Bố thí như thế nào được quả lớn, được lợi ích lớn – Cúng dường đợt 29th từ 26/10/2022 đến 10/02/2023

BỐ THÍ NHƯ THẾ NÀO ĐƯỢC QUẢ LỚN, ĐƯỢC LỢI ÍCH LỚN❓ – Cúng dường đợt 29th từ 26/10/2022 đến 10/02/2023

––––––––––––––––––––––––––––––

Cúng dường đợt 29th từ 26/10/2022 đến 10/02/2023 = 156.000.000 vnd = 6.600$ của các thí chủ Việt Nam đã thành tựu viên mãn cùng sự hỗ trợ tận tâm nhiệt tình của Kappiya Hộ Tăng tại SG Diệu Thiện và cô Nữ tu tổng quản Zavananani và các vị hộ tăng khác tại Thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon, Yangon Myanmar:

⚀ tới Tăng đoàn Sangha Thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon (trai tăng, thuốc men, phí điện thoại, vé xe cộ, Sư Cả … v.v…) = 93.870.000đ = 3,970 usd ;

⚁ tới 4 Vị Đại trưởng lão Mahanayaka Sayadaws = 13.330.000đ = 564 USD

⚂ tới 6 chùa gặp khó khăn tại Myanmar = 17.280.000đ = 733 usd;

⚃ xây dựng Thiền viện tại Taunggyi = 31.520.000đ = 1,333 USD

[Xem bài viết của Kappiya hộ tăng tại SG Diệu Thiện]

Hoan hỷ với những thiện nghiệp của các đạo hữu đã được vun bồi, đã được thành tựu – mang lại quả lành cho đời này, cho đời sau – cho đến khi hoàn toàn giác ngộ, giải thoát vĩnh viễn mọi khổ đau, phiền não, chấm dứt luân hồi sinh tử, đạt được hạnh phúc thật sự, tự do thật sự – Niết bàn.

Sādhu, Sādhu, Sādhu anumodāmi!

Trong tâm từ,

Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala

––––––––––––––––––––––––––––––

29th VIETNAMESE DONATION 14 Feb 2023

156.000.000 vnd = 6.600$

––––––––––––––––––––––––––––––

⚀ Donation to Tharmanaykyaw monastery’s Sangha – 29th from 26/10/2022 to 10/02/2023

① Phone pay, medicine, transportation, etc.: 21.370.000đ = 904 usd

② Food offering: 68.300.000đ = 2,888 us

③ to Tharmanaykyaw Sayadaw: 4.200.000đ = 178 usd

Total amount: ① + ② + ③ = 93.870.000đ = 3,970 usd

Donated by: 1)Đinh Lê Nhật Hằng+Thùy Dương+Minh Toàn 2tr600n (TT), Gđ Nguyễn Thị Tâm Mỹ 100n, Gđ Đoàn Thị Bích Hằng 100n, Gđ Kim Thoa 500n, Gđ Phước Mai–Diệu Cẩn 2tr500n, Nguyễn Minh Tân 1tr, Gđ Trần Huyền 300n, Nguyen Thi Tam 420n, Gđ Tâm Hỷ 150n, Gđ Hoàng Nghệ 500n, Nhóm Hải Phòng Hạ Long 3tr600n (TT) 1tr (SC), Gđ Huỳnh Phương Dung 2tr600n (TT)– 5tr400n, Nhóm Kusala Dhamma 2tr600n (TT), Gđ Trần Duy Thức 50n (TT)– 50n, Gđ Nguyễn Công Uyên 200n, Gđ Châu, Thanh 500n, Gđ Tâm Hỷ 100n, Gđ Lê Thị Thu 300n, Gđ Trần Huyền 150n, Nhóm Hải Phòng Hạ Long 3tr600n (TT)– 1tr (SC), Gđ Hoàng Nghệ 500n, Nhóm KusalaDhamma 2tr600n (TT), Gđ Trần Duy Thức 50n, Gđ Phương Đặng 2tr– 1tr(TT), Gđ Huỳnh Phương Dung 8tr (TT), Gđ Nguyễn Công Uyên 200n, Gđ Lê Thắng Lợi 200n, Gđ Hoàng Phương Dung 500n– 500n (SC), Gđ Trần Duy Thức 50n (TT), Gđ Tâm Hỷ 100n, Nhóm Pt Hải phòng+Hạ Long–Cụ bà: Hứa Thị Chua–Lê Thị Đồng–Nguyễn Văn Vinh–Pt Lựu–Xinh 1tr200n (SC)– 4tr (TT), Nhóm Kusala Dhamma 2tr600n (TT), Gđ Lê Sang Cần Thơ 2tr, Gđ Lê Thắng Lợi 200n, Gđ Trần Duy Thức 50n, Gđ Hoàng Phương Dung 1tr– 500n(SC), Gđ Hoàng Nghệ 500n, Gđ Nguyễn Văn Tuấn 1tr500n, Gđ Huỳnh Phương Dung 8tr (TT), Gđ Diệu Danh 300n, Nhóm Hộ Trì Tam Nảo 10tr (TT), Nguyễn Tuấn Đạt 2tr (TT), Học Viên Khóa Lập Trình Tiềm Thức Lucky House 15tr (TT).

