Con đường vạn dặm bắt đầu cũng như kết thúc bởi những bước chân

CON ĐƯỜNG VẠN DẶM BẮT ĐẦU CŨNG NHƯ KẾT THÚC BỞI NHỮNG BƯỚC CHÂN

– TT: Vâng, từ bi, hướng thiện là mục tiêu trước mắt làm được. Còn giải thoát hoàn toàn, vĩnh viễn nỗi khổ đau trên thế gian này là mục đích lâu dài bao giờ mới đạt được ạ?!

– Sumangala Bhikkhu Viên Phúc:

Có đích đến, có con đường, có đi mới có đến. Không có đích đến, không rõ con đường, không bước đi thì vĩnh viễn không tới đích, vĩnh viễn khổ đau trong luân hồi.

Con Đường vạn dặm bắt đầu cũng như kết thúc bởi những bước chân, chứ không phải bằng cầu, mong, khấn, vái.

Đây là tùy chọn của mỗi người, không ai có thể bắt buộc ai phải theo được.

Ở đây chỉ làm rõ thêm về mục đích rốt ráo của tu hành trong Phật giáo Nguyên thủy của chúng tôi, khác với hiểu biết chưa thật đúng của nhiều người, cả trong và ngoài Đạo Phật Nguyên thủy, là tu hành chỉ để vun bồi từ bi bác ái và làm lành hướng thiện. Tu hành trong Phật giáo Nguyên thủy tiến xa hơn mục đích từ bi và hướng thiện mà các truyền thống tâm linh và tôn giáo khác cũng hướng tới.

Từ bi, Hướng thiện là nền tảng cơ bản đầu tiên cần phải có, nhưng Mục đích rốt ráo của tu hành trong Đạo Phật Nguyên thủy chúng tôi không chỉ dừng ở nền tảng cơ bản từ bi, hướng thiện này, mà là: Giác ngộ, giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau, phiền não, chấm dứt luân hồi sinh tử, đạt được hạnh phúc thật sự, tự do thật sự – Niết bàn.

Con đường dẫn đến mục đích rốt ráo này chính là Trung Đạo, hay còn gọi là Bát Thánh Đạo, bao gồm Giới – Định – Tuệ: ① Chánh Kiến, ② Chánh Tư duy, ③ Chánh Ngữ, ④ Chánh Nghiệp, ⑤ Chánh Mạng, ⑥ Chánh Tinh tấn, ⑦ Chánh Niệm, ⑧ Chánh Định là con đường cao thượng nhưng vô cùng gian khó và đầy thử thách, không phải là sự lựa chọn của số đông, như Đức Phật đã khẳng định:

“Pháp này do Ta chứng được, thật là sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, cao thượng, siêu lý luận, vi diệu, chỉ người trí mới hiểu thấu.

Còn quần chúng này thì ưa ái dục, khoái ái dục, ham thích ái dục.

Ðối với quần chúng ưa ái dục, khoái ái dục, ham thích ái dục, thật khó mà thấy được định lý Idapaccàyata Paticcasamuppada (Y Tánh Duyên Khởi Pháp); sự kiện này thật khó thấy, tức là sự tịnh chỉ tất cả hành, sự trừ bỏ tất cả sanh y, ái diệt, ly tham, đoạn diệt, Niết-bàn.”


“Sao Ta nói Chánh pháp,

Ðược chứng ngộ khó khăn?

Những ai còn tham sân,

Khó chứng ngộ pháp này.

Ði ngược dòng, thâm diệu,

Khó thấy, thật tế nhị,

Kẻ ái nhiễm vô minh,

Không thấy được pháp này.”

(Trung Bộ Kinh – 26. Kinh Thánh cầu)

Xin tham khảo thêm bài viết:

 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Phật pháp dành cho ai, Web, FB
 • Những ai là vô cùng ít ỏi, những ai là nhiều vô số kể, Web, FB

Nguyện Cho Oai Đức Tam Bảo Hộ Trì Cho Quí Vị Luôn Có Được Trí Tuệ, Tinh Tấn, Kham Nhẫn, Từ, Bi, Hỷ, Xả Trên Con Đường Dẫn Đến Giác Ngộ Giải Thoát Hoàn Toàn Và Vĩnh Viễn Mọi Khổ Đau, Phiền Não Đạt Được Hạnh Phúc Thật, Sự Tự Do Thật Sự – Niết Bàn.

Trong Tâm Từ,

Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala

Mọi Bài Viết Và Hình Ảnh Trên Fb Sumangala Bhikkhu Viên Phúc Có Thể Chia Sẻ Và Sử Dụng Không Cần Xin Phép.

Nguyện Mong Cho Chánh Pháp Của Đức Phật Gotama Được Lan Tỏa Rộng Khắp Mang Lại Lợi Lạc Cho Chư Thiên Và Loài Người Sớm Giác Ngộ, Giải Thoát Hoàn Toàn Và Vĩnh Viễn Mọi Khổ Đau, Phiền Não, Chấm Dứt Luân Hồi Sinh Tử, Đạt Được Hạnh Phúc Thật Sự, Tự Do Thật Sự – Niết Bàn.

Bài viết liên quan

 • Đại phước của đại phước, Web, FB
 • Phạm hạnh được sống vì mục đích gì, Web, FB
 • Mục tiêu cuối cùng của phạm hạnh là gì, Web, FB
 • Pháp học, pháp hành và pháp thành, Web, FB
 • Mở rộng tâm đón nhận ánh sánh trí tuệ: như thế nào là niềm tin chân chính trong Phật giáo, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Hâm mộ ngoại đạo, Web, FB
 • Phật nào, pháp nào, tăng nào, nương tựa nơi đâu, Web, FB
 • Giả và thật, Web, FB
 • Phân biệt tà với chánh, Web, FB
 • Chớ lầm đường lạc lối, kẻo hoài phí đời người, Web, FB
 • Tám đặc tính nhận biết pháp và luật thật sự, Web, FB
 • Chánh pháp toàn hảo, Web, FB
 • 4 sự thuyết giáo chánh pháp, Web, FB
 • Điều này không thể xảy ra, Web, FB
 • Ngu thì khổ, Web, FB
 • Cuộc đời là đau khổ hay không đau khổ, Web, FB
 • Có lối thoát hay không có lối thoát, Web, FB
 • Mưa & mưa, Web, FB
 • Hãy đứng dậy, lên đường, Web, FB
 • Ngoài chuyện sinh – tử chẳng có gì là quan trọng cả, Web, FB
 • Giác ngộ giải thoát là giác ngộ tứ thánh đế, Web, FB
 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB