qua,
Không mong việc sắp tới,
Sống ngay với hiện tại,
Do vậy, sắc thù diệu.
Do mong việc sắp tới,
Do than việc đã qua,
Nên kẻ ngu héo mòn,
Như lau xanh rời cành.
— Hết trích dẫn —
———————————————————–
SN 1.10 Araññasutta—Bhikkhu Sujato – Linked Discourses 1.10 – Saṁyutta Nikāya 1.10 – 1. A Reed – 1. Naḷavagga – Wilderness Araññasutta
———————————————————–
At Sāvatthī.
Sāvatthinidānaṁ.
Standing to one side, that deity addressed the Buddha in verse:
Ekamantaṁ ṭhitā kho sā devatā bhagavantaṁ gāthāya ajjhabhāsi:

“Living in the wilderness,
“Araññe viharantānaṁ,
peaceful spiritual practitioners
santānaṁ brahmacārinaṁ;
eat just one meal a day:
Ekabhattaṁ bhuñjamānānaṁ,
so why is their complexion so clear?”
kena vaṇṇo pasīdatī”ti.

“They don’t grieve for the past,
“Atītaṁ nānusocanti,
nor do they long for the future;
nappajappanti nāgataṁ;
they feed on whatever comes that day,
Paccuppannena yāpenti,
that’s why their complexion’s so clear.
tena vaṇṇo pasīdati.
Because they long for the future,
Anāgatappajappāya,
and grieve for the past,
atītassānusocanā;
fools wither away,
Etena bālā sussanti,
like a green reed mowed down.”
naḷova harito luto”ti.
Naḷavaggo paṭhamo.
Tassuddānaṁ
Oghaṁ nimokkhaṁ upaneyyaṁ,
Accenti katichindi ca;
Jāgaraṁ appaṭividitā,
Susammuṭṭhā mānakāminā;
Araññe dasamo vutto,
Vaggo tena pavuccati.

 

Hình Ảnh Thiện Pháp

 

Bài viết liên quan

 • Không rời xa trú xứ an toàn, Web, FB
 • Suy nghĩ quá nhiều = tạo ra những vấn đề ảo tưởng, mơ hồ thậm chí không thể xảy ra ở đó, Web Link
 • Không than việc đã qua, Không mong việc sắp tới, Sống ngay với hiện tại., Web, FB
 • Bài học về chú tâm cảnh giác, thu thúc lục căn, Web, FB
 • Lợi ích phòng hộ các căn là gì, Web, FB
 • Thế nào là không nắm giữ tướng chung, không nắm tướng riêng, Web, FB
 • Lộn ngược là thế nào, Web, FB
 • Thế nào là hão huyền, thế nào là vọng tưởng, Web, FB
 • Thế nào là tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo, Web, FB
 • 🍀🍀 website: ehipassiko – đến để thấy, Web Link

Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB

 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB