Thời gian: ai cũng chỉ có 24h mỗi ngày

THỜI GIAN: AI CŨNG CHỈ CÓ 24H MỖI NGÀY!

Tôn trọng thời gian của người khác cũng chính là tôn trọng thời gian của chính mình!

Trên FB:

⑴ không nên đăng bài hoặc gửi tin nhắn sao chép phát tán các bài viết, các thông tin và hình ảnh từ nguồn không đáng tin cậy, không qua kiểm chứng;

⑵ không nên hỏi những câu hỏi chưa suy ngẫm kỹ lưỡng, có thể tự mình tìm ra câu trả lời nhờ bác Google;

⑶ không nên bình loạn, nhất là những lời chất vấn, phán xét, chụp mũ một cách nông cạn, thiếu hiểu biết, bỏ bóng đá người công kích cá nhân … v. v……

Trong cuộc sống:

⑴ không nên trễ hẹn;

⑵ không nên đến không hẹn trước;

⑶ không nên ngồi quá lâu, nhất là để “buôn dưa lê”, tán chuyện qua điện thoại, chát chít … v. v……

(Quí vị tự bổ xung)

“Đã là quá đủ khổ đau trong luân hồi!

Hãy luôn theo đuổi mục tiêu giải thoát!

Xin hãy đừng phí phạm, dù chỉ mỗi một giây!”

“It is more than enough suffering in samsara!

Always pursue the true freedom destination!

Please don’t waste even a second!”

– Sumangala Bhikkhu Viên Phúc.

Respecting other people’s time is also about respecting our own time!

On FB:

⑴ should not post status or send mesages or reproduce or distribute articles, information and images that are not from reliable, checked sources;

⑵ should not ask questions that have not been thought through carefully, can find the answers by themselves thanks to Uncle Google;

⑶ should not comment nonsenses, especially critics, judgments, allegations in shallow manner, ignorance, “give up the ball but attack the players”, personal defamation… v. v ……

In life:

⑴ should not be late for an appointment;

⑵ should not come without appointment;

⑶ should not sit for too long, especially to “trade melon”, chat on the phone, v. v ……

(You add it yourself)

“It is more than enough suffering in samsara!

Always pursue the true freedom destination!

Please don’t waste even a second!”

– Sumangala Bhikkhu Viên Phúc.

Bài viết liên quan

 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Xóa bình luận, hủy kết bạn, chặn, Web, FB
 • Thời gian: ai cũng chỉ có 24h mỗi ngày, Web, FB
 • Đừng đọc nhiều sách hơn mình cần, Web, FB
 • Về việc trả lời các câu hỏi, Web Link
 • Nhà bao việc, Web, FB
 • Chăm sóc tâm trí của bạn, Web, FB
 • 10 thiện nghiệp là gì, Web, FB
 • Phước thiện, Web, FB
 • Phục vụ với mục đích gì mang lại lợi ích lớn, Web, FB
 • Phước – tuệ đồng tu, Web, FB
 • Quả báu đại thiện nghiệp trì ngũ giới, Web, FB
 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB