Bố thí cúng dường hộ độ Tam Bảo (đợt 1 – 8/10/2020)

BỐ THÍ CÚNG DƯỜNG HỘ ĐỘ TAM BẢO (ĐỢT 1 – 8/10/2020)

Bố thí cúng dường hộ độ Tam Bảo (Đợt 1 – 8/10/2020)

Sādhu, Sādhu, Sādhu anumodāmi!Xin được tùy hỷ công đức bố thí cúng dường hộ độ Tam Bảo (Đợt 1 – 8/10/2020) này cùng quý đạo hữu!

Theo lời thỉnh cầu và ủy quyền của các thí chủ VN Trần Hạnh, Diệu Hạnh, Trí Đăng, Tô Phúng, Thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon đã cử các vị hộ tăng và lái xe mua giúp gạo, khoai, trứng, cá khô … v. v…… để cúng dường vật thực tới các chùa (6) đang gặp khó khăn nhất trong kỳ dịch bệnh covid 19 này tại làng Lippukye, Quận Hmawbi, Yangon Myanmar. (Xem ảnh bên dưới.)

Hôm nay là ngày Bố tát Uposatha, tại Thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Yangon Myanmar trong kỳ An cư ba tháng mùa mưa, vào các ngày Uposatha chỉ thọ thực một bữa, vật thực được cúng dường bởi các thí chủ Myanmar trong làng và hôm nay được đặc biệt bổ xung thêm bởi cúng dường của thí chủ Pham Thanh Dung (HN). (Xem ảnh bên dưới.)

Các ngày lễ Bố tát từ nay đến hết kỳ an cư mùa mưa 31/10/2020 này đã được đăng ký cúng dường trai tăng bởi Phạm Thanh Dung, Xuân Huy, Chí Thiện, Tuyết Anh, Minh Thúy từ Hà Nội, Việt Nam.

Xin được tùy hỷ cùng quý đạo hữu công đức bố thí cúng dường, hộ độ chư Tăng từ trước tới nay, đặc biệt là trong giai đoạn khó khăn của dịch bệnh covid 19 này của các đạo hữu:

🍀 Diệu Thiện

🍀 Loan Tran

🍀 Nga Bach

🍀 Nguyễn Thu Hằng, Dương Mai Lan, Lê Thị Thu Hà

🍀 Viên Bảo

🍀 Hòa An

🍀 Nguyễnvăn Phúc

🍀 Trần Dung

🍀 Thanh Dhammadinna

🍀 Nguyễn Trang

🍀 Hà Đông

🍀 Thu Lê

🍀 Văn Tư– Thiện Hửu

🍀 Thiền sinh Cần Thơ và các đạo hữu: Phượng Bạch, nữ Ngọc Tấn (chùa Viên Giác); Tuệ Lực(Cà Mau); Lê Sang; Gđ Anh Tơ; Gđ Bích Đoàn Thị Bích Hằng; Chí Hùng; Gđ chị Tuyết Mai; Lê Le Lan; Tâm Hỷ; Thanh Lan; Thăng Trung (Vũng Tàu); Diệu Chi (Sài Gòn); Thanh Tuyền (Long Phú); Cô Ngọc Nga; Cô Hồng Lễ; Lê Cao Đỉnh; Mai Huỳnh; Thiên Nhạc.

🍀 Nguyễn Quảng Nghĩa (SuCitta SuCitta)

🍀 Lê Thu

🍀 Nguyên Nguyen Phan & gia đình; Gđ Nguyễn Thiên Hương; Gđ chị Thắm

🍀 Hoang Phuong Dung

🍀 Trần Hạnh

🍀 Xuân Huy

🍀 Cong Phap Huynh, Kim Phuong Nguyen

🍀 Hoa Truong

🍀 Trần Hạnh & Diệu Danh

🍀 Gđ Cô Trí Đăng Angie Tran

🍀 Gd Thí chủ ẩn danh (Cô Phung To)

🍀 Pham Thanh Dung

🍀 Chí Thiện & bạn hữu Tuyết Anh, Minh Thúy

… … v. v……

[Quý Đạo hữu thí chủ cúng dường hộ độ chư Tăng các chùa gặp khó khăn trong kỳ dịch bệnh covid 19 tại Miến điện liên lạc với Kappyia hộ tăng tại SG Diệu Hòa (0939.318919) để có thêm thông tin cụ thể.

https://www.facebook.com/dao.nguyen.98096 ]

Nguyện cho thiện nghiệp cúng dường thanh cao này sẽ mang lại phước báu vô lượng ngay trong kiếp sống này và mai sau tới các vị thí chủ, cùng mọi người trong gia đình mình, và sẽ là duyên lành giúp sớm giác ngộ giải thoát hoàn toàn mọi khổ đau phiền não, chấm dứt luân hồi sinh tử, đạt được hạnh phúc thật sự, tự do thật sự – Niết bàn.

Sādhu, Sādhu, Sādhu anumodāmi!

Xin được tùy hỷ công đức này cùng quý đạo hữu.

🍀 Nguyện cầu uy đức Phật Bảo

Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo

Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo

Xin Tam Bảo gia hộ

Ngăn ngừa mọi tai ương

Những hiện tượng bất tường

Những mộng mị xấu xa

Những nghịch duyên trở ngại

Thảy đều mau tan biến

Nguyện muôn loài chúng sanh

Người khổ xin hết khổ

Người sợ hết sợ hãi

Người sầu hết sầu bi

Biết cho với niềm tin

Biết hộ trì giới hạnh

Biết lạc trú trong thiền

Chư thiên đã vân tập

Xin tùy hỷ phước lành

Ðược cát tường như ý

Rồi phản hồi thiên xứ

Chư Toàn Giác đại lực

Chư Ðộc Giác đại lực

Thinh Văn Giác đại lực

Nguyện tổng trì uy đức

Cầu phúc lành phát sanh (lạy)

🍀 Nguyện cầu tám hướng mười phương

Chúng sanh muôn loại hãy thường an vui

Dứt trừ oan trái nhiều đời

Bao nhiêu đau khổ đến hồi duyên tan

Hại nhau chỉ chuốc lầm than

Mê si điên đảo vô vàn lệ châu

Chúng sanh vô bệnh sống lâu

Nguyện cho thành tựu phước sâu đức dày

Nguyện cho an lạc từ nay

Dứt trừ thống khổ đắng cay oán hờn

Dứt trừ kinh sợ tai ương

Bao nhiêu phiền não đoạn trường vĩnh ly

Nguyện cầu Tam Bảo chứng tri

Sống đời thanh tịnh từ bi vẹn toàn (lạy)

🍀 Con xin hồi hướng phước lành

Khắp cùng pháp giới chúng sanh gội nhuần

Mẹ cha thầy tổ thân nhân

Hiện tiền quá vãng trọn phần phước duyên

Cầu xin hộ pháp chư thiên

Phát tâm hoan hỷ báo truyền gần xa

Cầu cho mưa thuận gió hoà

Pháp luân thường chuyển nhà nhà an khương

Chúng sanh ba cõi sáu đường

Do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn

Nghiệp lành từ khẩu ý thân

Hoá thành phúc quả tùy nhân sở cầu (lạy)

🍀 Nguyện công đức tu trì

Hồi hướng khắp chư thiên

Bậc thiện thần hộ pháp

Nhiều oai đức thần lực

Ngự khắp cả trần hoàn

Hư không giới thiên giới

Xin các ngài tùy hỷ

Công đức đã thể hiện

Rồi hộ trì Phật pháp

Mãi soi sáng nhân thiên

Quốc độ hưởng thái bình

Muôn người sống lạc nghiệp

Mẹ cha và thầy tổ

Quyến thuộc cùng chúng sanh

Ðược hạnh phúc dài lâu

Thiểu bệnh dứt khổ sầu

Ngày ngày vui tu tập

Tinh tiến trong đạo mầu

Nhất tâm cầu giác ngộ

🍀 Nguyện công đức đã làm

Kết duyên lành giải thoát

Ðoạn nghiệp chướng não phiền

Quả niết bàn chứng đạt

Nguyện Chánh Pháp lưu truyền

Phổ cập khắp thế gian

Chúng sanh thường tịnh lạc

Phật đạo chóng viên thành (lạy)

Trong tâm từ,

Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala

TÍCH MỘT LẦN ÐỂ BÁT

Trong bộ Therī-apādāna, tích Ekapiṇṇapāti-katherī được tóm lược như sau:

Tiền thân của Ðại Ðức Tỳ khưu ni Ekapiṇṇapā-tikatherī là Hoàng hậu của Ðức vua Bandhumā vào thời Ðức Phật Vipassī xuất hiện trên thế gian, trong thời đại con người có tuổi thọ khoảng 80.000 năm, cách kiếp trái đất này 91 đại kiếp trái đất. Một hôm, có nguyện vọng muốn để bát, bà hoàng hậu đến tâu lên Ðức vua rằng:

– Tâu hoàng thượng! Thần thiếp có nguyện vọng muốn để bát một vị Tỳ khưu, kính xin hoàng thượng cho phép thỉnh một vị Tỳ khưu về cung để thần thiếp làm phước bố thí cúng dường vật thực.

Ðức vua chuẩn tấu xong, truyền vị quan thỉnh một vị Tỳ khưu vào cung.

Hoàng hậu có đức tin trong sạch nơi Tam bảo, vô cùng hoan hỉ cung kính lễ bái vị Tỳ khưu xong, tự tay mình để những vật thực vào bát cúng dường vị Tỳ khưu. Vị Tỳ khưu nhận vật thực xong, phúc chúc hoàng hậu rồi đi ra.

Với tác ý thiện tâm hoan hỉ đầy đủ 3 giai đoạn: trước khi làm phước thiện bố thí, đang khi làm phước thiện bố thí và sau khi đã làm xong phước thiện bố thí; dầu chỉ một lần để bát cúng dường đến vị Tỳ khưu ấy, nhưng hoàng hậu vô cùng hoan hỉ phước thiện bố thí, thường niệm tưởng đến phước thiện bố thí (cāgānussati).

Hoàng hậu đến khi hết tuổi thọ (chết), do năng lực phước thiện bố thí để bát cúng dường một lần đến vị Tỳ khưu ấy, cho quả tái sanh làm thiên nữ cõi Tam thập tam thiên; suốt 30 kiếp làm Hoàng hậu của Ðức vua trời Sakka cõi Tam thập tam thiên; khi tái sanh cõi người, làm chánh cung Hoàng hậu của Ðức Chuyển luân thánh vương 20 kiếp; suốt 91 đại kiếp trái đất không hề sa đọa 4 cõi ác giới (địa ngục, atula, ngạ quỷ, súc sanh) chỉ tái sanh cõi thiện giới: cõi trời và cõi người mà thôi.

Ðến thời kỳ Ðức Phật Gotama xuất hiện trên thế gian, do thiện nghiệp ấy cho quả được tái sanh làm công chúa Mittā dòng Sakya, ở kinh thành Kapilavatthu.

Khi Ðức Phật ngự trở về thuyết pháp tế độ hoàng tộc Sakya, công chúa nghe pháp, thọ Tam quy và thọ trì bát giới, đến khi bà Gotamī từ bỏ cung điện đi xuất gia trở thành Tỳ khưu ni cùng với 500 cô gái dòng Sakya, trong đó có công chúa Mittā.

Sau khi trở thành Tỳ khưu ni, tinh tấn tiến hành thiền tuệ, chứng đắc từ Nhập Lưu Thánh Ðạo – Nhập Lưu Thánh Quả cho đến A-ra-hán Thánh Ðạo – A-ra-hán Thánh Quả trở thành bậc Thánh A-ra-hán, đến khi tịch diệt Niết Bàn chấm dứt khổ tử sanh luân hồi trong tam giới.

Những quả phước thiện bắt nguồn từ phước thiện bố thí để bát cúng dường một lần đến một vị Tỳ khưu, do đó, có tên là Ekapiṇdapātikatherī: vị Ðại Ðức Tỳ khưu ni một lần để bát.

[Tìm Hiểu Phước Bố Thí – Tk Hộ Pháp, Web Link ]

 

Bài Viết Liên Quan

 • Cúng Dường Tới Các Chùa Myanmar Gặp Khó Khăn Trong Kỳ Dịch Bệnh Covid 19 Đợt 7 – Phần 1/2, Web
 • Thiện Nghiệp Cúng Dường Đợt 3 – 28/10/2020 Của Các Thí Chủ Việt Nam Tới Các Chùa Tại Yangon, Myanmar Gặp Khó Khăn Trong Kỳ Dịch Bệnh Covid 19 Đã Thành Tựu Viên Mãn., Web Link
 • Hoan Hỷ Cùng Các Thí Chủ Cúng Dường Tới Các Chùa Myanmar Gặp Khó Khăn Trong Kỳ Dịch Bệnh Covid 19 Đợt 2, Web Link
 • Sādhu, Sādhu, Sādhu Anumodāmi!
 • Xin Được Tùy Hỷ Công Đức Bố Thí Cúng Dường Hộ Độ Tam Bảo Này Cùng Quý Đạo Hữu!, Web Link
 • Cúng Dường Là Gì, Web, FB
 • Lợi Ích Của Bố Thí Cúng Dường Là Gì?, Web, FB
 • Mọi Việc Rồi Sẽ Qua, Web, FB
 • Chính Phủ Liên Bang Myanmar Tổ Chức Lễ Cúng Dường Waso-Robe (Y An Cư Mùa Mưa) Tại Thủ Đô Nay Pyi Taw., Web Link
 • Cúng Dường An Cư Ba Tháng Mùa Mưa 4/8 – 31/10/2020 – Hộ Độ Tăng Đoàn Sangha Thiền Viện Tharmanakyaw Mahagandhayon, Yangon Myanmar., Web Link
 • Phước – Tuệ Đồng Tu (Cúng Dường Hộ Độ Chư Tăng Nhân Dịp Kỳ An Cư Mùa Mưa 2020), Web Link
 • Cúng Dường Nhân Dịp An Cư Mùa Mưa 2019, Web Link
 • Lễ Cúng Dường Hộ Độ Chư Tăng Nhập Kỳ An Cư Mùa Mưa 2019, Web Link
 • Lễ Nhập Kỳ An Cư Mùa Mưa 2019, Web Link
 • Lễ Nhập Kỳ An Cư Mùa Mưa 2016, Web Link
 • Cúng Dường Nhân Dịp An Cư Mùa Mưa 2014, Web Link
 • Thực Hành 3 Khổ Hạnh Đầu Đà Trong Kỳ An Cư Mùa Mưa, Web Link
 • Từ Thiện – Bố Thí – CúNg DườNg – Dāna Với Sự Hiểu Biết, Web, FB
 • Suy Xét Làm Phước Thiện Bố Thí, Web, FB
 • Xây Chùa, Tháp, Dựng Tượng Phật Có Thuộc Vào Thí Sự Không?, Web, FB
 • Bỏ Công Trực Tiếp Bố Thí Có Lợi Ích Gì?, Web, FB
 • Sai Khác Giữa Có Bố Thí Và Không Bố Thí?, Web, FB
 • Bố Thí Xứng Bậc Chân Nhân, Web, FB
 • Bố Thí Ba-La-Mật, Web, FB
 • Bố Thí Là Việc Dễ Làm, Song Bố Thí Để Tạo Được Phước Thiện Không Phải Là Việc Dễ, Mà Được Phước Thiện Vô Lượng Càng Khó Hơn…, Web, FB
 • 5 Đại Thí – Mahādāna, Web, FB
 • Video 2A/4: Dāna – Charity – Bố Thí Cúng Dường, Web, FB
 • Youtube
 • Phước Nghiệp Bố Thí Cúng Dường, Youtube
 • Quả Báu Và Phân Loại Phước Nghiệp Bố Thí Cúng Dường, Youtube
 • Tích Truyện Về Quả Báu Phước Nghiệp Bố Thí, Youtube
 • Phước Báu Cúng Dường Y Kathina Tới Sangha – Tăng Đoàn, Web Link
 • Đại Lễ Cúng Dường Dâng Y Kathina Đã Sẵn Sàng, Web, FB
 • Kathina: Nguyên Do Kathina? Đặc Ân Cho Các Vị Tỳ Khưu? Lợi Ích Cho Các Thí Chủ?, Web, FB
 • Pavāraṇā – Lễ Tự Tứ (Lễ Mời Phê Bình), Web Link
 • Danh Mục Các Bài Viết Quan Trọng, Web, FB
 • Tôi Nguyện, Web, FB
 • Tại Sao Myanmar, Web, FB
 • Mục Đích Sử Dụng Facebook Là Gì?, Web, FB
 • Sàng Lọc Thông Tin Như Thế Nào?, Web, FB
 • Thế Nào Là Tu Đúng Đạo Phật, Web, FB
 • Điều Kiện Tham Dự Các Khóa Thiền Minh Sát Vipassana (Tứ Niệm Xứ) Theo Phương Pháp Ngài Trưởng Lão Thiền Sư Mahasi Sayadaw Tại Thiền Viện Ta-Ma-Nê-Chô, Yangon, Miến Điện, Web, FB
 • Cái Gì? What? Như Thế Nào? How? Để Làm Gì? For What? – Ba Câu Hỏi Cốt Lõi Trong Minh Sát Tu Tập – Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Các Danh Mục Bài Viết Theo Chủ Đề – Photo Albums Trên Fb Sumangala Bhikkhu Viên Phúc (P1/3), Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P2/3) Facebook Links List A Tam Bảo, Nghiệp…, Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P3/3) Facebook Links List B Tu Tập Định, Tuệ, Tứ Thánh Đế…, Web, FB

Audio – Video Bài Giảng – Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala – Thiền Viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar.

 • Youtube, Youtube
 • Archive, Archive
 • Yếu Pháp Tu Tập Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thiền Minh Sát Vipassana Lý Thuyết Và Thực Hành, Youtube
 • Ehipassiko – Đến Để Thấy: Phóng Sự Về Khóa Tu Thiền Minh Sát Vipassana Tại Chùa Nam Tông SG, Youtube
 • Xin Hãy Đừng Phí Phạm Dù Chỉ Mỗi Một Giây – Thiền Sư Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Youtube
 • Giới Và Luật Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thọ Trì Tam Quy và Ngũ Giới, Web, FB
 • 9 Ân Đức Phật, 6 Ân Đức Pháp, 9 Ân Đức Tăng, Web, FB
 • Sám Hối – Tha Thứ – Rải Tâm Từ – Phát Nguyện – Hồi Hướng Công Đức, Web, FB