Nghiệp và quả của nghiệp

Bài viết liên quan

==============================

❺ nghiệp và qủa của nghiệp

Không chỗ nào trên đời, trốn được quả ác nghiệp., Web Link

Địa ngục có hay không, Web, FB

Nghiệp và quả (kamma và vipaka), Web, FB

Nghiệp và quả của nghiệp, Web, FB, Web Link

Quả của thiện và ác nghiệp rất lạ lùng, Web, FB

Vì sao có kẻ ác lại gặp điều thiện lành, vì sao có người thiện lại gặp điều ác dữ, Web, FB

Quả của nghiệp (kammaphala), Web, FB

Quả của nghiệp (kammaphala), Web, FB

Thế nào là nghiệp trọng yếu (garukakamma), Web Link

Kẻ ngu – người thông minh – bậc hiền trí, Web Link

Các chúng sinh là chủ nhân của nghiệp do mình tạo ra., Web Link

Hãy là chính mình. tịnh hạnh về thân, về lời, về ý là thế nào?, Web Link

Nghiệp: gia tài thật sự của chúng ta, Web Link

Thứ duy nhất có thể mang theo là gì?, Web Link

Như nắm muối bỏ chén nước nhỏ (1), Web Link

Như nắm muối bỏ chén nước nhỏ (2), Web Link

Như bóng không rời hình, Web, FB

Như nước nhỏ từng hạt, rồi bình cũng đầy tràn., Web Link

Vì sao có kẻ ác lại gặp điều thiện lành, vì sao có người thiện lại gặp điều ác dữ, Web, FB

Quả của nghiệp là công lý vũ trụ không có mắt, Web, FB

Công bằng có không? Công bằng ở đâu? (Pháp cú 161), Web, FB

Nhân & quả – cái chết của đệ nhất thần thông (Pháp cú 137 – 140), Web, FB

Hồi hướng công đức phước báu tới thân nhân quá vãng như thế nào, Web, FB

Vu lan báo hiếu – sự thật trong kinh tạng nikaya Phật giáo nguyên thuỷ, Web, FB

Trạo cử hối tiếc, Web, FB

Tha thứ như thế nào, Web, FB

Tha thứ. forgiveness., Web Link

Sám hối như thế nào? Để làm gì, Web, FB

Sám hối có thể diệt ngã được không?, Web Link

Sám hối như thế nào? Để làm gì, Web, FB

Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB, Web Link, Web Link

📺📺 video

Tụng buổi tối sau thời thiền, Web, FB, Youtube

Rải tâm từ, Youtube

Video tụng kinh hộ trì Paritta: Ratanasutta – Mettasutta, Web, FB

Phước thiện – puñña, Web, FB

10 thiện nghiệp là gì, Web, FB

Hãy là chính mình. tịnh hạnh về thân, về lời, về ý là thế nào?, Web Link

Chỉ sợ gieo nhân bất thiện, Web, FB

Nhà bao việc, Web, FB

Cần bận rộn những việc gì?, Web Link

Ngày mới tốt đẹp thiện lành, Web Link

Năm mới – ngày lành tháng tốt là những ngày nào?, Web Link

Như nước nhỏ từng hạt, rồi bình cũng đầy tràn., Web Link

Tác bạch ý nguyện làm kappiya hộ tăng như thế nào? (vun bồi phước thiện phục vụ hỗ trợ như thế nào?), Web Link

Vun bồi phước nghiệp cung kính, Web, FB

Vận mệnh tương lai thành tựu rốt ráo hạnh phúc tối thượng bắt đầu từ đâu, Web, FB

Phục vụ với mục đích gì mang lại lợi ích lớn, Web, FB

Cư sĩ giới pháp, Web, FB

Một số nghi lễ trong phật giáo nguyên thủy theravāda, Web Link

Năm pháp cao quí, bảy pháp bất thối đọa, của Phật tử tại gia, Web, FB

Bổn phận hàng ngày của cư sĩ tại gia, Web, FB

Phận sự tu sĩ xuất gia & cư sĩ tại gia khác nhau như thế nào, Web, FB

Tự cứu mình rồi mới có thể cứu người, Web, FB

Phước – tuệ đồng tu (cúng dường hộ độ chư tăng nhân dịp kỳ an cư mùa mưa 2020), Web Link

“Thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa” là dễ hay khó, Web, FB

🔸🔸 lưu lại để dễ tìm kiếmcác bài viết liên quan đến thiện nghiệp bố thí cúng dường, Web Link

Cúng dường là gì, Web, FB

Miếng ăn cuối cùng , Web Link

Lợi ích của bố thí cúng dường là gì?, Web Link

Quả báu của phước thiện bố thí, Web Link

Hãy cúng dường chúng tăng ( =tăng đoàn = saṅgha), Web Link

Bố thí ba-la-mật, Web, FB

Bố thí là việc dễ làm, song bố thí để tạo được phước thiện không phải là việc dễ, mà được phước thiện vô lượng càng khó hơn…, Web, FB

Cúng dường thanh tịnh, Web Link

Nguồn sanh phước, Web Link

Vun bồi bát thánh đạo dẫn đến chứng ngộ niết bàn thông qua dāna (từ thiện, bố thí, cúng dường, hiến tặng) như thế nào?, Web Link

Bảo tàng – kho tàng công đức bất hoại nhờ phước nghiệp có thể làm thoã mãn mọi ước nguyện nhân thiên, Web

Vì sao Đức Phật thuyết pháp theo thứ lớp bố thí – trì giới – hành thiền, Web, FB

Bố thí như thế nào được quả lớn, được lợi ích lớn?, Web Link

Bố thí vật thực mỗi sáng tại myanmar, Web Link

Khó có một đền ơn nào xứng đáng đối với những vị này – cúng dường lần 1 tới các vị mahanayaka 31/3/2022, Web Link

Cúng dường đến bậc đáng cúng dường, là phúc lành cao thượng – pūjā ca pūjanīyānaṃ, etaṃ maṅgalam’uttamaṃ: cúng dường lần 2 tới các vị đại sư mahanayaka 21/4/2022, Web Link

Cúng dường an cư ba tháng mùa mưa 4/8 – 31/10/2020, Web Link

Dāna: từ thiện – bố thí – cúng dường với sự hiểu biết, Web Link

Suy xét làm phước thiện bố thí, Web, FB

Sai khác giữa có bố thí và không bố thí?, Web Link

Bố thí xứng bậc chân nhân, Web, FB

Dāna – bố thí cúng dường từ thiện, Web Link

Dāna – từ thiện – bố thí – cúng dường với sự hiểu biết, Web, FB

Bố thí nơi nào cho quả lớn, cho lợi ích lớn, có rung cảm lớn?, Web Link

Cúng dường chúng tăng >>> tâm sẽ được định tín >>> lúc thân hoại mạng chung, sẽ được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này cúng dường tại gia, làng thiphong, taunggyi, myanmar, 2/6/2022., Web Link

Hai lợi ích của việc bố thí trú xá là gì?, Web Link

Bảo tàng – kho báu phước đức không bao giờ mất (dhamma interview house – thiền viện Tharmanaykyaw taungyi), Web Link

Cúng dường cây trái – cúng dường trường cửu, Web Link

Lành thay sự bố thí! lập và gắn bảng ghi danh các thí chủ việt nam cúng dường liêu cốc và cúng dường vườn cây trái bơ avocado tại thiền viện tharmanakyaw mahagandhayon taunggyi, Web Link

“ta đã chiến thắng” – phải làm việc thiện ngay khi có sự thôi thúc trong lòng cúng dường của các thí chủ việt nam tại myanmar đợt 24 (29/03/2022 to 28/04/2022) và đợt 25 (29/04/2022 đến 15/05/2022), Web Link

