Thọ trì bát quan trai giới

[lwptoc]

THỌ TRÌ BÁT QUAN TRAI GIỚI

Không thọ trì giới cấm, không có đường tái sinh thiện thú, không có đường giải thoát

CÁCH THỨC THỌ TRÌ BÁT QUAN TRAI GIỚI

– CT:

Dạ thưa Sư, cho con hỏi về việc giữ Bát quan trai giới. Các điều giới như là: từ bỏ sát sinh, không nói dối, không hành dâm, không dùng các chất say nghiện, lấy của không cho thì con thực hiện được đúng, còn về các điều giới như:

Không ăn sái giờ: việc này là phải ăn trước 12h hay là sau bữa trưa(có thể là 13h) thì sẽ không ăn gì. Và sau bữa trưa chỉ có thể uống nước trái cây thôi hay các thức uống khác như sữa ngũ cốc? Trái cây như con được biết (lúc thực hành ở thiền viện) là phải được say nhuyễn và uống chứ không được nhai ăn?

Không trang điểm, không nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp, không nghe nhạc xem kịch. Về giới này thì: con sẽ không dùng bất cứ cái gì để bôi lên mặt kể cả dưỡng da hay chống nắng đúng không ạ? Không nghe nhạc thì cũng không xem tivi, face book, xem phim đúng không ạ?

Theo con hiểu thì để giữ đúng Bát quan trai giới thì ngày hôm đó mình hoàn toàn xa rời mọi thứ, sống thanh đạm hoàn toàn, không tìm cầu thức ăn (ăn đơn giản, bớt đi 1 buổi). Không tô điểm, không chăm sóc với mục đích làm cho bản thân xinh đẹp, không tìm cách hưởng thụ thoả mãn cho thân tâm này, không tìm đến dục lạc, không sát sinh, không nói dối (hay nói nhiều), không uống các chất say.

Nhưng con làm vợ, làm mẹ nên con cần chu toàn việc ăn uống và chăm sóc gia đình nên con vẫn cứ làm cho tốt (việc chuẩn bị thức ăn cho các con), còn với chồng thì con xin phép được giữ giới hoặc con nhân những lúc có thể giữ giới được thì con sẽ kết hợp những điều giới kia để trì giới bát quan. Nhưng có lúc mọi việc diễn ra không như mong muốn nên dễ phạm những điều giới về (ăn sái giờ hay chăm sóc trang điểm).

Đôi khi con thấy có phần cứng nhắc, nhưng con vẫn muốn thực hành, cứ cố gắng nếu được thì tốt còn không được thì thôi vậy và con sẽ sám hối nếu không toàn vẹn được 8 giới.

Với là khi muốn giữ Bát quan trai thì con có phải nguyện trước không hay là cứ nghĩ rồi thực hiện thôi?

Con nghĩ như vậy có được không thưa Sư. Xin Sư chỉ dạy giúp con ạ! Con cám ơn Sư!

– @:

Sadhu Sadhu Sadhu!

Lành thay khi con đã có ý thức tìm hiểu và thực hành lời Phật dạy trong đời sống thường ngày. Chỉ có thực hành đúng đắn chánh pháp thì mới có thể có được những lợi lạc trong kiếp sống này và mai sau cũng như sẽ tạo duyên lành giúp sớm chứng ngộ Đạo Quả giải thoát hoàn toàn.

Trong việc thọ trì Bát quan trai giới, nếu có thể xin thọ giới với một vị Tỳ Khưu là tốt nhất, nếu không có được như vậy thì tự phát nguyện, nên thực hành như sau:

❶ Đảnh lễ Tam bảo:

Sáng sớm, sau khi vệ sinh thân thể sạch sẽ, trang nghiêm chỉnh tề y áo, nên thắp hương, lắng tâm đảnh lễ Tam bảo trước bàn thờ ảnh hoặc tượng Phật (Nếu có thể tụng đọc bằng tiếng Pali càng tốt):

Namo tassa bhagavato arahato sammā–sambuddhassa

Namo tassa bhagavato arahato sammā–sambuddhassa

Namo tassa bhagavato arahato sammā–sambuddhassa (3 Lạy)

Con xin hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn, Ngài là bậc Arahaṃ cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy.

Con xin hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn, Ngài là bậc Arahaṃ cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy.

Con xin hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn, Ngài là bậc Arahaṃ cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. (3 Lạy)

Ðảnh lễ Tam Bảo

⚀ Ân đức Phật

Itipi so Bhagavā arahaṃ sammā–sambuddho vijjācarana–sampanno sugato lokavidū anuttaro purisadammasārathi satthā–devamanus–sānaṃ buddho bhagavā’ti (Lạy)

“Thật thế, Ðức Thế Tôn là bậc ứng Cúng A–la–hán, Chánh Ðẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.”

Con tôn kính Ngài và thành tâm cúi đầu đảnh lễ Ðức Thế Tôn. (lạy)

⚁ Ân đức Giáo Pháp

Svākkhāto bhagavatā dhammo sandiṭṭhiko akāliko ehipassiko opanayiko paccattaṃ veditabbo viññūhī’ti (Lạy)

“Đây là Pháp do Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, có quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, do người trí tự mình giác hiểu.”

Con tôn kính Pháp Bảo và thành tâm cúi đầu đảnh lễ Giáo Pháp. (lạy)

Ân đức Tăng Bảo

Suppaṭipanno bhagavato sāva–kasaṅgho

Ujupaṭipanno bhagavato sāva–kasaṅgho

Ñayapaṭipanno bhagavato sāva–kasaṅgho

Sāmīcipaṭipanno bhagavato sāva–kasaṅgho

Yadidaṃ cattāri purisa–yugāni aṭṭha purisa–puggalā

Esa Bhagavato sāvakasaṅgho

Āhuneyyo pāhuneyyo dakkhiṇeyyo añjalikaranīyo

Anuttaraṃ puññakkhettaṃ lokas–sā’ti. (Lạy)

“Chúng Tăng đệ tử Thế Tôn là bậc Thiện hạnh; chúng Tăng đệ tử Thế Tôn là bậc Trực hạnh; chúng Tăng đệ tử Thế Tôn là bậc Như lý hạnh; chúng Tăng đệ tử Thế Tôn là bậc Chân Chánh hạnh; tức là bốn đôi, tám chúng. Chúng Tăng đệ tử này của Thế Tôn đáng được cung kính, đáng được thân cận, đáng được cúng dường, đáng được chấp tay chào, là phước điền vô thượng ở trên đời.”

Con tôn kính quý Ngài và thành tâm cúi đầu đảnh lễ Tăng Bảo. (lạy)

❷ Qui y

Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi.

Con đem hết lòng thành kính xin qui y Phật.

Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi.

Con đem hết lòng thành kính xin qui y Pháp.

Saṅgham saraṇaṃ gacchāmi.

Con đem hết lòng thành kính xin qui y Tăng.

Dutiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi.

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì.

Dutiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi.

Con đem hết lòng thành kính xin qui y Pháp lần thứ nhì.

Dutiyampi Saṅgham saraṇaṃ gacchāmi.

Con đem hết lòng thành kính xin qui y Tăng lần thứ nhì.

Tatiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi.

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba.

Tatiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi.

Con đem hết lòng thành kính xin qui y Pháp lần thứ ba.

Tatiyampi Saṅgham saraṇaṃ gacchāmi.

Con đem hết lòng thành kính xin qui y Tăng lần thứ ba.

❸ Phát nguyện thọ trì Bát quan giới:

Imaṃ aṭṭhaṅgasamannāgataṃ buddhappaññataṃ uposathaṃ imañca rattiṃ imañca divasaṃ sammadeva abhirakkhituṃ samādiyāmi

Con xin thọ trì Bát quan trai giới trọn đủ tám điều của Đức Phật đã giáo truyền, hầu để vâng giữ hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, mong cầu gieo được giống lành để thấy rõ Niết Bàn trong ngày vị lai.

1. Pāṇātipātā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi.

1– Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh.

2. Adinnādānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi.

2– Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp.

3. Abrahmacariyā veramaṇī sikkhā–padaṃ samādiyāmi.

3– Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự hành dâm.

4. Musāvādā veramaṇī sikkāpadaṃ samādiyāmi.

4– Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối.

5. Surāmerayamajjappamādaṭṭhānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi.

5– Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ duôi uống rượu và các chất say.

6. Vikālabhojanā veramaṇī sikkhā–padaṃ samādiyāmi.

6– Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự ăn sái giờ.