––––––––––––––––––––––––––––––

⚁ Donation to 4 Mahanayaka Sayadaws – 29th donation from16/11/2022–8/01/2023

Total amount: 13.330.000đ = 564 USD

Donated by: Gđ Tâm Hỷ 150n, Gđ Danh Minh An 200n, Gđ Trương Ngọc Trình

350n, Gđ Nguyễn Quảng Nghĩa 200n, Gđ Kim Thoa 1tr, Gđ Trần Duy Thức 100n, Gđ Hoa Triều 500n–Gđ Ngọc Yến 500n, Gđ Tran Van Phuong 100n, Gđ Hoàng Phương Dung 1tr, Gđ Lê Sang Cần Thơ 2tr, Gđ Lê Ngọc Diệp– Đào Nam Anh 1tr, Nhóm Hải Phòng Hạ Long 1tr, Gđ Hồng Loan 300n, Gđ Dương Thanh Hoa 100n, Gđ Ha Anh 200n, Gđ Christine Do 1tr280n, Gđ Mai Chi 500n, Gđ Sơn Thủy 1tr, Gđ Tâm Hỷ 100n, Gđ Diệc Trọng Tú 500n, Gđ Nguyễn Ngọc Giàu 500n, Gđ Trần Huyền 150n, Nhóm Hải Phòng Hạ Long 500n, Gđ Tâm Hỷ 100n.

––––––––––––––––––––––––––––––

⚂ Donation for Monasteries in difficulties – 29th donation from27/10/2022–01/02/2023

Total amount: 17.280.000đ = 733 usd

Donated by:

Gđ Anh Sơn 2tr, Gđ Nguyễn Thị Tâm Mỹ 200n, Gđ Đoàn Thị Bích Hằng 200n, Gđ Tran Van Phuong 100n, Gđ Nguyễn Quảng Nghĩa 300n, Gđ Kim Thoa 500n, Gđ Vũ Nhật 1tr, Nhóm Hải Phòng Hạ Long 800n, Gđ Trần Duy Thức 50n, Nhóm Hải Phòng Hạ Long 400, Gđ Lê Sang Cần Thơ 2tr, Gđ Hoàng Phương Dung 1tr500n, Gđ Trần Duy Thức 50n, Gđ Trần Huyền 300n, Gđ Dương Thanh Hoa 100n, Tô Thị Nguyệt–Gđ Tô Mỹ Hương 3tr246n, Nhóm Pt Hải phòng+Hạ Long–Cụ bà: Hứa Thị Chua–Lê Thị Đồng–Nguyễn Văn Vinh–Pt Lựu–Xinh 1tr200n, Gđ Lê Sang Cần Thơ 2tr, Gđ Hoàng Phương Dung 1tr, Gđ Diệu Danh 334n.

––––––––––––––––––––––––––––––

⚃ Donation for Building new meditation center in Taunggyi – 19th donation from 27/10/2022–10/02/2023

Total amount: 31.520.000đ = 1,333 USD

(for Sumangala Interview House’s site leveling)