Các pháp nào tác thành sakka – vị thiên chủ đế thích thống lãnh và trị vì “tam thập tam thiên giới”?, Web Link

Xây chùa, tháp, dựng tượng Phật có thuộc vào thí sự không, Web, FB

Bỏ công trực tiếp bố thí có lợi ích gì, Web, FB

Thỉnh mời chư tăng tới cúng dường, trai tăng tại gia để làm gì? nên như thế nào? Web Link

Cung thỉnh người xuất gia giữ giới tới gia đình có được nhiều công đức gì ?, Web Link

Bố thí cúng dường sangha tại gia, Web, FB

Sanghadana – cúng dường tại gia tới tăng đoàn sangha – 21/11/2021 mandalay, Web Link

Tiền nhiều để làm gì? (5 lý do gây dựng tài sản), Web Link

Chính phủ liên bang myanmar tổ chức lễ cúng dường waso-robe (y an cư mùa mưa) tại thủ đô nay pyi taw., Web Link

Generous country: Myanmar is the first in 2016 world giving index

Đất nước hào phóng: miến điện là số một trong bảng đánh giá xếp hạng thế giới 2016 của world giving index., Web Link

Video 2a/4: dāna – charity – bố thí cúng dường, Web, FB

Video khất thực – tỳ khưu viên phúc sumangala – 20220827 làng takhomu, taungyi, myanmar., Archive

Video khóa tu văn hóa phật giáo nguyên thủy theravada nhân dịp lễ hội nước tại thiền viện Tharmanaykyaw monastery 2013, Youtube

Phước nghiệp bố thí cúng dường, Youtube

Quả báu và phân loại phước nghiệp bố thí cúng dường, Youtube

Tích truyện về quả báu phước nghiệp bố thí, Youtube

Có thực mới vực được đạo:

🍀🍀 bố thí như thế nào được quả lớn, được lợi ích lớn? – cúng dường đợt 29th từ 26/10/2022 đến 10/02/2023, Web Link

🍀🍀 bố thí tăng đoàn sangha, tức tỳ khưu tăng thí khác cá nhân thí như thế nào?- cúng dường đợt 27 (09/09/2022), Web Link

🍀🍀 vasso và cúng dường đợt 26 – 8july2022, Web Link

🍀🍀 lành thay sự bố thí! lập và gắn bảng ghi danh các thí chủ việt nam cúng dường liêu cốc và cúng dường vườn cây trái bơ avocado tại thiền viện tharmanakyaw mahagandhayon taunggyi, Web Link

🍀🍀 “ta đã chiến thắng” – phải làm việc thiện ngay khi có sự thôi thúc trong lòng cúng dường của các thí chủ việt nam tại myanmar đợt 24 (29/03/2022 to 28/04/2022) và đợt 25 (29/04/2022 đến 15/05/2022), Web Link

🍀🍀 bốn sự cúng dường thanh tịnh cúng dường đợt 23 – từ 13/02/2022 đến 28/03/2022, Web Link

🍀🍀 niệm thí – pháp tu tập vun bồi định cận hành – cúng dường đợt 22 – từ 23/02/2022 đến 12/03/2022, Web Link

🍀🍀 chú giải thiên cung của nàng lakhumā- cúng dường đợt 21 – từ 10/02/2022 đến 21/02/2022, Web Link

🍀🍀 ruộng phước (phước điền) – cúng dường đợt 20th – từ 13/01/2022 đến 08/02/2022, Web Link

🍀🍀 cúng dường nơi đâu sẽ được vô lượng phước, như hạt giống đem gieo, trên mảnh đất lành tốt? – cúng dường đợt 19th – từ 04/jan/2022 đến 11/jan/2022, Web Link

🍀🍀 đức phật dạy về phước báo lớn lao của sự cúng dường xứng đáng – cúng dường đợt 18th – 28/12/2021 đến 04/jan/2022, Web Link

🍀🍀 công đức vô lượng của pháp bố thí có sáu chi phần (cúng dường đợt 17 từ 14/12/2021 to 25/12/2021), Web Link

🍀🍀 tìm hiểu phước bố thí – cúng dường đợt 16: 03/12/2021 – 13/12/2021, Web Link

🍀🍀 nhân quả báo ứng – cúng dường đợt 15, 2/12/2021, Web Link

🍀🍀 cúng dường tới các tu viện myanmar đợt 14 – từ 6/9/2021 đến 20/10/2021

Sādhu, sādhu, sādhu anumodāmi!, Web Link

A, Web Link

🍀🍀 bố thí cúng dường tam bảo không có gì là bé nhỏ – cúng dường tới tăng đoàn sangha các chùa, tu viện, thiền viện Myanmar đợt 13 – 5/9/2021, Web Link

🍀🍀 bố thí cúng dường và lời phát nguyện (cúng dường tới các tăng đoàn đợt 12, 28/7/2021), Web Link

🍀🍀 sādhu, sādhu, sādhu anumodāmi!

Xin được tùy hỷ công đức bố thí cúng dường hộ độ tam bảo này cùng quý đạo hữu!, Web Link

🍀🍀 một ngày thành tựu nhiều công đức phước thiện: lễ nhập kỳ an cư mùa mưa – cúng dường đợt 11, 24/7/2021- lễ xuất gia gieo duyên, Web Link

🍀🍀“tăng đoàn đệ tử đức thế tôn là phước điền vô thượng ở trên đời” (cúng dường tới các tăng đoàn đợt 11, 24/7/2021), Web Link

🍀🍀 cúng dường đợt 9 (6/5/2021), Web Link

🍀🍀 cúng dường đợt 7, 20 tháng 2/2021

Phần 1/2. Web Link

Phần 2/2: các hình ảnh mới nhận thêm được, Web Link

🍀🍀 cúng dường đợt 6 15/1/2021 – 18/1/2021, Web Link

🍀🍀 bài 3/3 – bổ xung tiếp các hình ảnh chưa đăng hết trong bài viết 1/3 và 2/3 về cúng dường tới 128 chùa gặp khó khăn trong kỳ dịch bệnh covid 19 – đợt 4 & 5, kết thúc ngày 16/12/2020., Web Link

🍀🍀 bài 2/3 – danh sách các thí chủ & các hình ảnh cúng dường tới các chùa gặp khó khăn trong kỳ dịch bệnh covid 19 – đợt 4 & 5, kết thúc ngày 16/12/2020., Web Link

🍀🍀 bài 1/3: cúng dường tới các chùa gặp khó khăn trong kỳ dịch bệnh covid 19. đợt 4 – 23/11/2020), Web Link

🍀🍀 xin xem thêm thông tin về đợt 4 & 5 cúng dường này đăng trên facebook của kappiya hộ tăng diệu hòa:

Phần 1/2, Web Link

Phần 2/2, Web Link

🍀🍀 thiện nghiệp cúng dường đợt 3 – 28/10/2020 của các thí chủ việt nam tới các chùa tại yangon, myanmar gặp khó khăn trong kỳ dịch bệnh covid 19 đã thành tựu viên mãn., Web Link

🍀🍀 hoan hỷ cùng công đức của các thí chủ cúng dường tới các chùa myanmar gặp khó khăn trong kỳ dịch bệnh covid 19 (10/2020 – đợt 2), Web Link

🍀🍀 sādhu, sādhu, sādhu anumodāmi!

