Thế Nào Là Giới Thế Gian và Giới Xuất Thế Gian?

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Thế Nào Là Giới Thế Gian và Giới Xuất Thế Gian?

Thế Nào Là Giới Bậc Hạ, Bậc Trung, Bậc Thượng?

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

🔵 Giới thế gian là giới hữu lậu và xuất thế là giới vô lậu.

⚀ Giới thế gian đem lại một hậu hữu (thân cảnh trong tương lai) tốt đẹp, và là điều kiện tiên quyết để thoát ly sinh tử, như Luật nói:

“① Giới là để chế ngự,

② chế ngự là để khỏi hối,

③ bất hối là để được khinh an,

④ khinh an để dược lạc,

⑤ lạc để được định,

⑥ định để được chánh tri kiến,

⑦ chánh tri kiến là để được vô dục,

⑧ vô dục để được ly tham,

⑨ ly tham để được giải thoát,

⑩ giải thoát là để có giải thoát tri kiến,

⑪ giải thoát tri kiến là để đi đến vô thủ trước Niết bàn.

Sự nói chuyện có mục đích ấy, nâng đỡ có mục đích ấy, khuyên bảo có mục đích ấy, nâng đỡ có mục đích ấy, lóng tai có mục đích ấy, tức là sự giải thoát nhờ không chấp thủ”. (Vin. v, 164).

⚁ Giới xuất thế đem lại sự thoát khỏi hữu (không còn tái sinh trở lại trong tam hữu: dục giới, sắc giới, vô sắc giới), và là bình diện của trí quán sát.

🔵 Giới bậc hạ, trung, thượng.

⚀ Giới bâc hạ là giới phát sinh do ít tinh cần, ít dục, ít nhất tâm và ít trạch pháp (tức bốn như ý túc).

⚁ Giới bậc trung là giới phát sinh nhờ tinh tấn, dục, nhất tâm, trạch pháp vừa vừa.

⚂ Giới bậc thượng là giới phát sinh nhờ bốn pháp đó được thực hành cao độ.

Giới thọ

⚀ vì ham danh tiếng là giới bậc hạ,

⚁ vì ham quả báo công đức là bậc trung,

⚂ vì tôn quý giới là bậc thượng.

⚀ Giới bị nhiễm ô vì khen mình chê người, v.v… Như “ta có giới hạnh, còn những tỷ kheo khác tà hạnh, theo ác giới” (M. i, 193) là bậc hạ,

⚁ giới thế gian mà không ô nhiễm là bậc trung,

⚂ giới xuất thế là bậc thượng.

⚀ Giới có động lực là tham ái, với mục đích tái sinh là bậc hạ,

⚁ giới thực hành vì mục đích giải thoát riêng mình là bậc trung,

⚂ các hạnh ba la mật thực hành vì giải thoát chúng sinh là bậc thượng.

 
Nguồn trích dẫn: Thanh Tịnh Đạo – Đại trưởng lão Budhaghosa

Bài viết liên quan

 • Cách Thức Thọ Trì Bát Quan Trai Giới, Web, FB
 • Chi Phần Của Ngũ Giới Và Bát Quan Trai Giới, Web, FB
 • Thế Nào Là Giới Thế Gian Và Giới Xuất Thế Gian?, Web, FB
 • Quả Báu Đại Thiện Nghiệp Trì Ngũ Giới Quả Xấu Ác Nghiệp Phạm Ngũ Giới, Web, FB
 • Sát Sinh, Web, FB
 • Cá Và Thịt Có Được Phép Thọ Dụng Không?Ba Điều Tuyệt Đối Thanh Tịnh Là Gì?Mười Loại Thịt Không Được Phép Thọ Dụng Là Gì?, Web, FB
 • Hỏi Đáp Về Đồ Ăn Nấu Rượu, Phần Mền Lậu Crack, Web, FB
 • Việc “Chư Tăng Chỉ Thọ Dụng Vật Thực Do Đi Khất Thực, Ăn Ngày Một Bữa, Với Ba Y, Một Bát” Là Khổ Hạnh Đầu Đà – Dhutanga, Không Phải Là Giới., Web, FB
 • Ăn Chay Là Tu, Web, FB
 • 4 Loại Thức Ăn Đưa Đến Tồn Tại Và Chấp Thủ Tái Sinh Cho Các Loại Hữu Tình Là Gì? Chúng Cần Phải Được Nhận Xét Như Thế Nào?, Web, FB
 • Việc “Chư Tăng Chỉ Thọ Dụng Vật Thực Do Đi Khất Thực, Ăn Ngày Một Bữa, Với Ba Y, Một Bát” Là Khổ Hạnh Đầu Đà – Dhutanga, Không Phải Là Giới., Web, FB
 • Giới Và Phận Sự Khác Nhau Như Thế Nào? Quan Hệ Với Nhau Như Thế Nào?, Web, FB
 • Khổ Hạnh (Hạnh Đầu Đà – Dhutanga), Web, FB
 • Hạnh Ðầu-Đà (Khổ Hạnh) = Hạnh Rũ Bỏ, Web, FB
 • Thực Hành 3 Khổ Hạnh Đầu Đà Trong Kỳ An Cư Mùa Mưa, FB
 • Điều Gì Cao Hơn Cả Mạng Sống, Web, FB
 • Tác Bạch Ý Nguyện Làm Kappiya Hộ Tăng Như Thế Nào?, Web, FB
 • Vun Bồi Phước Nghiệp Cung Kính, Web, FB
 • Phục Vụ Với Mục Đích Gì Mang Lại Lợi Ích Lớn?, Web, FB
 • Cư Sĩ Giới Pháp, Web, FB
 • Bổn Phận Hàng Ngày Của Cư Sĩ Tại Gia, Web, FB
 • Phận Sự Của Tu Sĩ Xuất Gia Và Cư Sĩ Tại Gia Khác Nhau Như Thế Nào?, Web, FB
 • Phước – Tuệ Đồng Tu, Web, FB
 • “Thứ Nhất Là Tu Tại Gia, Thứ Nhì Tu Chợ, Thứ Ba Tu Chùa” Là Dễ Hay Khó?, Web, FB
 • Xưng Hô Thế Nào Cho Đúng, Web, FB
 • Namo: Nên Niệm Nam Mô Phật – Không Nên Niệm Mô Phật, Web, FB
 • Tỳ Khưu Đảnh Lễ Những Ai?, Web, FB
 • Lợi Đắc – Cung Kính – Danh Vọng Mang Lại Khổ Lụy Gì Cho Các Tỳ-Kheo?, Web, FB
 • Phạm Hạnh Được Sống Vì Mục Đích Gì ?, Web, FB
 • Mục Tiêu Cuối Cùng Của Phạm Hạnh Là Gì?, Web, FB
 • Danh Mục Các Bài Viết Quan Trọng, Web, FB
 • Tôi Nguyện, Web, FB
 • Tại Sao Myanmar, Web, FB
 • Mục Đích Sử Dụng Facebook Là Gì?, Web, FB
 • Sàng Lọc Thông Tin Như Thế Nào?, Web, FB
 • Thế Nào Là Tu Đúng Đạo Phật, Web, FB
 • Điều Kiện Tham Dự Các Khóa Thiền Minh Sát Vipassana (Tứ Niệm Xứ) Theo Phương Pháp Ngài Trưởng Lão Thiền Sư Mahasi Sayadaw Tại Thiền Viện Ta-Ma-Nê-Chô, Yangon, Miến Điện, Web, FB
 • Cái Gì? What? Như Thế Nào? How? Để Làm Gì? For What? – Ba Câu Hỏi Cốt Lõi Trong Minh Sát Tu Tập – Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Các Danh Mục Bài Viết Theo Chủ Đề – Photo Albums Trên Fb Sumangala Bhikkhu Viên Phúc (P1/3), Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P2/3) Facebook Links List A Tam Bảo, Nghiệp…, Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P3/3) Facebook Links List B Tu Tập Định, Tuệ, Tứ Thánh Đế…, Web, FB

Audio – Video Bài Giảng – Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala – Thiền Viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar.

 • Youtube, Youtube
 • Archive, Archive
 • Yếu Pháp Tu Tập Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thiền Minh Sát Vipassana Lý Thuyết Và Thực Hành, Youtube
 • Ehipassiko – Đến Để Thấy: Phóng Sự Về Khóa Tu Thiền Minh Sát Vipassana Tại Chùa Nam Tông SG, Youtube
 • Xin Hãy Đừng Phí Phạm Dù Chỉ Mỗi Một Giây – Thiền Sư Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Youtube
 • Giới Và Luật Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thọ Trì Tam Quy và Ngũ Giới, Web, FB
 • 9 Ân Đức Phật, 6 Ân Đức Pháp, 9 Ân Đức Tăng, Web, FB
 • Sám Hối – Tha Thứ – Rải Tâm Từ – Phát Nguyện – Hồi Hướng Công Đức, Web, FB