Bố thí cúng dường như thế nào và tới những ai cho quả báu lớn❓

Bố Thí Cúng Dường như thế nào và tới những ai cho quả báu lớn❓Trì giới và hành thiền tâm từ và thiền minh sát cho quả báu lớn đến mức nào❓

––––––––––––––––––––––––––––––

Cúng dường đợt 10 ngày 9/7/2021

––––––––––––––––––––––––––––––

(Xem thông tin phương danh tri ân các thí chủ tại bài viết của Đạo hữu Hộ Tăng tại SG Diệu Thiện)
Với sự giúp đỡ hỗ trợ nhiệt tình, tận tâm của Đạo hữu Hộ Tăng tại SG Diệu Thiện cùng cô Zavananani – nữ tu tổng quản, cùng các đạo hữu tình nguyện viên tại Thiền viện Ta ma nê chô, các thiện pháp của quý đạo hữu thí chủ Việt Nam đã được thành tựu viên mãn như ý với sự cúng dường trong sạch cao quí tới:

⑴ Tăng đoàn Sangha Thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery Yangon Myanmar – Tc: 32.486.000đ = 2.195.000kyat với mục đích trai tăng, vật dụng y áo cần thiết, thuốc men y tế, đi lại, gia hạn visa, … v.v…

⑵ Cúng dường Xây dựng Trung tâm Thiền quốc tế mới tại Taunggi – Tc: 61.494.000vnđ = 4.155.000kyat, sử dụng để khảo sát thiết kế, làm hàng rào, làm đường, trồng cây, làm nhà bằng tre nứa … v.v…

⑶ Cúng Dường đến Các Chùa Khó khăn Đợt 10

– Tc: 66.020.000đ – 4.460.000 kyat, gồm 12 chùa, tu viện, thiền viện tại Taunggyi, Bago, Hmawbi, Yangon – bao gồm gạo, mì, dầu ăn, cá khô, bột giặt … v.v…

Tổng cộng 160.000.000 vnd = 10.810.000 kyat

(Danh sách các đạo hữu thí chủ xin xem ở phần các hình ảnh cuối bài viết.)

SĀDHU, SĀDHU, SĀDHU ANUMODĀMA!

Chúng tôi mừng vui tùy hỷ công đức bố thí cúng dường thanh cao của quý thí chủ, công đức cung kính, phục vụ, hộ trì Tam Bảo của quý đạo hữu.

Nguyện cho thiện nghiệp cúng dường thanh cao này và thiện nghiệp cung kính, phục vụ, hộ trì Tam Bảo cao quí này sẽ mang lại phước báu vô lượng ngay trong kiếp sống này và mai sau tới các vị thí chủ, các đạo hữu cùng mọi người trong gia đình mình, và sẽ là duyên lành giúp sớm giác ngộ giải thoát hoàn toàn mọi khổ đau phiền não, đoạn tận tham sân si không còn dư sót, chấm dứt sinh tử luân hồi trong tam giới, đạt được hạnh phúc thật, sự tự do thật sự – Niết bàn.

🍀 Idaṃ me puññaṃ nibbānassa paccayo hotu

Mong cho phước thiện này của tôi sẽ là duyên lành giúp chứng ngộ Niết bàn.

🍀 Imaṃ no puñña–bhāgaṃ sabba–sattānaṃ dema

Chúng tôi xin chia sẻ hồi hướng phước thiện này của chúng tôi tới tất cả mọi chúng sinh.

🍀 Icchitaṃ patthitaṃ tuhyaṃ khippameva samijjhatu

Nguyện cầu cho mọi mong ước tốt lành của quí vị sẽ nhanh chóng được thành tựu như ý nguyện.

🍀 Buddha–sāsanaṃ ciraṃ tiṭṭhatu.

Nguyện cho Giáo Pháp của Đức Phật được trường tồn.

Sādhu! Sādhu! Sādhu!

==============================

Nhân dịp này, Ngài Trưởng Lão Thiền Sư Tharmanaykyaw Sayadaw Ashin Dhammikabivamsa, chủ trì Thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery Yangon Myanmar đã gửi tới các đạo hữu thí chủ Việt Nam một số đoạn trích dẫn lời Phật dạy liên quan đến Bố Thí Cúng Dường xây dựng tịnh xá cư ngụ cho chư Tăng, cũng như Bố Thí Cúng Dường như thế nào và tới những ai cho quả báu lớn❓Trì giới và hành thiền tâm từ và thiền minh sát cho quả báu lớn đến mức nào❓

Nguyện cho tất cả mọi người có được sự lợi lạc, hoan hỷ với những lời Phật dạy này.

Sādhu! Lành thay!

Chánh kinh:

🍀

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, vườn ông Anàthapindika. Rồi Tôn giả Anàthapindika đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với gia chủ Anàthapindika đang ngồi xuống một bên:

—Này Gia chủ, Ông có bố thí trong gia đình của Ông không?

—Bạch Thế Tôn, trong gia đình của con có bố thí, nhưng nay chỉ còn có món ăn thô tệ làm bằng hột gạo bể, và cháo chua.

—Này Gia chủ, dầu bố thí các món thô hay tế, nếu

❶ bố thí không cẩn thận,

❷ bố thí không có chú tâm,

❸ bố thí không tự tay mình,

❹ bố thí những vật quăng đi,

❺ bố thí không có nghĩ đến tương lai;

chỗ nào, chỗ nào, sự bố thí ấy sanh quả dị thục, thời

① tâm không thiên về thưởng thức các món ăn thù diệu,

② tâm không thiên về thưởng thức y áo thù diệu,

③ tâm không thiên về thưởng thức các cỗ xe thù diệu,

④ tâm không thiên về thưởng thức năm dục công đức thù diệu.

Và ⑴ các người con, hay

⑵ vợ, hay

⑶ những người phục vụ, hay

⑷ những người đưa tin, hay

⑸ những người làm công,

⚀ họ không có khéo nghe,

⚁ họ không có lóng tai,

⚂ họ không có an trú tâm hiểu biết.

Vì sao?

Này Gia chủ, NHƯ VẬY LÀ QUẢ DỊ THỤC CỦA CÁC NGHIỆP LÀM KHÔNG CÓ CẨN THẬN.

Này Gia chủ, dầu có bố thí các món thô hay tế, nếu

❶ bố thí có cẩn thận,

❷ bố thí có chú tâm,

❸ bố thí tự tay mình,

❹ bố thí những vật không quăng bỏ đi,

❺ bố thí có nghĩ đến tương lai;

chỗ nào, chỗ nào, sự bố thí ấy sanh quả dị thục, thời

① tâm thiên về thưởng thức các món ăn thù diệu,

② tâm thiên về thưởng thức y áo thù diệu,

③ tâm thiên về thưởng thức các cỗ xe thù diệu,

④ tâm thiên về thưởng thức năm dục công đức thù diệu.

Và ⑴ các người con, hay

⑵ vợ, hay

⑶ những người phục vụ, hay

⑷ những người đưa tin, hay

⑸ những người làm công,

⚀ họ có khéo nghe,

⚁ họ có lóng tai,

⚂ họ có an trú tâm hiểu biết.

Vì sao?

Này Gia chủ, NHƯ VẬY LÀ QUẢ DỊ THỤC CỦA VIỆC LÀM CÓ CẨN THẬN.

Thuở xưa, này Gia chủ, có một vị Bà–la–môn tên là Velàma. Vị ấy bố thí rộng lớn như sau:

Vị ấy bố thí 84.000 bát bằng vàng đựng đầy bạc.

Vị ấy bố thí 84.000 bát bằng bạc đựng đầy vàng.

Vị ấy bố thí 84.000 bát bằng đồng đựng đầy châu báu.

Vị ấy bố thí 84.000 con voi với đồ trang sức bằng vàng, với các ngọn cờ bằng vàng, bao trùm với những lưới bằng chỉ vàng và

84.000 cỗ xe, được trải với da sư tử, được trải với da cọp, được trải với da báo, được trải với mềm màu vàng, với những trang sức bằng vàng, với các ngọn cờ bằng vàng, bao trùm với những lưới bằng chỉ vàng.

Vị ấy bố thí 84.000 con bò sữa, cột bằng những sợi dây gai mịn với những thùng sữa bằng bạc.

Vị ấy bố thí 84.000 thiếu nữ, trang sức với những bông tai bằng châu báu.

