Kiên trì và nhẫn nại theo Bát Thánh Đạo thì sẽ thành tựu giải thoát như ý nguyện ngay trong kiếp sống này

Kiên trì và nhẫn nại theo Bát Thánh Đạo thì sẽ thành tựu giải thoát như ý nguyện ngay trong kiếp sống này

 

––––––––––––––––––––––––––––––

– BT:

Hiện tại con hiểu về Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo nhưng lại không biết lộ trình đi như thế nào? Cái nào nên làm trước, cái nào nên làm sau ạ! Xin Sư chỉ con từng bước để đi ạ!

– Sumangala Bhikkhu Viên Phúc:

Bát Thánh Đạo (Bát Chánh Đạo) bao gồm các thiện pháp cao thượng tu tập thực hành Giới – Định – Tuệ để giác ngộ giải thoát hoàn toàn.

Giác ngộ giải thoát ở đây là giác ngộ liễu tri Tứ Thánh Đế (Tứ Diệu Đế), bao gồm 4 chân lý là Khổ – Tập – Diệt – Đạo.

Như vậy là để giác ngộ giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau phiền não, chấm dứt sinh tử luân hồi trong Tam giới, đạt được hạnh phúc thật sự, tự do thật sự – Niết bàn, thì trước tiên phải trì Giới để có nền tảng vững chắc vun bồi Định và Tuệ.

Để vun bồi Định & Tuệ thì có thể tu tập thực hành Minh sát Tứ niệm xứ, theo sự chỉ dẫn của các bậc Thánh tăng thời hiện tại, một cách tinh tấn kiên trì nhẫn nại không thối chuyển, để có thể thành tựu giải thoát như ý nguyện ngay trong kiếp sống này.

Hãy xem thật kỹ các bài viết hướng dẫn cụ thể lộ trình tuần tự tu tập thực hành trong phần tham khảo ở bên dưới.

Sādhu! Sādhu! Sādhu!

Trong tâm từ,

Sumangala Bhikkhu Viên Phúc

Bài viết liên quan

 • Người hoàn toàn mới đến với Đạo Phật cần bắt đầu từ đâu?, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Học từ từ, tập từ từ, thực hành từ từ, Web, FB
 • Như thế nào là lộ trình tu tập thánh đạo giác ngộ, Web, FB
 • Lộ trình tu tập đoạn tận sanh già chết là gì? (các bước thực hành cụ thể dẫn đến siêu thoát tam giới – chứng ngộ niết bàn), Web Link
 • Lạc đường, Web
 • Một số phép tắc phật tử cần biết (phật giáo nguyên thủy theravada) – sumangala bhikkhu viên phúc, Web Link, Web Link
 • Ý nghĩa quy y Tam Bảo là gì, Web, FB
 • Qui y tam bảo (tisaraṇagamana) quy y bị bợn nhơ, quy y bị đứt đoạn, Web Link
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • Hâm mộ ngoại đạo, Web, FB
 • Phật nào, pháp nào, tăng nào, nương tựa nơi đâu, Web, FB
 • Giả và thật, Web, FB
 • Phân biệt tà với chánh, Web, FB
 • Chớ lầm đường lạc lối, kẻo hoài phí đời người, Web, FB
 • Tám đặc tính nhận biết pháp và luật thật sự, Web, FB
 • Phật pháp dành cho ai? (phải chăng phật pháp dành cho tất cả mọi người?), Web Link
 • Cư sĩ giới pháp, Web, FB
 • Bổn phận hàng ngày của cư sĩ tại gia, Web, FB
 • Phận sự tu sĩ xuất gia & cư sĩ tại gia khác nhau như thế nào, Web, FB
 • Phước thiện – puñña, Web, FB
 • 10 thiện nghiệp là gì? (thập thiện mà mỗi người có thể tích lũy mỗi ngày trong suốt cuộc đời), Web Link
 • Tác bạch ý nguyện làm kappiya hộ tăng như thế nào? (vun bồi phước thiện phục vụ hỗ trợ như thế nào?), Web Link
 • Phước – tuệ đồng tu (cúng dường hộ độ chư tăng nhân dịp kỳ an cư mùa mưa 2020), Web Link
 • Cúng dường là gì, Web, FB
 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 23/4/2023