Chớ có tu lộn ngược

CHỚ CÓ TU LỘN NGƯỢC

– Con đảnh lễ Sư ạ. Thưa Sư, con xin làm phiền Sư kính Sư giải đáp thắc mắc giúp con ạ. Nửa tháng gần đây, con hay lo lắng chuyện cá nhân nên khi ngồi thiền định Tâm con trạo cử bất an khiến con không theo dõi hơi thở được ạ.

– Sumangala Bhikkhu Viên Phúc:

Vì tâm khi chưa được tu tập thuần thục nên thường xuyên bị tán loạn, trạo cử hối tiếc, hôn trầm thụy miên, tham, sân, hoài nghi: các bất thiện tâm này chúng an trú, khống chế, uy hiếp và hủy hoại cuộc sống của chúng ta. Chính vì vậy mà chúng ta ngày ngày hôm khỏe hôm yếu, hôm chăm hôm lười, hôm bận hôm rảnh, hôm vui hôm buồn, hôm hào hứng hôm chán nản đều kiên nhẫn ngồi thiền để tu tập đoạn trừ các bất thiện tâm, vun bồi các thiện tâm: Tín Tấn Niệm Định Tuệ. Chứ không phải khi nào hết tán loạn, hết trạo cử, hết hối tiếc, hết hôn trầm thụy miên, hết tham, hết sân, hết hoài nghi, có tâm trong sáng hồn nhiên, … v. v…… thì mới ngồi thiền: tu như vậy là tu sai, tu lộn ngược!

Vì Tâm bị ố nhiễm bởi Tham – Sân – Si, bị che ám bởi Vô minh nên KHÔNG THỂ CỨ ẢO TƯỞNG HÔ KHẨU HIỆU trở về “Tâm Vô chấp, Vô phân biệt”, trở về “Tâm trong sáng tự nhiên”, trở về “Tâm không”, trở về “Chân tâm”, trở về “Phật tính kho báu có sẵn” (nhưng chưa biết ở đâu, mặt mũi ra sao) … v. v…… mà có thể thấy mọi sự “như thật”, “như nó đang là”: Vô Thường – Khổ – Vô Ngã để có thể nhàm chán, ly tham, diệt dục, chứng đắc Đạo Quả, giác ngộ, giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau, phiền não, chấm dứt luân hồi sinh tử, đạt được hạnh phúc thật sự, tự do thật sự – Niết bàn.

Đây là Tu lộn ngược chỉ vì ảo tưởng hão huyền: nếu đã có thường xuyên cái “Tâm vô tham, vô sân, vô si “, “Tâm Vô Chấp, Vô phân biệt”, “Tâm trong sáng tự nhiên”, “Tâm không “, “Chân tâm”, “Phật tánh” … v. v…… thấy rõ sự thật, chân lý rồi thì còn gì phải tu!

Vì còn nhiều Tham Sân Si, cội nguồn gây bao áp bức, khổ đau phiền não mà ta phải hạ thủ công phu tu tập, chứ không thể chê trách, khủng bố người đang tu: “Tham Sân Si nhiều như vậy thì tu làm gì!”. Tu lộn ngược chỉ vì đảo điên: Đã đoạn tận Tham Sân Si không còn dư sót rồi thì còn gì phải tu!

Chớ có tu lộn ngược!

Vô Tham, Vô Sân, Vô Si, Vô Chấp thủ, Vô phân biệt, Tâm trong sáng tự nhiên, Tâm không, Chân tâm, Phật tánh … v. v…… KHÔNG PHẢI LÀ PHÁP TU như chúng ta thường được các vị chuyên về xảo ngôn, chuyên về hý luận khuyên dạy (tu lộn ngược), mà chúng là KẾT QỦA của công phu thực hành tu tập đúng đắn theo Bát Thánh Đạo, là kết quả của sự tinh tấn và kiên nhẫn trên lộ trình, trình tự các bước thực hành dẫn đến mục đích rốt ráo cứu cánh, bao gồm các việc cụ thể hàng ngày cho đến hơi thở cuối cùng. Đó là KẾT QỦA của LỘ TRÌNH TU THUẬN tuần tự thứ lớp thực hành Bát Thánh Đạo (Giới – Định – Tuệ) bao gồm các pháp cụ thể như sau:

❶ – gần gũi thân cận bậc chân tu thiện tri thức để được nghe Chánh pháp của Như Lai;

❷ – vun bồi tín tâm, nương tựa quy y duy nhất nơi Tam Bảo Phật Pháp Tăng;

❸ – thọ trì giới luật trong sạch;

❹ – luôn tác ý tránh xa 10 ác nghiệp, luôn tinh tấn trong 10 thiện nghiệp: ① không sát sinh, ② không trộm cắp, ③ không tà dâm, ④ không nói đối, ⑤ không nói lời hai lưỡi, ⑥ không nói lời độc ác, ⑦ không nói lời phù phiếm, ⑧ không tham lam, ⑨ không sân hận, ⑩ không tà kiến;

❺ – không ngừng tích tạo 10 phước nghiệp: ① bố thí, ② trì giới, ③ tu tiến tâm và tuệ, ④ cung kính, ⑤ phục vụ, ⑥ tùy hỷ phước, ⑦ hồi hướng phước, ⑧ thỉnh pháp, ⑨ thuyết pháp, ⑩ sửa đổi tà kiến;

❻ – sống cuộc sống ít muốn biết đủ;

❼ – tiết độ trong ăn uống, ngủ nghỉ;

❽ – thu thúc lục căn mỗi khi tiếp xúc lục trần;

❾ – chú tâm cảnh giác mọi lúc, mọi nơi;

