Nekkhammapāramitā – Xuất gia Ba la mật

[lwptoc]

NEKKHAMMAPĀRAMITĀ – XUẤT GIA BA LA MẬT

––––––––––––––––––––––––––––––

– Foto: Lễ Xuất Gia thọ giới Tỳ khưu cho Phật tử Miến điện ngày 11/08/2021 của Tăng đoàn thiền viện Ta ma nê chô, Yangon, Myanmar –

––––––––––––––––––––––––––––––

[THÁNH CẦU GIẢI THOÁT]

… Này các Tỷ–kheo, Ta cũng vậy, trước khi Giác Ngộ, khi chưa chứng Chánh Ðẳng Giác, khi còn là Bồ–tát,

tự mình bị sanh lại tầm cầu cái bị sanh,

tự mình bị già lại tìm cầu cái bị già,

tự mình bị bệnh lại tìm cầu cái bị bệnh,

tự mình bị chết lại tìm cầu cái bị chết,

tự mình bị sầu lại tìm cầu cái bị sầu,

tự mình bị ô nhiễm lại tầm cầu cái bị ô nhiễm.

Này các Tỷ–kheo, rồi Ta suy nghĩ như sau: “Tại sao Ta, tự mình bị sanh lại tầm cầu cái bị sanh, tự mình bị già lại tìm cầu cái bị già, tự mình bị bệnh lại tìm cầu cái bị bệnh, tự mình bị chết lại tìm cầu cái bị chết, tự mình bị sầu lại tìm cầu cái bị sầu, tự mình bị ô nhiễm lại tầm cầu cái bị ô nhiễm?

Vậy Ta, tự mình bị sanh, sau khi biết rõ sự nguy hại của bị sanh, hãy tìm cầu cái không sanh, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, Niết–bàn;

tự mình bị già… cái không già…

tự mình bị bệnh… cái không bệnh…

tự mình bị chết… cái bất tử…

tự mình bị sầu… cái không sầu…

tự mình bi ô nhiễm, sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị nhiễm, hãy tìm cầu cái không ô nhiễm, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, Niết–bàn.

Rồi này các Tỷ–kheo, sau một thời gian, khi Ta còn trẻ, niên thiếu, tóc đen nhánh, đầy đủ huyết khí của tuổi thanh xuân, trong thời vàng son cuộc đời, mặc dầu cha mẹ không bằng lòng, nước mắt đầy mặt, than khóc, Ta cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà–sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình.

Ta xuất gia như vậy, một người đi tìm cái gì chí thiện, tìm cầu vô thượng tối thắng an tịnh đạo lộ.

– Hết trích dẫn –

Nguồn trích dẫn: Trung Bộ Kinh – 26. Kinh Thánh cầu (Ariyapariyesanà sutta)
––––––––––––––––––––––––––––––

[HẠNH CỦA (ĐỨC BỒ–TÁT) YUDHAÑJAYA]

… Khi ta là hoàng tử Yudhañjaya có danh tiếng vô lượng, ta đã động tâm sau khi nhìn thấy giọt sương mai bị tiêu tan dưới ánh nắng mặt trời.

Sau khi trầm tư về chính điều ấy, ta đã làm cho nỗi động tâm tăng trưởng. Ta đã cúi lạy mẹ cha và xin phép xuất gia.

… Trong khi từ bỏ toàn bộ đất nước, vương quyền, quyến thuộc, người hầu, và danh vọng, ta đã không suy nghĩ (đến điều gì khác) với lý do chỉ là vì quả vị giác ngộ.

Me cha không có bị ta ghét bỏ, danh vọng lớn lao cũng không có bị ta ghét bỏ, đối với ta quả vị Toàn Giác là yêu quý; vì thế ta đã từ bỏ vương quốc.

– Hết trích dẫn –

Nguồn trích dẫn: Tiểu bộ – Hạnh tạng
––––––––––––––––––––––––––––––

[HẠNH CỦA (ĐỨC BỒ–TÁT) AYOGHARA]

…Có được tấm thân hối thối này sau khi rời khỏi bụng mẹ, từ đó ta lại bị ném vào căn nhà sắt khổ sở và kinh hãi hơn một lần nữa.

Nếu sau khi đã đạt đến khổ đau vô cùng ghê rợn như thế ấy, nếu ta còn thích thú trong vương quyền thì ta là kẻ tồi tệ nhất trong số những kẻ ác xấu.

