Quét Chổi Lợi Ích Gì

Quét Chổi Lợi Ích Gì

“Năm điều lợi ích trong việc quét chổi:

① làm lắng dịu tâm của bản thân,

② làm lắng dịu tâm của người khác,

③ chư thiên được hoan hỷ,

④ tích lũy nghiệp đưa đến chốn an vui,

⑤ khi thân hoại chết đi được sanh về nơi tốt đẹp, cõi trời, trần thế.

Năm điều lợi ích khác nữa trong việc quét chổi:

① làm lắng dịu tâm của bản thân,

② làm lắng dịu tâm của người khác,

③ chư thiên được hoan hỷ,

④ lời giáo huấn của bậc Đạo Sư đã được thực hành,

⑤ người đời sau thực hành xu hướng theo quan điểm đúng đắn.”

Nguồn trích dẫn: Tạng Luật – Bộ Tập Yếu – Parivāra – Chương VI. Tăng theo từng bậc

Tạo phước thật không hề khó nếu biết làm theo lời Phật dạy. Đâu chỉ có gom tiền, hùn phước cúng dường, bố thí, làm từ thiện, hoặc phóng sinh chim, cá mới là tạo phước. Mà còn bao cách khác, ví dụ như theo mười phước nghiệp, hay tham gia quét dọn chùa chiền cũng tạo phước vô lượng, có những lợi ích lớn, công đức lớn như đã được nêu trên bởi Đức Phật. Vì vậy:

– Tỳ Khưu, Sa di, Nữ tu nên thường xuyên hàng ngày quét dọn không chỉ quanh nơi nhà ở của mình mà cả các khu vực chung của chùa, của tu viện, thiền viện của mình.

– Cư Sĩ tại gia ngoài việc giữ gìn vệ sinh nơi mình ở, nên bố trí thời gian, nhất là ngày lễ Bố tát, cùng vợ hoặc chồng, con cái đến giúp quét dọn chùa, tu viện, thiền viện hữu duyên với mình để làm công quả, vun bồi phước báu.

Sādhu! Lành thay!

Trong tâm từ,

Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala

Nguồn trích dẫn: Tạng Luật – Vinayapitaka, Bộ Tập Yếu – Parivāra, Tỳ khưu Indacanda Nguyệt Thiên dịch, VI. TĂNG THEO TỪNG BẬC

Bài viết liên quan

 • Quét Chổi Lợi Ích Gì, Web, FB
 • Rửa Mặt Hàng Ngày, FB
 • Bạn Chăm Sóc Thân Thể Của Bạn, Tại Sao Không Chăm Sóc Tâm Trí Của Bạn?, Web, FB
 • Phước Thiện – Puñña, Web, FB
 • Nhà Bao Việc, Web, FB
 • 10 Thiện Nghiệp Là Gì, Web, FB
 • Thỉnh Mời Chư Tăng Tới Cúng Dường, Trai Tăng Tại Gia Để Làm Gì? Nên Như Thế Nào? , Web, FB
 • Cúng Dường Là Gì, Web, FB
 • Mọi Việc Rồi Sẽ Qua, Web, FB
 • Từ Thiện – Bố Thí – CúNg DườNg – Dāna Với Sự Hiểu Biết, Web, FB
 • Suy Xét Làm Phước Thiện Bố Thí, Web, FB
 • Xây Chùa, Tháp, Dựng Tượng Phật Có Thuộc Vào Thí Sự Không?, Web, FB
 • Bỏ Công Trực Tiếp Bố Thí Có Lợi Ích Gì?, Web, FB
 • Sai Khác Giữa Có Bố Thí Và Không Bố Thí?, Web, FB
 • Bố Thí Xứng Bậc Chân Nhân, Web, FB
 • Bố Thí Ba-La-Mật, Web, FB
 • Bố Thí Là Việc Dễ Làm, Song Bố Thí Để Tạo Được Phước Thiện Không Phải Là Việc Dễ, Mà Được Phước Thiện Vô Lượng Càng Khó Hơn…, Web, FB
 • Video 2A/4: Dāna – Charity – Bố Thí Cúng Dường, Web, FB
 • Quả Báu Đại Thiện Nghiệp Trì Ngũ Giới Quả Xấu Ác Nghiệp Phạm Ngũ Giới, Web, FB
 • Tại Sao Myanmar, Web, FB
 • Vì Sao Xuất Gia, Web, FB
 • Đức Phật Đã Có Suy Nghĩ Gì Trước Khi Xuất Gia?, Web, FB
 • Ai Là Bhikkhu – Tỳ Khưu, Web, FB

Lễ Xuất Gia Thọ Giới Tỳ Khưu

 • Bài 1/4 – Thầy Tế Độ – Ācariyupajjhāya, Web, FB
 • Bài 2/4 – Xét Hỏi Sa Di, Web, FB
 • Bài 3/4 -Tuyên Ngôn & Thành Sự Ngôn, Web, FB
 • Bài 4/4 – Bốn Pháp Nương Nhờ & Bốn Pháp Không Nên Hành, Web, FB
 • Xuất Gia Gieo Duyên, Web, FB
 • Đạt Tới Cái Khó Đạt Tới, Web, FB
 • Mười Pháp Mà Bậc Xuất Gia Phải Quán Tưởng Thường Xuyên., Web, FB
 • Như Thế Nào Là Tỳ Khưu Giới Hạnh Đầy Đủ?, Web, FB
 • Thế Nào Là Bốn Điều Đáng Sợ Hãi Chờ Đợi Những Người Xuất Gia?, Web, FB
 • Bổn Phận Cư Sĩ Tại Gia Là Gì? Bổn Phận Tu Sĩ Xuất Gia Là Gì?, Web, FB
 • Thế Sự, Web, FB
 • Audio Video: Thiền Minh Sát Vipassana: Lý Thuyết & Thực Hành, Youtube
 • Audio – Yếu Pháp Tu Tập Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube  
 • Audio – Giới Và Luật Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube

Youtube

 • Phước Nghiệp Bố Thí Cúng Dường, Youtube
 • Quả Báu Và Phân Loại Phước Nghiệp Bố Thí Cúng Dường, Youtube
 • Tích Truyện Về Quả Báu Phước Nghiệp Bố Thí, Youtube
 • Youtube – Thiền Sư Viên Phúc – Thiền Viện Tharmanaykyaw Mahagandayon Monastery Yangon Myanmar – Các Bài Pháp Thoại Về Giới Luật, Youtube
 • Audio Bài Giảng: Giới Và Luật Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada – Thiền Sư Viên Phúc Sumangala, Youtube
 • Audio Bài Giảng – Phần 1: Giới Bổn Patimokkha – “Giới & Luật Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada.” – Thiền Sư Viên Phúc Sumangala, Youtube