Donated: Gđ Nguyễn Thị Tâm Mỹ 200n, Gđ Đoàn Thị Bích Hằng 200n, Gđ Kim Thoa 500n, Cô Ngoc Anh 2tr, Nguyen Thi Tam 420n, Gđ Lê Sang Cần Thơ 2tr, Gđ Trần Duy Thức 50n, Gđ Nguyễn Ngọc Giàu 500n, Gđ Lê Thị Thu 500n, Gđ Hoàng Phương Dung 5tr, Gđ Lê Sang Cần Thơ 2tr, Gđ Trần Duy Thức 50n, Gđ Công Tằng Hoa 1tr– Cháu Dạ Thảo 100n, Gđ Phan Ngọc Tân 500n, Thí chủ ẩn danh 1tr, Gđ Dương Thanh Hoa 100n, Cao Thị Bích 3tr, Gđ Tâm Hỷ 200n, Trọng Ân 400n– Vân Ánh 300n– Như Lê 200n– Cẩm Hướng 100n, Gđ Xuân Quỳnh 1tr, Gđ Tâm Hỷ 200n, Gđ Diệu Danh 5tr, Gđ Thiền Sinh Cường Thủy + Nhóm Lucky House 1tr, Gđ Sơn Hà Lucky House 1tr, Tập thể thiền sinh Lucky House 2tr, Gđ Khanh, Hoa 500n, Thủy Quyên 500n.

––––––––––––––––––––––––––––––

Nguyện cho thiện nghiệp cúng dường thanh cao này sẽ mang lại phước báu vô lượng ngay trong kiếp sống này và mai sau tới quý đạo hữu thí chủ cùng thân bằng quyến thuộc, nguyện cho quý đạo hữu thí chủ cùng tất cả mọi người trong gia đình quý vị luôn được Hồng Ân Tam Bảo hộ trì, luôn được an toàn, an ổn, an khang, thịnh vượng, an vui và hạnh phúc, luôn làm lành lánh ác, thanh tịnh tâm, luôn tinh tấn bố thí, trì giới và tu tập theo Chánh pháp để gieo duyên lành giúp sớm giác ngộ, giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau, phiền não, chấm dứt luân hồi sinh tử, đạt được hạnh phúc thật sự, tự do thật sự – Niết bàn.

Sādhu, Sādhu, Sādhu anumodāmi!

Xin được tùy hỷ công đức này cùng quý đạo hữu.

🍀 Sabbītiyo vivajjantu, soko rogo vinassatu; mā te bhavantvantarāyā, sukhī dīghāyuko bhava.

Cầu mong cho quý đạo hữu thí chủ tránh khỏi tất cả những hoạn nạn. Xin cho quý vị được dứt khỏi sầu muộn, bệnh tật. Xin cho những sự nguy khốn không có khởi sanh đến tới quý vị. Mong cho quý vị có được sự an vui, và được sống lâu.

🍀 Abhivādanasīlissa, niccaṃ vuḍḍhāpacāyino; cattāro dhammā vaḍḍhanti, āyu vaṇṇo sukhaṃ balaṃ.

Cả bốn pháp là sống lâu, sắc tốt, an vui và sức mạnh được tăng trưởng đối với quý đạo hữu thí chủ thường quen kính lễ cúng dường các bậc trưởng thượng đáng kính.

Sādhu! Sādhu! Sādhu!

Trong tâm từ,

Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala

––––––––––––––––––––––––––––––

CHÁNH KINH: BỐ THÍ NHƯ THẾ NÀO ĐƯỢC QUẢ LỚN, ĐƯỢC LỢI ÍCH LỚN?

––––––––––––––––––––––––––––––

… Ngồi xuống một bên, Tôn giả Sàriputta bạch Thế Tôn:

—Có thể, bạch Thế Tôn, ở đây có hạng người bố thí như vậy, không được quả lớn, không được lợi ích lớn. Nhưng bạch Thế Tôn, có thể ở đây có hạng người bố thí như vậy, được quả lớn, được lợi ích lớn.

—Này Sàriputta,

🔸có thể ở đây có hạng người bố thí như vậy, không được quả lớn, không được lợi ích lớn.

🔹Có thể, này Sàriputta, ở đây có hạng người bố thí như vậy, được quả lớn, được lợi ích lớn.

—Bạch Thế Tôn,

🔸do nhân gì, do duyên gì, ở đây có hạng người bố thí như vậy, không được quả lớn, không được lợi ích lớn?

Bạch Thế Tôn,

🔹do nhân gì, do duyên gì, ở đây có hạng người bố thí như vậy, được quả lớn, được lợi ích lớn?

🔸—Ở đây, này Sàriputta, có người bố thí với tâm mong cầu, bố thí với tâm trói buộc (về kết quả), bố thí với tâm mong cầu được chất chứa, bố thí với ý nghĩ: “Tôi sẽ hưởng thọ cái này trong đời sau”.