Ta nhàm chán xác thân, ta không mong muốn vương quyền, ta sẽ tầm cầu sự tịch diệt Niết–bàn là nơi tử thần không thể đày đọa.

Trong lúc đó đám đông đang kêu gào, ta đã suy nghĩ như vậy và đã đi vào khu rừng rậm, giống như con voi đã giật đứt xiềng xích.

Mẹ cha không có bị ta ghét bỏ, danh vọng lớn lao cũng không có bị ta ghét bỏ, đối với ta quả vị Toàn Giác là yêu quý; vì thế ta đã từ bỏ vương quốc.

– Hết trích dẫn –

Nguồn trích dẫn: Tiểu bộ – Hạnh tạng
––––––––––––––––––––––––––––––

[HẠNH CỦA (ĐỨC BỒ–TÁT) VỊ HIỀN TRÍ SOṆA]

… Khi ấy, ta cũng đã nhận thấy thế gian là bị mù quáng, bị bao phủ bởi bóng tối. Tâm (ta) chối từ sự hiện hữu như thể bị châm chích thô bạo bởi cây gậy nhọn.

Sau khi nhận thấy sự xấu xa dưới nhiều hình thức khác nhau, ta đã suy nghĩ như vầy: “Lúc nào ta sẽ lìa bỏ gia đình, ta sẽ đi vào rừng?”

… Cũng vào khi ấy, các thân quyến đã mời mọc ta với các sự thọ hưởng về dục lạc, ta cũng đã nói cho những người ấy về ước muốn (của ta) rằng: “Xin các vị chớ có mời mọc ta bằng những thứ ấy.”

Em trai của ta tên là Nanda là bậc trí tuệ. Vị ấy, trong khi học tập theo ta, cũng đã thích thú với việc xuất gia.

Khi ấy, ta Soṇa và Nanda cùng với cả hai cha mẹ của ta cũng đã buông bỏ của cải vô số rồi đi vào trong khu rừng lớn.

– Hết trích dẫn –

Nguồn trích dẫn: Tiểu bộ – Hạnh tạng
––––––––––––––––––––––––––––––

Mọi bài viết và hình ảnh trên FB Sumangala Bhikkhu Viên Phúc có thể chia sẻ và sử dụng không cần xin phép.

Nguyện mong cho Chánh pháp của Đức Phật Gotama được lan tỏa rộng khắp mang lại lợi lạc cho chư thiên và loài người sớm giác ngộ, giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau, phiền não, chấm dứt luân hồi sinh tử, đạt được hạnh phúc thật sự, tự do thật sự – Niết bàn.

Bài viết liên quan

 • Tại Sao Myanmar, WebFB
 • Vì Sao Xuất Gia, WebFB
 • Đôi Lời Nhắn Nhủ Tới Những Vị Sắp Xuất Gia Theo Truyền Thống Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada. , WebFB
 • Đức Phật Đã Có Suy Nghĩ Gì Trước Khi Xuất Gia?, WebFB
 • Ai Là Bhikkhu – Tỳ Khưu, WebFB
 • Lễ Xuất Gia Thọ Giới Tỳ Khưu
  Bài 1/4 – Thầy Tế Độ – Ācariyupajjhāya, WebFB
  Lễ Xuất Gia Thọ Giới Tỳ Khưu (Bài 2/4 – Xét Hỏi Sa Di), WebFB
  Bài 3/4 -Tuyên Ngôn & Thành Sự Ngôn, WebFB
  Bài 4/4 – Bốn Pháp Nương Nhờ & Bốn Pháp Không Nên Hành, WebFB
 • Xuất Gia Gieo Duyên, WebFB
 • Đạt Tới Cái Khó Đạt Tới, WebFB
 • Làm Những Điều Tốt Đẹp Nhất, Lợi Ích Nhất Khi Có Cơ Hội Làm Người, Khi Có Cơ Hội Gặp Chánh Pháp Như Lai Còn Tỏa Sáng Trên Thế Gian Là Gì?, WebFB
 • Mục Đích Tối Hậu Của Xuất Gia Là Gì?, FB
 • Mười Pháp Mà Bậc Xuất Gia Phải Quán Tưởng Thường Xuyên., WebFB
 • Như Thế Nào Là Tỳ Khưu Giới Hạnh Đầy Đủ?, WebFB
 • Thế Nào Là Bốn Điều Đáng Sợ Hãi Chờ Đợi Những Người Xuất Gia?, WebFB
 • Bổn Phận Cư Sĩ Tại Gia Là Gì? Bổn Phận Tu Sĩ Xuất Gia Là Gì?, WebFB
 • Phàm Tăng Và Thánh Tăng, WebFB
 • Phó Thác Sinh Mạng Như Thế Nào, WebFB
 • Phân Biệt Tỳ Khưu Thật Và Không Thật Dựa Vào Đâu? Phân Biệt Rõ Vai Trò, Chức Năng Của Giáo Hội Khác Với Tăng Đoàn Sangha Như Thế Nào?, WebFB
 • Phận Sự Của Tỳ Khưu Là Gì?, FB
 • Thế Sự, WebFB
 • Danh Mục Các Bài Viết Quan Trọng, WebFB
 • Tôi Nguyện, WebFB
 • Mục Đích Sử Dụng Facebook Là Gì?, WebFB
 • Sàng Lọc Thông Tin Như Thế Nào?, WebFB
 • Thế Nào Là Tu Đúng Đạo Phật, WebFB
 • Điều Kiện Tham Dự Các Khóa Thiền Minh Sát Vipassana (Tứ Niệm Xứ) Theo Phương Pháp Ngài Trưởng Lão Thiền Sư Mahasi Sayadaw Tại Thiền Viện Ta-Ma-Nê-Chô, Yangon, Miến Điện, WebFB
 • Cái Gì? What? Như Thế Nào? How? Để Làm Gì? For What? – Ba Câu Hỏi Cốt Lõi Trong Minh Sát Tu Tập – Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, WebFB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Các Danh Mục Bài Viết Theo Chủ Đề – Photo Albums Trên Fb Sumangala Bhikkhu Viên Phúc (P1/3), WebFB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P2/3) Facebook Links List A Tam Bảo, Nghiệp…, WebFB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P3/3) Facebook Links List B Tu Tập Định, Tuệ, Tứ Thánh Đế…, WebFB

Audio – Video Bài Giảng – Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala – Thiền Viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar.

 • Youtube, Youtube
 • Archive, Archive
 • Yếu Pháp Tu Tập Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thiền Minh Sát Vipassana Lý Thuyết Và Thực Hành, Youtube
 • Ehipassiko – Đến Để Thấy: Phóng Sự Về Khóa Tu Thiền Minh Sát Vipassana Tại Chùa Nam Tông SG, Youtube
 • Xin Hãy Đừng Phí Phạm Dù Chỉ Mỗi Một Giây – Thiền Sư Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Youtube
 • Giới Và Luật Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thọ Trì Tam Quy và Ngũ Giới, WebFB
 • 9 Ân Đức Phật, 6 Ân Đức Pháp, 9 Ân Đức Tăng, WebFB
 • Sám Hối – Tha Thứ – Rải Tâm Từ – Phát Nguyện – Hồi Hướng Công Đức, WebFB

Bài viết trên facebook ngày 11 tháng 8, 2021.

Hình ảnh thiện pháp

– Foto: Lễ Xuất Gia thọ giới Tỳ khưu cho Phật tử Miến điện ngày 11/08/2021 của Tăng đoàn thiền viện Ta ma nê chô, Yangon, Myanmar 
Chuẩn bị cho nghi lễ thọ giới sadi trước lễ thọ giới Tỳ khưu. Tharmanaykyaw Mahagandhayon Yangon, Myanmar 11/8/2021.
Nghi lễ thọ giới sadi trước lễ thọ giới Tỳ khưu. Tharmanaykyaw Mahagandhayon Yangon, Myanmar 11/8/2021.
Vấn y khi thọ giới sadi trước khi làm lễ thọ giới Tỳ khưu. Tharmanaykyaw Mahagandhayon Yangon, Myanmar 11/8/2021.
Thọ giới sadi trước khi làm lễ thọ giới Tỳ khưu. Tharmanaykyaw Mahagandhayon Yangon, Myanmar 11/8/2021.
Vấn y khi trước khi làm lễ thọ giới Tỳ khưu. Tharmanaykyaw Mahagandhayon Yangon, Myanmar 11/8/2021.
Nghi lễ thọ giới Tỳ khưu tại Thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Yangon, Myanmar 11/8/2022.