Giải thoát khỏi ngôn từ

GIẢI THOÁT KHỎI NGÔN TỪ

Ngôn từ là rỗng không – điều này có nghĩa là: ngôn từ chỉ là âm thanh thuần túy, nó không có bất kỳ một ý nghĩa tuyệt đối nào cả, mà chỉ mang ý nghĩa tương đối do người nghe áp đặt ý nghĩa cho nó – tức là thường xuyên xảy ra việc người nói một đằng người nghe hiểu một nẻo – mỗi người nghe tự điền ý nghĩa theo hiểu biết, theo trình độ, theo kinh nghiệm của mình cho những âm thanh nghe được, cho các ngôn từ đó. Một lời nói ra, vô vàn cách hiểu khác nhau. Ý nghĩa của ngôn từ chính là sản phẩm của trí óc của chính người nghe.

Chỉ khi nào sự rỗng không của ngôn từ được phơi bày, mọi sự trói buộc vào ngôn từ được giải thoát, mọi áp đặt của “văn tuệ” (nghe, đọc) và của “tư tuệ” (suy tư) bởi ngôn từ được phá tan, khi đó sự thực hành đúng đắn theo Chánh pháp mới thực sự bắt đầu, sự quán sát, thấy biết thực tại thế giới một cách tuyệt đối vô tư và khách quan không bị chấp thủ giáo điều vào bất cứ điều gì mới thực sự bắt đầu. Khi ngôn từ dừng nghỉ, tư duy suy nghĩ cũng ngừng nghỉ, “tu tuệ” (trực giác) bắt đầu hiển lộ, sự thật phi ngôn từ bắt đầu hiển lộ, hạnh phúc phi thế gian bắt đầu hiển lộ. Tuệ giác này, sự thật này, hạnh phúc này không một ngôn từ nào có thể diễn tả được: chân lý – sự thật là bất khả tư nghì, chân lý – sự thật là không thể nghĩ bàn bằng ngôn từ. Mọi ngôn từ, giáo lý, cho đến ngay cả Phật giáo, Phật Pháp Đạo Phật đều không phải là chân lý – đấy chỉ là những phương tiện chỉ bày về chân lý, là phương tiện giúp đạt được trực giác thể nhập chân lý.

Bài viết liên quan

 • Thấy chỉ là thấy, Web, FB
 • Ai đang nói, ai đang nghe, Web, FB
 • Cái gì trống không, tất cả thảy đều trống không, Web, FB
 • Trống không là thế giới, Web, FB
 • Đàn gẩy tai trâu, Web, FB
 • Giải thoát khỏi ngôn từ, Web, FB
 • Có và không: con đường trung đạo, Web, FB
 • Kiến thanh tịnh, Web, FB
 • Đoạn nghi thanh tịnh, Web, FB
 • Anata – vô ngã là gì, Web, FB
 • Who am I, ta là ai, Web, FB
 • Chúng sinh hữu tình được sinh từ đâu, khi diệt đi về đâu, Web, FB
 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 6 tháng 1, 2018