7. Nāccagītavāditavisū kadassanamālā gandhavilepanadhāranamaṇdaṇavibhū sa–naṭṭhānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi.

7– Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự múa hát thổi kèn, đờn, xem múa hát, nghe đờn kèn và trang điểm thoa vật thơm, bôi phấn, đeo tràng hoa.

8. Uccāsayanamahāsayanā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi.

8– Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp.

Tài liệu tham khảobudsas.net

MỘT SỐ ĐIỀU CẦN CHÚ Ý

– Không ăn sái giờ: sau 12 giờ trưa không ăn, kể cả là trái cây, không uống đồ có sữa, tinh bột.

– Không trang điểm, dùng nước hoa. Không nghe nhạc xem phim, kể cả trên TV, smartphone…

– Không nên thực hành với thái độ tâm lý “cứ cố gắng nếu được thì tốt còn không được thì thôi vậy”, mà nên có thái độ tâm lý nguyện ước như sau:

“Cho đến trọn đời, các vị A–la–hán đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Hôm nay, đêm này và ngày nay, ta cũng đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Với chi phần này, Ta theo gương vị A–la–hán, ta sẽ thực hành trai giới “

(Tương tự cho các chi phần còn lại)

Tài liệu tham khảosuttacentral.net

– Ngoài việc giữ 8 giới trọn vẹn, thanh tịnh, nên làm các thiện nghiệp khác như bố thí, cúng dường, phóng sanh, làm công quả nơi chùa tháp, học tập Giáo pháp, tụng kinh, giảng giải cho nhau về pháp học pháp hành, lắng nghe pháp thoại, hành thiền … để vun bồi công đức và phước báu cho đời nay và đời sau, tạo duyên lành giúp sớm chứng ngộ Niết Bàn trong ngày vị lai.

LỢI ÍCH

– Thực hành như trên, ngày trai giới thành tựu tám chi phần, được thực hành thời có được quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn; có biến mãn lớn:

“Ví như, này các Tỷ–kheo, có người áp đặt chủ quyền cai trị trên mười sáu quốc độ lớn này tràn đầy bảy báu, như Anga, Magadha, Kàsìkosala, Vajjì, Cetì, Vamsà, Kurù, Pancàlà, Macchà, Sùrasenà, Asska, Avantì, Gandhàrà, Kambojà. Nhưng chủ quyền ấy không bằng một phần mười sáu của một ngày trai giới thành tựu tám chi phần. Vì cớ sao? Nhỏ nhoi, này các Tỷ–kheo, là quyền của loài người, so sánh với hạnh phúc chư Thiên.”

“Chính hạnh trai giới này

Ðược gọi có tám phần

Do đức Phật nói lên

Ðưa đến đoạn tận khổ

Mặt trăng và mặt trời

Cả hai thấy lành tốt

Chỗ nào chúng đi tới,

Chúng chói sáng hào quang

Chúng làm mây sáng chói

Giữa hư không chúng đi

Trên trời chúng chói sáng

Sáng rực mọi phương hướng

Trong khoảng không gian ấy

Tài sản được tìm thấy

Trân châu và ngọc báu

Lưu ly đá cầu may

Vàng cục trong lòng đất

Hay loại Kancana

Cùng loại vàng sáng chói

Ðược gọi Hataka

Tuy vậy chúng giá trị

Chỉ một phần mười sáu

Với hạnh giữ trai giới

Ðầy đủ cả tám mặt

Kể cả ánh sáng trăng

Với cả vòm trời sao

Vậy người nữ, người nam

Giữ gìn theo tịnh giới

Hành Bồ–tát trai giới

Ðầy đủ cả tám mặt

Làm các thiện công đức

Ðem lại nhiều an lạc

Ðược sanh lên cõi trời

Không bị người cười chê.”

Tài liệu tham khảo: Aṅguttara Nikāya, V. Phẩm Ngày Trai Giới, (II) (42) Ngày Trai Giới

 

PHÁT NGUYỆN VÀ HỒI HƯỚNG

Imāya Dhammānu dhammapatipattiyā Buddhaṁ pūjemi.

Với sự thực tập theo đúng Giáo Pháp, con xin hết lòng tôn kính Phật.

Imāya Dhammānu dhammapatipattiyā Dhammaṁ pūjemi.