Vị ấy bố thí 84.000 giường nằm trải nệm bằng len thêu bông, nệm bằng da con sơn dương gọi là kadali, tấm khảm với lầu che phía trên, có đầu gối chân màu đỏ hai phía.

Vị ấy bố thí 84.000 thước vải, bằng vài gai mịn màng nhất, bằng vải lụa mịn màng nhất, bằng vải len mịn màng nhất, bằng vải bông mịn màng nhất.

Và ai có thể nói về các đồ ăn, đồ uống, loại cứng, loại mềm, các loại đồ ăn nếm và các loại nước đường. “Chúng tôi nghĩ chúng chảy như dòng sông”.

Có thể, này Gia chủ, Ông nghĩ: “Có thể Bà–la–môn Velàma là một người nào khác, vị đã bố thí một cách rộng lớn như vậy”.

Này Gia chủ, chớ có nghĩ như vậy. CHÍNH LÚC ẤY, TA LÀ BÀ–LA–MÔN VELÀMA, CHÍNH TA ĐÃ BỐ THÍ RỘNG LỚN ẤY.

⚀ [BỐ THÍ CÁ NHÂN VỊ KHÔNG CÓ CHÁNH KIẾN]

Nhưng này Gia chủ, khi bố thí ấy được cho, KHÔNG CÓ MỘT AI XỨNG ĐÁNG ĐỂ NHẬN BỐ THÍ, KHÔNG CÓ MỘT AI LÀM CHO THANH TỊNH BỐ THÍ ẤY.

⚁ [BỐ THÍ CÁ NHÂN NGƯỜI CÓ CHÁNH KIẾN]

Này Gia chủ, dầu Bà–la–môn Velàma bố thí có rộng lớn, NẾU CÓ AI BỐ THÍ CHO MỘT NGƯỜI CHÁNH KIẾN, BỐ THÍ NÀY QUẢ LỚN HƠN BỐ THÍ KIA.

⚂ [BỐ THÍ CÁ NHÂN BẬC THÁNH]

❶ Này Gia chủ, dầu Bà-la-môn Velàma bố thí có rộng lớn và có ai bố thí cho 100 người chánh kiến, và có AI BỐ THÍ CHO MỘT VỊ NHẤT LAI, ⇛ ĐIỀU NÀY CHO QUẢ LỚN HƠN ĐIỀU KIA.

❷ Này Gia chủ, dầu cho Bà-la-môn Velàma bố thí rộng lớn, và có ai bố thí cho 100 người Nhất lai, và có AI BỐ THÍ CHO MỘT VỊ BẤT LAI, ⇛ ĐIỀU NÀY CHO QUẢ LỚN HƠN ĐIỀU KIA.

❸ Này Gia chủ, dầu Bà-la-môn Velàma bố thí có rộng lớn, và có ai bố thí cho 100 vị Bất lai, và có AI BỐ THÍ CHO MỘT VỊ A-LA-HÁN, ⇛ ĐIỀU NÀY CHO QUẢ LỚN HƠN ĐIỀU KIA.

❹ Này Gia chủ, dầu Bà-la-môn Velàma bố thí có rộng lớn hơn, và có ai bố thí cho một vị A-la-hán, và có AI BỐ THÍ CHO MỘT VỊ ÐỘC GIÁC PHẬT, ⇛ ĐIỀU NÀY CHO QUẢ LỚN HƠN ĐIỀU KIA.

❺ Này Gia chủ, dầu cho Bà-la-môn Velàma bố thí có rộng lớn và có người bố thí cho 100 vị Ðộc Giác Phật, có AI BỐ THÍ CHO NHƯ LAI, BẬC A-LA-HÁN, CHÁNH ÐẲNG GIÁC, ⇛ ĐIỀU NÀY CHO QUẢ LỚN HƠN ĐIỀU KIA.

⚃ [BỐ THÍ TẬP THỂ TĂNG ĐOÀN SANGHA]
❶ Này Gia chủ, dầu cho Bà-la-môn Velàma bố thí có rộng lớn, và có AI BỐ THÍ CHO CHÚNG TỶ-KHEO VỚI ĐỨC PHẬT LÀ VỊ THƯỢNG THỦ,
❷ và có AI XÂY DỰNG MỘT TINH XÁ CHO CHÚNG TĂNG TRONG BỐN PHƯƠNG,

⚄ [VỊ TRÌ GIỚI]
❶ và có AI VỚI TÂM TỊNH TÍN QUI Y PHẬT, PHÁP VÀ TĂNG,
❷ và có AI VỚI TÂM TỊNH TÍN CHẤP NHẬN HỌC PHÁP, TỪ BỎ SÁT SANH, TỪ BỎ LẤY CỦA KHÔNG CHO, TỪ BỎ TÀ HẠNH TRONG CÁC DỤC, TỪ BỎ NÓI LÁO, TỪ BỎ KHÔNG ĐẮM SAY RƯỢU MEN, RƯỢU NẤU,
❸ Và có AI VỚI TÂM TỊNH TÍN, CHẤP NHẬN HỌC PHÁP… TỪ BỎ KHÔNG ĐẮM SAY RƯỢU MEN, RƯỢU NẤU,

⚄ [VỊ HÀNH THIỀN TU TẬP TÂM VÀ TUỆ]
❶ VÀ AI TU TẬP TỪ TÂM GIẢI THOÁT, CHO ĐẾN TRONG KHI KHOẢNH KHẮC VẮT SỮA BÒ,
❷ VÀ AI DẦU CHỈ TRONG MỘT KHOẢNH KHẮC BÚNG NGÓN TAY, TU TẬP TƯỞNG VÔ THƯỜNG,
⇛ ĐIỀU NÀY CHO QUẢ LỚN HƠN ĐIỀU KIA.

🍀 Này Gia chủ, dầu cho Bà–la–môn Velàma bố thí có rộng lớn,

[BỐ THÍ CÁ NHÂN VỊ CÓ CHÁNH KIẾN VÀ BẬC THÁNH]
❶ có ai bố thí một vị đầy đủ chánh kiến..
❷ và có ai bố thí cho 100 vị đầy đủ chánh kiến..
❸ và có ai bố thí một vị Bất lai…
❹ và có ai bố thí trăm vị Bất lai…
❺ và có ai bố thí một vị A-la-hán…
❻ và có ai bố thí trăm vị A-la-hán…
❼ và có ai bố thí một vị Ðộc giác Phật,
❽ và có ai bố thí trăm vị Ðộc giác Phật,
❾ và có ai bố thí Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác…

[BỐ THÍ TẬP THỂ TĂNG ĐOÀN SANGHA]
❶ và có ai bố thí chúng Tỷ-kheo với đức Phật là vị cầm đầu,
❷ và có ai cho xây dựng một tịnh xá cho chúng Tăng trong bốn phương…

[TRÌ GIỚI]
❶ và có ai với tâm tịnh tín qui y Phật, Pháp và chúng Tăng…
❷ và có ai tâm tịnh tín chấp nhận học pháp, từ bỏ sát sanh… từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu…

[HÀNH THIỀN]
❶ và CÓ AI DẦU CHỈ TRONG MỘT KHOẢNH KHẮC VẮT SỮA BÒ, TU TẬP TỪ TÂM,
❷ và có AI DẦU CHỈ TRONG MỘT KHOẢNH KHẮC BÚNG NGÓN TAY, TU TẬP TƯỞNG VÔ THƯỜNG,

⇛ ĐIỀU NÀY CHO QUẢ LỚN HƠN ĐIỀU KIA.

– Hết trích dẫn –

Nguồn trích dẫn: Tăng Chi Bộ – II. Phẩm Tiếng Rống Con Sư Tử – 9.20. Velàma
🍀 ––––––––––––––––––––––––––––––

… Sau đó, đức Thế Tôn đã nói lời tùy hỷ với nhà đại phú thành Rājagaha bằng những lời kệ này:

“Trú xá ngăn ngừa sự nóng, sự lạnh, và hơn thế nữa các loài thú dữ, các loài rắn, và các muỗi mòng, và luôn cả luôn các cơn mưa lạnh.

Từ nơi ấy, cơn gió nóng dữ dội đã sanh lên bị dội lại. Với mục đích về sự nương náu, với mục đích về sự an lạc, để thiền định, và để hành minh sát.