❿ – an trú chánh niệm tỉnh giác trên ① thân, ② thọ, ③ tâm, ④ pháp liên tục;

❶❶ – diệt trừ 5 chướng ngại tâm là ① tham dục, ② sân hận, ③ hôn trầm thụy miên, ④ trạo cử hối tiếc, ⑤ hoài nghi;

❶❷ – tu tập Tâm (Định) và tu tập Tuệ nhờ pháp tu tập Chỉ – Samatha, và Quán – Vipassnā (① hoặc Chỉ trước Quán sau, ② hoặc Quán trước Chỉ sau, ③ hoặc Chỉ Quán song tu, ④ hoặc thuần Quán) theo thứ lớp, thành tựu minh sát Tuệ, Đạo Tuệ, Quả Tuệ, đoạn tận các lậu hoặc theo Chánh pháp của Đức Thế Tôn được truyền thừa qua các bậc thầy lỗi lạc từ quá khứ cho đến hiện tại.

Đây mới chính là pháp tu thuận: “có gieo nhân mới mong gặt quả”. Đây mới chính là Pháp tu đúng. Đây mới chính là những Pháp tu cụ thể để thành tựu Bát Thánh Đạo dẫn đến mục đích cứu cánh giác ngộ giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn.

Không ai lại không bị trói buộc bởi các kiết sử, bởi Tham Sân Si, bởi Vô minh, không ai lại không bị các khổ đau phiền não hành hạ, áp bức trừ bậc Thánh Alahán. Không ai giải thoát thay cho mình cả, mỗi người, ai ai cũng đều phải tự mình phá bỏ các trói buộc đó nếu mong muốn không bị tiếp tục trói buộc trong khổ đau của luân hồi vô tận. Nhưng phải biết cách, phải biết đường, vì nếu không biết cách, biết đường thì mọi cố gắng sẽ bị uổng phí, cuộc sống vô cùng quí giá này sẽ bị uổng phí. Và chỉ có một con đường duy nhất đúng đắn giác ngộ giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau phiền não của cuộc đời – chỉ có trong Đạo Phật, đó chính là Bát Thánh Đạo do Đức Thế Tôn tự mình thực chứng giác ngộ và truyền dạy lại cho chư thiên và loài người.

Chớ tự huyễn hoặc bản thân và những người khác, và xin hãy tránh thật xa những lời ảo tưởng huyễn hoặc, tự lừa dối gây lầm đường lạc lối, uổng phí cuộc sống quí hiếm này của bản thân và của mọi người bằng những khẩu hiệu hào nhoáng nhưng lộn ngược và trống rỗng pháp hành.

Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây!

Nguyện cho oai đức Tam Bảo hộ trì cho đạo hữu cùng tất cả mọi người trong gia đình luôn được khỏe mạnh, thành công, an vui, và hạnh phúc, luôn tinh tấn làm lành, lánh dữ, thanh lọc tâm, vun bồi phước thiện Bố thí – Trì giới – Hành thiền tạo duyên lành giúp sớm giác ngộ, giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau, phiền não, chấm dứt luân hồi sinh tử, đạt được hạnh phúc thật sự, tự do thật sự – Niết bàn.

Trong tâm từ,

Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala

Bài viết liên quan

 • Chớ có tu lộn ngược, Web, FB
 • Vẫn có vẻ như nhiều người hiểu và tu lộn ngược, Web, FB
 • Lộn ngược là thế nào, Web, FB
 • Thế nào là hão huyền, thế nào là vọng tưởng, Web, FB
 • Thế nào là tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo, Web, FB
 • Cuộc đời là đau khổ hay không đau khổ, Web, FB
 • Phân biệt tà với chánh, Web, FB
 • Tà kiến: tánh biết không sinh không diệt, Web, FB
 • Thấy biết cái gì thì được coi là thấy biết ‘như thật’, ‘như nó đang là’ khi thực hành tu tập minh sát tứ niệm xứ vipassnā satipaṭṭhānā?, Web, FB
 • Đàn gẩy tai trâu, Web, FB
 • Điều này không thể xảy ra, Web, FB
 • Học từ từ, tập từ từ, thực hành từ từ, Web, FB
 • Như thế nào là lộ trình tu tập thánh đạo giác ngộ, Web, FB
 • Trong pháp và luật này có một tuần tự học tập, Web, FB
 • Bậc trí theo tuần tự (Pháp cú 239), Web, FB
 • Chớ quên lợi ích của chính mình (Pháp cú 166), Web, FB
 • Học gì hết ngu, tu gì hết khổ, Web, FB
 • Sự chứng đắc rốt ráo là gì, Web, FB
 • Người già cao tuổi, đầy bệnh hoạn, luôn ốm đau, Web, FB
 • Chăm sóc tâm trí của bạn, Web, FB
 • Hạnh nhẫn nhục dẫn đến Niết bàn, Web, FB
 • Yếu tố giác ngộ thứ ba: dũng cảm tinh tấn, Web, FB
 • Kiên trì hướng tâm vào việc phát triển ðức tinh tấn, Web, FB
 • Yếu tố giác ngộ thứ ba: tinh tấn (phần 2: 11 cách ðể phát sanh tinh tấn), Web, FB
 • Duy trì việc quan sát cái đau, sự nóng bức, Web, FB
 • Kiên nhẫn và nghị lực để đương đầu với đau khổ, Web, FB
 • Thế nào là tám pháp đối trị dã dượi buồn ngủ, Web, FB
 • Đến như thế nào là không biết đủ đối với thiện pháp, Web, FB
 • Thánh lạc và phi thánh lạc khác nhau như thế nào, Web, FB
 • (09) đối trị đau nhức và buồn ngủ, Archive
 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB