Vật dùng theo thời (kàlika)

VẬT DÙNG THEO THỜI (KÀLIKA)

⑴ VẬT DÙNG ĐẾN HẾT NGỌ – YĀVAKĀLIKA: Vật thực cứng; Vật thực mềm; bao gồm cả các vật dụng thuộc mục ⑵, ⑶, ⑷.

⑵ VẬT DÙNG ĐẾN HẾT ĐÊM – YĀMAKĀLIKA: Đồ giải khát (– nước làm bằng xoài sống hoặc chín (ambapànam) – nước làm bằng trái diêm phù (jambupànam) – nước làm bằng chuối có hột (pocapànam) – nước làm bằng chuối không hột (mocapànam) – nước làm bằng trái cà na (madhupànam) – nước làm bằng trái thị hoặc trái nho (muddikàpànam) – nước làm bằng rễ cây hoặc ngó sen (sàlukapànam) – nước làm bằng trái nhãn, chôm chôm (phàtùsa kapànam), – không sữa, tinh bột…; bao gồm cả các vật dụng thuộc mục ⑶; ⑷.

⑶ VẬT DÙNG TRONG BẢY NGÀY – SATTĀHAKĀLIKA: Dược phẩm: Bơ lỏng, bơ đặc, dầu ăn, mật ong, đường mía; bao gồm cả các vật dụng thuộc mục ⑷.

⑷ VẬT DÙNG SUỐT ĐỜI – YĀVAJĪVIKA: Dược phẩm chế từ: – Rễ cây, – Nước cốt cây, – Lá cây, – Trái cây, – Nước nhựa cây, trái, múi, và bông, vỏ cây.

“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

🍀 VẬT THỰC CỨNG nghĩa là trừ ra năm loại vật thực, vật dùng đến hết đêm, vật dùng trong bảy ngày, và vật dùng suốt đời; phần còn lại gọi là vật thực cứng.

🍀 VẬT THỰC MỀM nghĩa là năm loại vật thực (gồm có) cơm, xúp, bánh, cá, thịt.

“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

Khi có cơn khát vị thọ dụng VẬT DÙNG HẾT ĐÊM để chận đứng cơn khát; khi có bệnh sanh khởi, vị thọ dụng VẬT DÙNG TRONG BẢY NGÀY hoặc vật dùng suốt đời để làm giảm nhẹ cơn bệnh thì vô tội (giải thích theo ngài Buddhaghosa).

“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

VỊ THỌ LÃNH VẬT DÙNG ĐẾN HẾT ĐÊM, VẬT DÙNG TRONG BẢY NGÀY, VẬT DÙNG SUỐT ĐỜI VÌ MỤC ĐÍCH VẬT THỰC thì phạm tội dukkaṭa (tác ác). Mỗi lần nuốt xuống thì phạm tội dukkaṭa (tác ác).

VỊ MANG LẠI VẬT DÙNG ĐẾN HẾT ĐÊM, VẬT DÙNG TRONG BẢY NGÀY, VẬT DÙNG SUỐT ĐỜI VÌ MỤC ĐÍCH VẬT THỰC thì phạm tội dukkaṭa (tác ác). Với lời nói của vị ấy, (vị kia nghĩ rằng): “Ta sẽ nhai, ta sẽ ăn” rồi thọ lãnh thì (vị ấy) phạm tội dukkaṭa (tác ác). Mỗi lần (vị kia) nuốt xuống thì (vị ấy) phạm tội dukkaṭa (tác ác).

“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

“Vị tỳ khưu nào nhai hoặc ăn VẬT THỰC CỨNG HOẶC VẬT THỰC MỀM ĐÃ ĐƯỢC TÍCH TRỮ thì phạm tội pācittiya (ưng đối trị).”

ĐÃ ĐƯỢC TÍCH TRỮ nghĩa là đã được thọ lãnh hôm nay và được nhai ăn vào ngày kế tiếp (tức sau bình minh ngày kế sau).

“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

[TỪ BỎ ĂN PHI THỜI, CẤT CHỨA VẬT THỰC]

… Dùng một ngày một bữa, không ăn ban đêm. Từ bỏ ăn phi thời.

Trong khi một số Sa–môn, Bà–la–môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống cất chứa và thọ hưởng các đồ vật như

cất chứa các món ăn,

cất chứa các đồ uống,

cất chứa vải,

cất chứa xe cộ,

cất chứa các đồ nằm,

cất chứa các hương liệu,

cất chứa các mỹ vị.

Còn vị ấy thì từ bỏ cất chứa các vật trên.

Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật.

(Kinh Sa môn quả)

Như thế nào là tỳ khưu giới hạnh đầy đủ, Web, FB

 

Bài viết liên quan

 • Miếng ăn của tu sĩ xuất gia không có dễ chút nào, Web, FB
 • Vật dùng theo thời (kàlika), Web, FB
 • Đi khất thực là khổ, Web, FB
 • Như thế nào là tỳ khưu giới hạnh đầy đủ, Web, FB
 • Điều gì cao hơn cả mạng sống, Web, FB
 • Tử vì đạo (thanh tịnh giới đến mức nào?), Web, FB
 • Tu sĩ và tiền bạc (phần 5/5: hỏi và đáp với thiền sư pa-auk tawya Sayadaw), Web, FB
 • Giới luật “chỉ là phương tiện”, Web, FB
 • Thế nào là bốn điều đáng sợ hãi chờ đợi những người xuất gia, Web, FB
 • Bổn phận cư sĩ tại gia là gì? Bổn phận tu sĩ xuất gia là gì?, Web, FB
 • Vì sao tỳ kheo sinh sống bằng nghề …, Web, FB
 • Đã về đến “nhà”, Web, FB
 • Lợi đắc – cung kính – danh vọng mang lại khổ lụy gì, Web, FB
 • Xưng hô thế nào cho đúng, Web, FB
 • Tỳ khưu đảnh lễ những ai?, Web, FB
 • Namo: nên niệm Nam mô Phật – không nên niệm Mô Phật, Web, FB
 • Vun bồi phước nghiệp cung kính, Web, FB
 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB