Sự Chứng Đắc Rốt Ráo Là Gì

Sự chứng đắc rốt ráo là gì❓

Đoạn tận gốc rễ Tham, Sân, Si không còn dư sót, chấm dứt sinh tử luân hồi, vô chấp thủ bát Niết Bàn là sự chứng đắc rốt ráo.

Điều này xảy ra khi tuần tự Chứng đắc Đạo, Quả 4 tầng bậc Thánh bởi sự thực hành tinh tấn dũng mãnh, đúng đắn, viên mãn Thiền Minh Sát Vipassana Tứ Niệm Xứ, giai đoạn cuối tu tập Tuệ của Bát Thánh Đạo – con đường chỉ có duy nhất trong Phật giáo dẫn đến giác ngộ, giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau, phiền não, chấm dứt luân hồi sinh tử, đạt được hạnh phúc thật sự, tự do thật sự – Niết bàn.

Để bắt đầu tiến bước trên con đường đoạn tận gốc rễ mọi Tham Sân Si không còn dư sót, hành giả cần vun bồi tín tâm bất động, hết lòng cung kính Quy y Tam Bảo: Phật – Pháp – Tăng để có thể được Oai đức Tam bảo hộ trì, dũng mãnh tiến bước không thối chuyển trước bất kỳ gian khổ thử thách nào.

Với tín tâm và tinh tấn dũng mãnh đó, hành giả tác ý thọ trì Ngũ Giới không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không say đắm rượu bia và các chất say nghiện, vun bồi không ngừng tích tạo 10 phước nghiệp, tạo nên hàng rào bảo vệ từ xa tránh khỏi các phiền não thô tháo thể hiện qua thân & khẩu.

Trước khi chứng đắc Đạo & Quả, với sự bảo vệ xa lìa phiền não thô trên thân, khẩu, hành giả khi thực hành Minh sát Tứ Niệm Xứ thường xuyên mọi lúc mọi nơi thì Chánh Niệm sẽ thực hiện chức năng bảo vệ tâm, ngăn chặn các tâm phiền não, ố nhiễm xâm nhập tâm, an trú tâm như một áo giáp chắc chắn.

Và trước khi chứng đắc Đạo & Quả thì Chánh định với các mức độ Định khác nhau – phụ thuộc vào mức độ Chánh Niệm và Chánh Tinh Tấn, sẽ thực hiện chức năng chấn áp đè nén không cho xuất hiện các chướng ngại ô nhiễm tâm, tức 5 triền cái là tham dục, sân hận, hôn trầm thụy miên, trạo cử hối tiếc, hoài nghi, như tảng đá lớn đè bẹp ngọn cỏ không cho ngóc đầu lên.

Chỉ sau đó, trên nền tảng viên mãn vững chắc về Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, và với sự tu tập viên mãn Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm, Chánh Định thông qua Chỉ và/hoặc Quán hành giả sẽ đồng thời viên mãn Chánh Kiến và Chánh tư duy để đắc Đạo & Quả các tầng bậc Thánh, nhổ tận gốc rễ Tham Sân Si không còn dư sót, chứng ngộ Niết bàn.

Cần phải kiên trì, kiên nhẫn luyện tâm, thanh lọc tâm. Không có con đường tắt, và mì ăn liền không phải là mục đích phần thưởng xứng đáng của sự tầm cầu giải thoát thánh thiện.

Mong muốn, cầu xin không mang lại thành quả, chỉ có kiên nhẫn lặp đi lặp lại việc tu tập hàng ngày mới mang lại thành quả.

Thành Quả cũng không đến một cách bất ngờ, bất thình lình mà tuần tự theo thứ lớp.

[Trong Pháp Và Luật Này Có Một Tuần Tự Học Tập, Một Tuần Tự Công Trình, Một Tuần Tự Đạo Lộ?, WebFB]

Cần phải dũng mãnh tinh cần thực hành tu tập thiền Minh sát Tứ niệm xứ thường xuyên, ngày đêm với quán tưởng như sau:

… “Các nhân duyên đem đến cái chết cho ta rất nhiều:

“Con rắn có thể cắn ta,

con bò cạp có thể cắn ta,

hay con rít có thể cắn ta.