SỰ BỐ THÍ TRÚ XÁ ĐẾN HỘI CHÚNG ĐÃ ĐƯỢC ĐỨC PHẬT NGỢI KHEN LÀ TỐI THẮNG. Vì thế người sáng trí, trong khi nhìn thấy lợi ích cho mình…

… nên cho xây dựng trú xá đẹp, nên thỉnh các bậc nghe nhiều (học rộng) ngụ tại nơi ấy. (Nên cúng dường) cơm, nước, vải vóc, và chỗ nằm ngồi đến các vị ấy.

Với tâm ý trong sạch, nên cúng dường ở các bậc có bản chất ngay thẳng. Các vị ấy thuyết Pháp đến người (thí chủ) ấy, là Pháp có sự xua tan tất cả khổ đau. Sau khi biết được Pháp ấy, người (thí chủ) ấy trong đời này chứng ngộ Niết Bàn không còn lậu hoặc.”

Sau đó, khi đã nói lời tùy hỷ đến nhà đại phú thành Rājagaha bằng những lời kệ ấy, đức Thế Tôn đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi.

– Hết trích dẫn –

Nguồn trích dẫn: TẠNG LUẬT – TIỂU PHẨM – VI. CHƯƠNG SÀNG TỌA
🍀 ––––––––––––––––––––––––––––––

1.42. Cho Gì?

Cho gì là cho lực?

Cho gì là cho sắc?

Cho gì là cho lạc?

Cho gì là cho mắt?

Cho gì cho tất cả?

Xin đáp điều con hỏi?

(Thế Tôn):

Cho ăn là cho lực,

Cho mặc là cho sắc,

Cho xe là cho lạc,

Cho đèn là cho mắt.

Ai cho chỗ trú xứ,

Vị ấy cho tất cả,

Ai giảng dạy Chánh pháp,

Vị ấy cho bất tử.

– Hết trích dẫn –

Nguồn trích dẫn: Tương Ưng Bộ – Chương 1: Tương Ưng Chư Thiên – V: Phẩm Thiêu Cháy
🍀 ––––––––––––––––––––––––––––––

20 (10) Velāma

On one occasion the Blessed One was dwelling at Sāvatthī in Jeta’s Grove, Anāthapiṇḍika’s Park. Then the householder Anāthapiṇḍika approached the Blessed One, paid homage to him, and sat down to one side. The Blessed One asked him:

“Are alms given in your family, householder?”

“Alms are given in my family, Bhante, but they consist of broken rice accompanied by rice gruel.”

“If, householder, one gives alms, coarse or excellent, and one

❶ gives disrespectfully,

❷ gives inconsiderately,

❸ does not give with one’s own hand,

❹ gives what would be discarded,

❺ gives without a view of future consequences,

then wherever the result of that gift is produced for one, one’s mind does

① not incline toward the enjoyment of superb food,

② nor toward the enjoyment of superb clothing,

③ nor toward the enjoyment of superb vehicles,

④ nor toward the enjoyment of whatever is superb among the five objects of sensual pleasure.

Also, one’s

⑴ children and

⑵ wives, and one’s

⑶ slaves,

⑷ servants, and

⑸ workers,

⚀ do not want to listen to one,

⚁ do not lend an ear, and

⚂ do not apply their minds to understand.

For what reason?

Just this is the result of actions that are done disrespectfully.

“If, householder, one gives alms, whether coarse or excellent, and one

❶ gives respectfully,

❷ gives considerately,

❸ gives with one’s own hand,

❹ gives what would not be discarded,

❺ gives with a view of future consequences,

then wherever the result of that gift is produced for one, one’s mind inclines

① toward the enjoyment of superb food,

② toward the enjoyment of superb clothing,

③ toward the enjoyment of superb vehicles,

④ toward the enjoyment of whatever is superb

among the five objects of sensual pleasure.

Also, one’s

⑴ children and

⑵ wives, and one’s

⑶ slaves,

⑷ servants, and

⑸ workers,

want to

⚀ listen to one,

⚁ lend an ear, and

⚂ apply their minds to understand.

For what reason?

Just this is the result of actions that are done respectfully.