Với sự thực tập theo đúng Giáo Pháp, con xin hết lòng tôn kính Pháp.

Imāya Dhammānu dhammapatipattiyā Saṁghaṁ pūjemi.

Với sự thực tập theo đúng Giáo Pháp, con xin hết lòng tôn kính Tăng.

Imāya Dhammānu dhammapatipattiyā mātāpitaro pūjemi.

Với sự thực tập theo đúng Giáo Pháp, con xin hết lòng tôn kính Cha Mẹ.

Imāya Dhammānu dhammapatipattiyā ācariye pūjemi.

Với sự thực tập theo đúng Giáo Pháp, con xin hết lòng tôn kính Thầy Tổ.

*****

Idaṁ me puññaṁ āsavakkhayāvahaṁ hotu.

Mong cho phước báu của tôi sẽ đem lại sự đoạn tận các lậu hoặc.

Idaṁ me sīlaṁ maggaphalañānassa paccayo hotu.

Mong cho giới hạnh của tôi sẽ là duyên lành cho sự thành đạt Đạo, Quả.

Imaṁ no puñña bhāgaṁ sabbasattānaṁ dema.

Chúng tôi xin hồi hướng phước báu đến tất cả chúng sanh.

Sabbe sattā sukhitā hontu.

Mong tất cả chúng sanh mạnh khỏe và an vui.

Sādhu! Sādhu! Sadhu!

Lành thay! Lành thay! Lành thay!

Trong tâm từ,

TK Viên Phúc Sumangala

 

Bài viết liên quan

 • Các chi phần của ngũ giới & bát quan trai giới, Web, FB
 • Cách thức thọ trì bát quan trai giới , Web, FB
 • Thế nào là giới thế gian và giới xuất thế gian, Web, FB
 • Hỏi đáp về đồ ăn nấu rượu, phần mềm lậu crack, Web, FB
 • Quả báu đại thiện nghiệp trì ngũ giới, Web, FB
 • Sát sinh, Web, FB
 • Cá và thịt có được phép thọ dụng không, Web, FB
 • Việc “chư tăng chỉ thọ dụng vật thực do đi khất thực, ăn ngày một bữa, với ba y, một bát” là khổ hạnh đầu đà – dhutanga, không phải là giới, Web, FB
 • Ăn chay là tu, Web, FB
 • 4 loại thức ăn đưa đến tồn tại và chấp thủ tái sinh, Web, FB
 • Chỉ thọ dụng vật thực do đi khất thực, ăn ngày một bữa, với ba y, một bát” là khổ hạnh đầu đà – dhutanga, không phải là giới, Web, FB
 • Giới và phận sự khác nhau như thế nào, Web, FB
 • Khổ hạnh (hạnh đầu đà – dhutanga), Web, FB
 • Hạnh ðầu-đà (khổ hạnh) = Hạnh rũ bỏ, Web, FB
 • Thực hành 3 khổ hạnh đầu đà trong kỳ an cư mùa mưa, Web Link
 • Điều gì cao hơn cả mạng sống, Web, FB
 • Tác bạch ý nguyện làm kappiya hộ tăng như thế nào, Web, FB
 • Vun bồi phước nghiệp cung kính, Web, FB
 • Phục vụ với mục đích gì mang lại lợi ích lớn, Web, FB
 • Cư sĩ giới pháp, Web, FB
 • Vận mệnh tương lai thành tựu rốt ráo hạnh phúc tối thượng bắt đầu từ đâu, Web, FB
 • Bổn phận hàng ngày của cư sĩ tại gia, Web, FB
 • Phận sự tu sĩ xuất gia & cư sĩ tại gia khác nhau như thế nào, Web, FB
 • Phước – tuệ đồng tu, Web, FB
 • “Thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa” là dễ hay khó, Web, FB
 • Xưng hô thế nào cho đúng, Web, FB
 • Namo: nên niệm Nam mô Phật – không nên niệm Mô Phật, Web, FB
 • Tỳ khưu đảnh lễ những ai?, Web, FB
 • Lợi đắc – cung kính – danh vọng mang lại khổ lụy gì, Web, FB
 • Phạm hạnh được sống vì mục đích gì, Web, FB
 • Mục tiêu cuối cùng của phạm hạnh là gì, Web, FB
 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 27, tháng 6, 2016