Do vậy, ta có thể mệnh chung.

Như vậy sẽ trở ngại cho ta.

Ta có thể vấp ngã và té xuống.

Cơm ta ăn có thể làm ta mắc bệnh khi ăn,

hay mật có thể khuấy động ta,

đàm có thể khuấy động ta.

Các gió như kiếm có thể khuấy động ta.

Và như vậy có thể làm ta mệnh chung.

Như vậy sẽ là chướng ngại cho ta”.

Này các Tỷ–kheo, Tỷ–kheo ấy cần phải suy xét như sau:

“Nếu ta còn có những pháp ác bất thiện chưa được đoạn tận, nếu ta lỡ mệnh chung đêm nay, chúng có thể là chướng ngại cho ta”.

Này các Tỷ–kheo, nếu Tỷ–kheo trong khi suy xét như vậy, biết được như sau:

“Ta có những pháp ác bất thiện chưa được đoạn tận, nếu ta lỡ mệnh chung đêm nay, chúng có thể là chướng ngại cho ta”, thời này các Tỷ–kheo, Tỷ–kheo ấy, ĐỂ ĐOẠN TẬN CÁC PHÁP ÁC BẤT THIỆN ẤY, CẦN PHẢI TẬN LỰC TÁC ĐỘNG ƯỚC MUỐN, TINH TẤN, TINH CẦN, NỖ LỰC, KHÔNG CÓ THỐI CHUYỂN, CHÁNH NIỆM VÀ TỈNH GIÁC.

VÍ NHƯ ÁO BỊ CHÁY HAY ĐẦU BỊ CHÁY, này các Tỳ kheo, thời để dập tắt áo ấy hay đầu ấy, cần phải tận lực tác động ước muốn, tinh tấn, tinh cần, nỗ lực, không có thối chuyển, chánh niệm và tỉnh giác.

Cũng vậy, này các Tỷ–kheo, Tỷ–kheo ấy, để đoạn tận các ác bất thiện pháp ấy, cần phải tận lực tác động ước muốn, tinh tấn, tinh cần, nỗ lực, không có thối chuyển, chánh niệm và tỉnh giác.

Nếu Tỷ–kheo ấy, trong khi suy xét, biết được như sau:

“Ta có những pháp ác bất thiện chưa được đoạn tận, nếu ta lỡ mệnh chung đêm nay, chúng có thể là chướng ngại cho ta”.

Này các Tỷ–kheo, vị Tỷ–kheo ấy cần phải sống hoan hỷ, hân hoan, ngày đêm cần phải học tập trong các thiện pháp.

Nguồn trích dẫn: Tăng chi bộ kinh – ii. phẩm cần phải nhớ – (X) (20) Niệm Chết (2)

 

Nguyện cho oai đức Tam Bảo hộ trì cho quí vị luôn có được trí tuệ, tinh tấn, kham nhẫn, từ, bi, hỷ, xả trên con đường dẫn đến giác ngộ giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau, phiền não đạt được hạnh phúc thật, sự tự do thật sự – Niết bàn.

Trong tâm từ,

Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala

 

Bài viết liên quan

 • Nibbāna – Niết Bàn Thiết Thực Hiện Tại Là Gì?, Web, FB
 • Thế Nào Là Vô Vi – Niết Bàn – Đến Bờ Bên Kia?, Web, FB
 • Niết Bàn Ngay Trong Hiện Tại: 5 Pháp An Trú Và 4 Pháp Cần Tu Tập, Web, FB
 • Dukkha Nirodha – Khổ Đoạn Diệt, Web, FB
 • Hết Luân Hồi Thì Đi Đâu, Web, FB
 • Điều Này Không Thể Xảy Ra, Web, FB
 • Học Từ Từ, Tập Từ Từ, Thực Hành Từ Từ, Web, FB
 • Như Thế Nào Là Lộ Trình Tu Tập Thánh Đạo Giác Ngộ?, Web, FB
 • Trong Pháp Và Luật Này Có Một Tuần Tự Học Tập, Một Tuần Tự Công Trình, Một Tuần Tự Đạo Lộ?, Web, FB
 • Bậc trí theo tuần tự (Pháp Cú 239), Web, FB
 • Chớ Quên Lợi Ích Của Chính Mình (Pháp Cú 166), Web, FB
 • Học Gì Hết Ngu, Tu Gì Hết Khổ, Web, FB
 • Người Già Cao Tuổi, Đầy Bệnh Hoạn, Luôn Ốm Đau Bằng Cách Nào Có Thể Đạt Tới Hạnh Phúc, An Lạc Lâu Dài?, Web, FB
 • Bạn Chăm Sóc Thân Thể Của Bạn, Tại Sao Không Chăm Sóc Tâm Trí Của Bạn?, Web, FB
 • Ái Dục Trói Buộc Chúng Sinh Vào Khổ Đau Bất Tận Của Luân Hồi Sinh Tử Trong Tam Giới Như Thế Nào?, Web, FB
 • 7 Yếu Tố Cần Thiết Đưa Đến Giác Ngộ Là Gì?, Web, FB
 • Nhân Để Sinh Giác Ngộ Có Mấy Pháp?, Web, FB

Pháp Thoại: Thất Giác Chi – 7 Yếu Tố Giác Ngộ, Web, FB

 • Yếu Tố Giác Ngộ Thứ Nhất: Chánh Niệm., Web, FB
 • Yếu Tố Giác Ngộ Thứ Hai: Trạch Pháp, Web, FB
 • Yếu Tố Giác Ngộ Thứ Ba: Tinh Tấn, Web, FB
 • Yếu Tố Giác Ngộ Thứ Ba: Tinh Tấn (Phần 2 Tiếp Theo), Web, FB
 • Yếu Tố Giác Ngộ Thứ Tư: Hỷ, Web, FB
 • Yếu Tố Giác Ngộ Thứ Năm: Thư Thái Giác Chi, Web, FB
 • Yếu Tố Giác Ngộ Thứ Sáu: Ðịnh, Web, FB
 • Yếu Tố Giác Ngộ Thứ Bảy: Xả, Web, FB
 • Sự Chứng Đắc Rốt Ráo Là Gì, Web, FB
 • Người Hiền Trí – Bài 1/4: Kẻ Ngu & Người Hiền Trí Khác Nhau Thế Nào?, Web, FB
 • Người Hiền Trí – Bài 2/4: Giới (Dhatù – Elements) Là Gì? Xứ (Àyatana – Spheres) Là Gì?, Web, FB
 • Người Hiền Trí – Bài 3/4: Duyên Khởi Là Gì? (Paṭic­Ca­Samup­Pāda­ – Depending Arising), Web, FB
 • Người Hiền Trí – Bài 4/4: Xứ Phi Xứ (Có Thể & Không Thể) Là Gì? (Ṭhānāṭhā­Na­ – Possible And Impossible), Web, FB
 • Tà Kiến: “Tánh Biết Không Sinh Không Diệt”, Web, FB
 • Làm Thế Nào Diệt Trừ Tà Kiến, Web, FB
 • Người Hiền Trí – Bài 3/4: Duyên Khởi Là Gì? (Paṭic­Ca­Samup­Pāda­ – Depending Arising), Web, FB
 • “Lý Duyên Sinh” Theo “Thanh Tịnh Đạo” P4: Vô Minh Duyên Hành, Web, FB
 • Lý Duyên Sinh – Bánh Xe Sinh Tử, Web, FB
 • Playlist Loạt Bài Giảng: “Lý Duyên Sinh” Theo “Thanh Tịnh Đạo”, Youtube
 • Kinh 7 Trạm Xe, Web, FB
 • Vesak 2020 – Cùng Ôn Lại Con Đường Giác Ngộ Giải Thoát , Web, FB
 • Tất Cả Pháp Lấy Gì Làm Căn Bản?, Web, FB
 • Kāma – Dục (Tham Ái) Và Chanda – Dục (Mong Muốn) Khác Nhau Như Thế Nào?, Web, FB
 • Cetanā – Tác Ý Tư Tâm Sở Và Manasikāra – Tác Ý Chú Tâm Khác Nhau Như Thế Nào?, Web, FB
 • Chớ Có Tu Lộn Ngược, Web, FB
 • Lộn Ngược Là Thế Nào, Web, FB
 • Thế Nào Là Tưởng Điên Đảo? Tâm Điên Đảo? Kiến Điên Đảo?, Web, FB
 • Thế Nào Là Hão Huyền? Thế Nào Là Vọng Tưởng?, Web, FB
 • Tám Đặc Tính Nhận Biết Pháp Và Luật Thật Sự Do Đức Phật Gotama Truyền Dạy (Dhammavinayajānanalakkhana), Web, FB
 • Thuận Theo Tự Nhiên Nào, Web, FB
 • Hàng Ngày Không Quên: Sám Hối – Rải Tâm Từ – Phát Nguyện – Hồi Hướng Công Đức, Web, FB
 • Vị Thầy Chân Chính: Một Trợ Duyên Tối Quan Trọng Không Thể Thiếu, Web, FB
 • Tìm Gặp Thiện Tri Thức, Web, FB
 • Tôn Giả Nhất Cú Và Tôn Giả Cùla-Panthaka, Web, FB
 • Danh Mục Các Bài Viết Quan Trọng, Web, FB
 • Tôi Nguyện, Web, FB
 • Tại Sao Myanmar, Web, FB
 • Mục Đích Sử Dụng Facebook Là Gì?, Web, FB
 • Sàng Lọc Thông Tin Như Thế Nào?, Web, FB
 • Thế Nào Là Tu Đúng Đạo Phật, Web, FB
 • Điều Kiện Tham Dự Các Khóa Thiền Minh Sát Vipassana (Tứ Niệm Xứ) Theo Phương Pháp Ngài Trưởng Lão Thiền Sư Mahasi Sayadaw Tại Thiền Viện Ta-Ma-Nê-Chô, Yangon, Miến Điện, Web, FB
 • Cái Gì? What? Như Thế Nào? How? Để Làm Gì? For What? – Ba Câu Hỏi Cốt Lõi Trong Minh Sát Tu Tập – Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Các Danh Mục Bài Viết Theo Chủ Đề – Photo Albums Trên Fb Sumangala Bhikkhu Viên Phúc (P1/3), Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P2/3) Facebook Links List A Tam Bảo, Nghiệp…, Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P3/3) Facebook Links List B Tu Tập Định, Tuệ, Tứ Thánh Đế…, Web, FB

Audio – Video Bài Giảng – Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala – Thiền Viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar.

 • Youtube, Youtube
 • Archive, Archive
 • Yếu Pháp Tu Tập Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thiền Minh Sát Vipassana Lý Thuyết Và Thực Hành, Youtube
 • Ehipassiko – Đến Để Thấy: Phóng Sự Về Khóa Tu Thiền Minh Sát Vipassana Tại Chùa Nam Tông SG, Youtube
 • Xin Hãy Đừng Phí Phạm Dù Chỉ Mỗi Một Giây – Thiền Sư Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Youtube
 • Giới Và Luật Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thọ Trì Tam Quy và Ngũ Giới, Web, FB
 • 9 Ân Đức Phật, 6 Ân Đức Pháp, 9 Ân Đức Tăng, Web, FB
 • Sám Hối – Tha Thứ – Rải Tâm Từ – Phát Nguyện – Hồi Hướng Công Đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 19 tháng 1, 2021