“In the past, householder, there was a brahmin named Velāma. He gave such a great alms offering as this:

(1) eighty–four thousand golden bowls filled with silver;

(2) eighty–four thousand silver bowls filled with gold;

(3) eighty–four thousand bronze bowls filled with bullion;

(4) eighty–four thousand elephants with golden ornaments, golden banners, covered with nets of gold thread;

(5) eighty–four thousand chariots with upholstery of lion skins, tiger skins, leopard skins, and saffron–dyed blankets, with golden ornaments, golden banners, covered with nets of gold thread;

(6) eighty–four thousand milk cows with jute tethers and bronze pails;

(7) eighty–four thousand maidens adorned with jeweled earrings;

(8) eighty–four thousand couches spread with rugs, blankets, and covers, with excellent coverings of antelope hide, with canopies and red bolsters at both ends;

(9) eighty–four thousand koṭis of cloths made of fine linen, fine silk, fine wool, and fine cotton.

How much more of food and drink, snacks, meals, refreshments, and beverages? It seemed to be flowing like rivers.

“You might think, householder: ‘He was someone else, the brahmin Velāma who on that occasion gave that great alms offering.’

But you should not look at it in such a way. I myself was the brahmin Velāma who on that occasion gave that great alms offering.

“Now, householder, at that alms offering there was no one worthy of offerings, no one who purified the offering.

Even more fruitful than the great alms offering that the brahmin Velāma gave would it be to feed one person accomplished in view.

Even more fruitful than the great alms offering that the brahmin Velāma gave, and feeding a hundred persons accomplished in view, would it be to feed one once–returner.

Even more fruitful than the great alms offering that the brahmin Velāma gave, and feeding a hundred once–returners, would it be to feed one non–returner.

Even more fruitful than … feeding a hundred non–returners, would it be to feed one arahant.

Even more fruitful than … feeding a hundred arahants, would it be to feed one paccekabuddha.

Even more fruitful than … feeding a hundred paccekabuddhas, would it be to feed the Tathāgata, the Arahant, the Perfectly Enlightened One.

… would it be to feed the Saṅgha of bhikkhus headed by the Buddha.

… would it be to build a dwelling dedicated to the Saṅgha of the four quarters.

… would it be for one with a mind of confidence to go for refuge to the Buddha, the Dhamma, and the Saṅgha.

… would it be for one with a mind of confidence to undertake the five training rules: to abstain from the destruction of life, to abstain from taking what is not given, to abstain from sexual misconduct, to abstain from false speech, to abstain from liquor, wine, and intoxicants, the basis for heedlessness.

Even more fruitful … would it be to develop a mind of loving–kindness even for the time it takes to pull a cow’s udder.

“Even more fruitful, householder, than the great alms offering that the brahmin Velāma gave, and feeding one person accomplished in view,

and feeding a hundred persons accomplished in view;

and feeding one once–returner,

and feeding a hundred once–returners;

and feeding one non–returner,

and feeding a hundred non–returners;

and feeding one arahant, and feeding a hundred arahants;

and feeding one paccekabuddha, and feeding a hundred paccekabuddhas;

and feeding the Tathāgata, the Arahant, the Perfectly Enlightened One;

and feeding the Saṅgha of bhikkhus headed by the Buddha;

and building a dwelling dedicated to the Saṅgha of the four quarters;

and for one with a mind of confidence to go for refuge to the Buddha, the Dhamma, and the Saṅgha;

and for one with a mind of confidence to undertake the five training rules: to abstain from the destruction of life … to abstain

from liquor, wine, and intoxicants, the basis for heedlessness;

and for one to develop a mind of loving–kindness even for the time it takes to pull a cow’s udder, would it be to develop the perception of impermanence just for the time of a finger snap.”

From: Saṁyutta Nikāya – Connected Discourses with Devatas – 1.42. Giving What?
🍀 ––––––––––––––––––––––––––––––

… Then the Lord thanked the (great) merchant of Rājagaha in these verses:

“They ward off cold and heat and beasts of prey from there

And creeping things and gnats and rains in the wet season.

When the dreaded hot wind arises, that is warded off.

To meditate and obtain insight in a refuge and at ease.

“A dwelling–place is praised by the Awakened One as chief gift to an Order.

Therefore a wise man, looking to his own weal,

Should have charming dwelling–places built

so that those who have heard much can stay therein.

“To these food and drink, raiment and lodgings

He should give, to the upright, with mind purified.

(Then) these teach him dhamma dispelling every ill;

He, knowing that dhamma, here attains nibbāna, canker– less.”

Then the Lord, having given thanks to the (great) merchant of Rājagaha in these verses, rising from his seat, departed.

From: Theravāda Vinayapiṭaka – Khandhaka (Cūḷavagga) – 16. Lodgings (Sayanāsana)

🍀 ––––––––––––––––––––––––––––––

42 (2) Giving What?

A devatā:

“Giving what does one give strength?

Giving what does one give beauty?

Giving what does one give ease?

Giving what does one give sight?

Who is the giver of all?

Being asked, please explain to me.”

The Blessed One:

“Giving food, one gives strength;

Giving clothes, one gives beauty;

Giving a vehicle, one gives ease;

Giving a lamp, one gives sight;

The one who gives a residence Is the giver of all;

But the one who teaches the Dhamma Is the giver of the Deathless.”

(Samyutta Nikaya)

From: Saṁyutta Nikāya – Connected Discourses with Devatas – 1.42. Giving What?

Bài Viết Liên Quan

 • Cúng Dường Tới Các Chùa Myanmar Gặp Khó Khăn Trong Kỳ Dịch Bệnh Covid 19 Đợt 2, Web
 • Cúng Dường Tới Các Chùa Myanmar Gặp Khó Khăn Trong Kỳ Dịch Bệnh Covid 19 Đợt 3, Web
 • Cúng Dường Tới Các Chùa Myanmar Gặp Khó Khăn Trong Kỳ Dịch Bệnh Covid 19 Đợt 4, Web
 • Cúng Dường Tới Các Chùa Myanmar Gặp Khó Khăn Trong Kỳ Dịch Bệnh Covid 19 Đợt 5, Web
 • Cúng Dường Tới Các Chùa Myanmar Gặp Khó Khăn Trong Kỳ Dịch Bệnh Covid 19 Đợt 6, Web
 • Cúng Dường Tới Các Chùa Myanmar Gặp Khó Khăn Trong Kỳ Dịch Bệnh Covid 19 Đợt 7 – Phần 1/2, Web
 • Cúng Dường Tới Các Chùa Myanmar Gặp Khó Khăn Trong Kỳ Dịch Bệnh Covid 19 Đợt 7 – Phần 2/2, Web
 • Cúng Dường Tới Các Chùa Myanmar Gặp Khó Khăn Trong Kỳ Dịch Bệnh Covid 19 Đợt 9, Web
 • Cúng Dường Tới Các Chùa Myanmar Gặp Khó Khăn Trong Kỳ Dịch Bệnh Covid 19 Đợt 9, Web
 • Phần 2/2, Web Link
 • Thiện Nghiệp Cúng Dường Đợt 3 – 28/10/2020 Của Các Thí Chủ Việt Nam Tới Các Chùa Tại Yangon, Myanmar Gặp Khó Khăn Trong Kỳ Dịch Bệnh Covid 19 Đã Thành Tựu Viên Mãn., Web Link
 • Hoan Hỷ Cùng Công Đức Của Các Thí Chủ Cúng Dường Tới Các Chùa Myanmar Gặp Khó Khăn Trong Kỳ Dịch Bệnh Covid 19 (10/2020 – Đợt 2), Web Link
 • Xin Được Tùy Hỷ Công Đức Bố Thí Cúng Dường Hộ Độ Tam Bảo (10/2020 – Đợt 1) Này Cùng Quý Đạo Hữu!, Web Link
 • Cuộc Sống Tu Hành Trong Kỳ Dịch Bệnh Covid 19, Web Link
 • Bài Học Covid – 19, Web Link
 • Ratana Sutta – Kinh Châu Báu, Web Link
 • Cúng Dường Là Gì, Web, FB
 • Lợi Ích Của Bố Thí Cúng Dường Là Gì?, Web, FB
 • Bố Thí Ba-La-Mật, Web, FB