Vị ấy bố thí như vậy cho các Sa–môn, Bà–la–môn, bố thí đồ ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương thơm, hương liệu, giường nằm, những trú xứ, đèn đuốc.

Thầy nghĩ thế nào, này Sàriputta, ở đây có thể có hạng người bố thí như vậy không?

—Thưa có, bạch Thế Tôn.

🔸—Ở đây, này Sàriputta, có hạng người bố thí với tâm mong cầu, bố thí với tâm trói buộc, bố thí với tâm mong cầu được chất chứa, bố thí với ý nghĩ: “Ta sẽ hưởng thọ cái này trong đời sau”.

Vị ấy bố thí như vậy, khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư Thiên ở Bốn thiên vương.

Và vị ấy, khi nghiệp được đoạn tận, thần lực ấy, danh tiếng ấy, uy quyền ấy được đoạn tận, vị ấy trở thành “vị trở lui lại”, trở lui trạng thái này.

🔹 Ở đây, này Sàriputta, có người

bố thí không với tâm cầu mong,

bố thí không với tâm trói buộc,

bố thí không với mong cầu được chất chứa,

bố thí không với ý nghĩ: “Ta sẽ hưởng thọ cái này trong đời sau”,

bố thí không với ý nghĩ: “Lành thay, sự bố thí”,

bố thí không với ý nghĩ: “Cái này đã được cho trong đời quá khứ, đã được tổ tiên làm trong quá khứ, ta không nên để truyền thống gia đình này bị bỏ quên”,

bố thí không với ý nghĩ: “Ta nấu ăn, các người này không nấu ăn. Ta không xứng đáng là người nấu ăn, lại không bố thí cho người không nấu ăn”,

bố thí không với ý nghĩ: “Như các vị ẩn sĩ thời xưa có những tế đàn lớn như Atthaka, Vàmaka, Vàmadeva, Vessàmitta, Yamataggi, Angìrasa, Bhàradvàja, Vàsettha, Kassapa, Bhagu; cũng vậy, ta sẽ là người san sẻ các vật bố thí này”,

bố thí không với ý nghĩ: “Do ta bố thí vật bố thí này, tâm được tịnh tín, hỷ duyệt khởi lên”.

Nhưng vị ấy bố thí với ý nghĩ để trang nghiêm tâm, để trang bị tâm.

Và đối với Sa–môn hay Bà–la–môn, vị ấy bố thí đồ ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương thơm, hương liệu, giường nằm, trú xứ, đèn đuốc.

Thầy nghĩ thế nào, này Sàriputta, ở đây, có hạng người có thể bố thí như vậy không?

—Thưa có, bạch Thế Tôn.

🔹—Này Sàriputta, ở đây, ai

bố thí không với tâm cầu mong,

bố thí không với tâm trói buộc,

bố thí không với mong cầu được chất chứa,

bố thí không với ý nghĩ: “Ta sẽ hưởng thọ cái này trong đời sau”,

bố thí không với ý nghĩ: “Lành thay, sự bố thí”,

bố thí không với ý nghĩ: “Cái này đã được cho trong đời quá khứ, đã được tổ tiên làm trong quá khứ, ta không nên để truyền thống gia đình này bị bỏ quên”,

bố thí không với ý nghĩ: “Ta nấu ăn, các người này không nấu ăn. Ta không xứng đáng là người nấu ăn, lại không bố thí cho người không nấu ăn”,

bố thí không với ý nghĩ: “Như các vị ẩn sĩ thời xưa có những tế đàn lớn như Atthaka, Vàmaka, Vàmadeva, Vessàmitta, Yamataggi, Angìrasa, Bhàradvàja, Vàsettha, Kassapa, Bhagu; cũng vậy, ta sẽ là người san sẻ các vật bố thí này”,

bố thí không với ý nghĩ: “Do ta bố thí vật bố thí này, tâm được tịnh tín, hỷ duyệt khởi lên”.

Nhưng vị ấy bố thí với ý nghĩ để trang nghiêm tâm, để trang bị tâm.

Do vị ấy bố thí như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư Thiên ở Phạm chúng thiên.

Và khi vị ấy, nghiệp được đoạn tận, thần lực ấy, danh tiếng ấy, uy quyền ấy được đoạn tận, vị ấy trở thành vị Bất lai, không trở lui trạng thái này.

Này Sàriputta, đây là nhân, đây là duyên, khiến cho ở đây, một hạng người bố thí như vậy, không được quả lớn, không được lợi ích lớn.

Này Sàriputta, nhưng đây cũng là nhân, là duyên khiến cho ở đây, có hạng người bố thí như vậy, được quả lớn, được lợi ích lớn.

– Hết trích dẫn –

Nguồn trích dẫn: Dānamahapphalasutta – V. Phẩm Ðại Tế Ðàn – 7.52. Bố Thí

Bài viết liên quan

 • Cúng dường là gì, Web, FB
 • Miếng ăn cuối cùng, Web Link
 • Lợi ích của bố thí cúng dường là gì?, Web Link
 • Quả báu của phước thiện bố thí, Web Link
 • Bố thí ba-la-mật, Web, FB
 • Bố thí là việc dễ làm, song bố thí để tạo được phước thiện không phải là việc dễ, mà được phước thiện vô lượng càng khó hơn…, Web, FB
 • Cúng dường thanh tịnh, Web Link
 • Nguồn sanh phước, Web Link
 • Dāna giúp chứng đạt Nibbāna (niết-bàn) như thế nào?, Web
 • Bảo tàng – kho tàng công đức bất hoại nhờ phước nghiệp có thể làm thoã mãn mọi ước nguyện nhân thiên, Web
 • Vì sao Đức Phật thuyết pháp theo thứ lớp bố thí – trì giới – hành thiền, Web, FB
 • Bố thí như thế nào được quả lớn, được lợi ích lớn?, Web Link
 • Khó có một đền ơn nào xứng đáng đối với những vị này, Web Link
 • Cúng dường an cư ba tháng mùa mưa 4/8 – 31/10/2020, Web Link
 • Dāna – từ thiện – bố thí – cúng dường với sự hiểu biết, Web, FB
 • Suy xét làm phước thiện bố thí, Web, FB
 • Sai khác giữa có bố thí và không bố thí?, Web Link
 • Bố thí xứng bậc chân nhân, Web, FB
 • Dāna – bố thí cúng dường từ thiện, Web Link
 • Bố thí nơi nào cho quả lớn, cho lợi ích lớn, có rung cảm lớn?, Web Link
 • Các pháp nào tác thành sakka – vị thiên chủ đế thích thống lãnh và trị vì “tam thập tam thiên giới”?, Web Link
 • Xây chùa, tháp, dựng tượng Phật có thuộc vào thí sự không, Web, FB
 • Bỏ công trực tiếp bố thí có lợi ích gì, Web, FB
 • Thỉnh mời chư tăng tới cúng dường, trai tăng tại gia để làm gì? nên như thế nào, Web Link
 • Cung thỉnh người xuất gia giữ giới tới gia đình có được nhiều công đức gì ?, Web Link
 • Bố thí cúng dường sangha tại gia, Web, FB
 • Sanghadana – cúng dường tại gia tới tăng đoàn sangha – 21/11/2021 mandalay, Web Link
 • Tiền nhiều để làm gì, Web, FB
 • Chính phủ liên bang myanmar tổ chức lễ cúng dường waso-robe (y an cư mùa mưa) tại thủ đô nay pyi taw., Web Link
 • Generous country: myanmar is the first in 2016 world giving index, Web Link
 • Video 2a/4: dāna – charity – bố thí cúng dường, Web, FB