 • Bố Thí Là Việc Dễ Làm, Song Bố Thí Để Tạo Được Phước Thiện Không Phải Là Việc Dễ, Mà Được Phước Thiện Vô Lượng Càng Khó Hơn…, Web, FB
 • Cúng Dường Thanh Tịnh, Web Link
 • Từ Thiện – Bố Thí – CúNg DườNg – Dāna Với Sự Hiểu Biết, Web, FB
 • Suy Xét Làm Phước Thiện Bố Thí, Web, FB
 • Sai Khác Giữa Có Bố Thí Và Không Bố Thí?, Web, FB
 • Bố Thí Xứng Bậc Chân Nhân, Web, FB
 • Dāna – Bố Thí Cúng Dường Từ Thiện, Web Link
 • Bố Thí Nơi Nào Cho Quả Lớn, Cho Lợi Ích Lớn, Có Rung Cảm Lớn?, Web, FB
 • Các Pháp Nào Tác Thành Sakka – Vị Thiên Chủ Đế Thích Thống Lãnh Và Trị Vì “Tam Thập Tam Thiên Giới”?, Web, FB
 • Xây Chùa, Tháp, Dựng Tượng Phật Có Thuộc Vào Thí Sự Không?, Web, FB
 • Bỏ Công Trực Tiếp Bố Thí Có Lợi Ích Gì?, Web, FB
 • Thỉnh Mời Chư Tăng Tới Cúng Dường, Trai Tăng Tại Gia Để Làm Gì? Nên Như Thế Nào?, Web, FB
 • Cung Thỉnh Người Xuất Gia Giữ Giới Tới Gia Đình Có Được Nhiều Công Đức Gì ?, Web, FB
 • Tiền Nhiều Để Làm Gì, Web, FB
 • Mọi Việc Rồi Sẽ Qua, Web, FB
 • Danh Mục Các Bài Viết Quan Trọng, Web, FB
 • Tôi Nguyện, Web, FB
 • Tại Sao Myanmar, Web, FB
 • Mục Đích Sử Dụng Facebook Là Gì?, Web, FB
 • Sàng Lọc Thông Tin Như Thế Nào?, Web, FB
 • Thế Nào Là Tu Đúng Đạo Phật, Web, FB
 • Thế Nào Là Tu Đúng Đạo Phật, Web, FB
 • Thần Dược: “Nói Lời Tốt Lành – Nghĩ Điều Chân Chính – Làm Việc Hướng Thượng”, Web
 • Thần Chú Siêu Thoát, Web
 • Điều Này Không Thể Xảy Ra, Web, FB
 • Điều Kiện Tham Dự Các Khóa Thiền Minh Sát Vipassana (Tứ Niệm Xứ) Theo Phương Pháp Ngài Trưởng Lão Thiền Sư Mahasi Sayadaw Tại Thiền Viện Ta-Ma-Nê-Chô, Yangon, Miến Điện, Web, FB
 • Cái Gì? What? Như Thế Nào? How? Để Làm Gì? For What? – Ba Câu Hỏi Cốt Lõi Trong Minh Sát Tu Tập – Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Các Danh Mục Bài Viết Theo Chủ Đề – Photo Albums Trên Fb Sumangala Bhikkhu Viên Phúc (P1/3), Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P2/3) Facebook Links List A Tam Bảo, Nghiệp…, Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P3/3) Facebook Links List B Tu Tập Định, Tuệ, Tứ Thánh Đế…, Web, FB

Audio – Video Bài Giảng – Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala – Thiền Viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar.

 • Youtube, Archive
 • Yếu Pháp Tu Tập Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thiền Minh Sát Vipassana Lý Thuyết Và Thực Hành, Youtube
 • Ehipassiko – Đến Để Thấy: Phóng Sự Về Khóa Tu Thiền Minh Sát Vipassana Tại Chùa Nam Tông SG, Youtube
 • Xin Hãy Đừng Phí Phạm Dù Chỉ Mỗi Một Giây – Thiền Sư Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Youtube
 • Giới Và Luật Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thọ Trì Tam Quy và Ngũ Giới, Web, FB
 • 9 Ân Đức Phật, 6 Ân Đức Pháp, 9 Ân Đức Tăng, Web, FB
 • Sám Hối – Tha Thứ – Rải Tâm Từ – Phát Nguyện – Hồi Hướng Công Đức, Web, FB