Youtube

 • Phước nghiệp bố thí cúng dường, Youtube
 • Quả báu và phân loại phước nghiệp bố thí cúng dường, Youtube
 • Tích truyện về quả báu phước nghiệp bố thí, Youtube
 • Có thực mới vực được đạo: Bố thí như thế nào được quả lớn, được lợi ích lớn? – cúng dường đợt 29th từ 26/10/2022 đến 10/02/2023, Web Link
 • Bố thí tăng đoàn sangha, tức tỳ khưu tăng thí khác cá nhân thí như thế nào?- cúng dường đợt 27 (09/09/2022), Web Link
 • Vasso và cúng dường đợt 26 – 8july2022, Web Link
 • “ta đã chiến thắng” – phải làm việc thiện ngay khi có sự thôi thúc trong lòng cúng dường của các thí chủ việt nam tại myanmar đợt 24 (29/03/2022 to 28/04/2022) và đợt 25 (29/04/2022 đến 15/05/2022), Web Link
 • Bốn sự cúng dường thanh tịnh cúng dường đợt 23 – từ 13/02/2022 đến 28/03/2022, Web Link
 • Niệm thí – pháp tu tập vun bồi định cận hành – cúng dường đợt 22 – từ 23/02/2022 đến 12/03/2022, Web Link
 • Chú giải thiên cung của nàng lakhumā- cúng dường đợt 21 – từ 10/02/2022 đến 21/02/2022, Web Link
 • Ruộng phước (phước điền) – cúng dường đợt 20th – từ 13/01/2022 đến 08/02/2022, Web Link
 • Cúng dường nơi đâu sẽ được vô lượng phước, như hạt giống đem gieo, trên mảnh đất lành tốt? – cúng dường đợt 19th – từ 04/jan/2022 đến 11/jan/2022, Web Link
 • Đức phật dạy về phước báo lớn lao của sự cúng dường xứng đáng – cúng dường đợt 18th – 28/12/2021 đến 04/jan/2022, Web Link
 • Công đức vô lượng của pháp bố thí có sáu chi phần (cúng dường đợt 17 từ 14/12/2021 to 25/12/2021), Web Link
 • Tìm hiểu phước bố thí – cúng dường đợt 16: 03/12/2021 – 13/12/2021, Web Link
 • Nhân quả báo ứng – cúng dường đợt 15, 2/12/2021, Web Link
 • Cúng dường tới các tu viện myanmar đợt 14 – từ 6/9/2021 đến 20/10/2021, Web Link
 • Bố thí cúng dường tam bảo không có gì là bé nhỏ – cúng dường tới tăng đoàn sangha các chùa, tu viện, thiền viện myanmar đợt 13 – 5/9/2021, Web Link
 • Bố thí cúng dường và lời phát nguyện (cúng dường tới các tăng đoàn đợt 12, 28/7/2021), Web Link
 • Xin được tùy hỷ công đức bố thí cúng dường hộ độ tam bảo này cùng quý đạo hữu, Web Link
 • Một ngày thành tựu nhiều công đức phước thiện: lễ nhập kỳ an cư mùa mưa – cúng dường đợt 11, 24/7/2021- lễ xuất gia gieo duyên, Web Link
 • “tăng đoàn đệ tử đức thế tôn là phước điền vô thượng ở trên đời” (cúng dường tới các tăng đoàn đợt 11, 24/7/2021), Web Link
 • Cúng dường đợt 7, 20 tháng 2/2021 phần 1/2: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10219807375640228&id=1394710113
 • Cúng dường đợt 7, 20 tháng 2/2021 phần 2/2: các hình ảnh mới nhận thêm được, Web Link
 • Cúng dường đợt 6 15/1/2021 – 18/1/2021, Web Link
 • Bài 3/3 – bổ xung tiếp các hình ảnh chưa đăng hết trong bài viết 1/3 và 2/3 về cúng dường tới 128 chùa gặp khó khăn trong kỳ dịch bệnh covid 19 – đợt 4 & 5, kết thúc ngày 16/12/2020., Web Link
 • Bài 2/3 – danh sách các thí chủ & các hình ảnh cúng dường tới các chùa gặp khó khăn trong kỳ dịch bệnh covid 19 – đợt 4 & 5, kết thúc ngày 16/12/2020., Web Link
 • Bài 1/3: cúng dường tới các chùa gặp khó khăn trong kỳ dịch bệnh covid 19. đợt 4 – 23/11/2020), Web Link
 • Xin xem thêm thông tin về đợt 4 & 5 cúng dường này đăng trên facebook của kappiya hộ tăng diệu hòa: phần 1/2, Web Link
 • Xin xem thêm thông tin về đợt 4 & 5 cúng dường này đăng trên facebook của kappiya hộ tăng diệu hòa: phần 2/2, Web Link
 • Thiện nghiệp cúng dường đợt 3 – 28/10/2020 của các thí chủ việt nam tới các chùa tại yangon, myanmar gặp khó khăn trong kỳ dịch bệnh covid 19 đã thành tựu viên mãn., Web Link
 • Hoan hỷ cùng công đức của các thí chủ cúng dường tới các chùa myanmar gặp khó khăn trong kỳ dịch bệnh covid 19 (10/2020 – đợt 2), Web Link
 • Xin được tùy hỷ công đức bố thí cúng dường hộ độ tam bảo (10/2020 – đợt 1) này cùng quý đạo hữu!, Web Link
 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 21 tháng 2, 2023·