Xin được tùy hỷ công đức bố thí cúng dường hộ độ tam bảo (10/2020 – đợt 1) này cùng quý đạo hữu!, Web Link

Chính phủ liên bang myanmar tổ chức lễ cúng dường waso-robe (y an cư mùa mưa) tại thủ đô nay pyi taw., Web Link

Vasso và cúng dường đợt 26 – 8july2022, Web Link

Cúng dường đúng thời hộ độ chư tỳ khưu nhập kỳ an cư mùa mưa ba tháng 13/7-9/10/2022., Web Link

Lễ nhập kỳ an cư mùa mưa – vassa 24/7/2021 – 20/10/2021, Web Link

Cúng dường an cư ba tháng mùa mưa 4/8 – 31/10/2020 – hộ độ tăng đoàn sangha thiền viện tharmanakyaw mahagandhayon, yangon myanmar., Web Link

Phước – tuệ đồng tu (cúng dường hộ độ chư tăng nhân dịp kỳ an cư mùa mưa 2020), Web Link

Cúng dường an cư ba tháng mùa mưa 4/8 – 31/10/2020 – hộ độ tăng đoàn sangha thiền viện tharmanakyaw mahagandhayon, yangon myanmar., Web Link

Lễ nhập kỳ an cư mùa mưa – vassa 4/8/2020 – 31/10/2020 at Tharmanaykyaw mahagandayon monastery, yangon, myanmar, Web Link

Cúng dường nhân dịp an cư mùa mưa 2019, Web Link

Lễ cúng dường hộ độ chư tăng nhập kỳ an cư mùa mưa 2019, Web Link

Lễ nhập kỳ an cư mùa mưa 2019, Web Link

An cư mùa mưa vassa 2018, Web Link

Ba tháng an cư mùa mưa 2017, Web, FB

Lễ nhập kỳ an cư mùa mưa 2016, Web Link

Cúng dường nhân dịp an cư mùa mưa 2014, Web Link

Thực hành 3 khổ hạnh đầu đà trong kỳ an cư mùa mưa, Web Link

🍀🍀 cuộc sống tu hành trong kỳ dịch bệnh covid 19, Web Link

Mọi việc rồi sẽ qua, Web, FB

Virus corona: sars-cov-2, Web

Bài học covid – 19, Web Link

Covid 19 – phong tỏa tại gia: chúng ta có thể làm những gì góp phần diệt trừ dịch bệnh tự bảo vệ mình, bảo vệ người khác?, Web Link

Hướng dẫn cách phòng, ngừa và chữa trị tại nhà khi lây nhiễm covid-19, Web Link

Ratana sutta – kinh châu báu, Web Link

❾ văn hóa phật giáo theravada

Lần đầu tiên trải nghiệm theravada và vipassnā, Web Link

Tu tập thiền chỉ samatha, thiền quán vipassnā: truyền thống văn hóa phật giáo nguyên thủy theravada, Web Link

Khóa tu xuất gia sa di gieo duyên, Web Link

Nhớ quá khóa tu 1, Web Link

Nhớ quá khóa tu 2, Web Link

Video khóa tu văn hóa phật giáo nguyên thủy theravada nhân dịp lễ hội nước tại thiền viện Tharmanaykyaw monastery 2013, Youtube

Khóa tu thực tập văn hóa phật giáo nguyên thủy 2013 , Web Link

Tết myanmar – lễ hội té nước – xuất gia gieo duyên 2014

Fb ashin ratanadipa. Web Link

Thingyan 2016, Tharmanaykyaw monastery, Web Link

Lễ qui y & truyền 10 sa di giới cho các vị xuất gia gieo duyên tại khóa tu lễ té nước đón năm mới 2017, Web Link, Web Link

“ăn tết” & “chơi tết” hay “tu tết”? (myanmar thingyan water festival 2018), Web Link

Khất thực: truyền thống văn hóa phật giáo nguyên thủy theravada 2018, Web Link

Tết “tu” tại miến điện – 2019, Web Link

Tết “thiền” tại miến điện – 2019, Web Link

2022 – khóa tu văn hóa phật giáo nguyên thủy theravada myanmar tại thiền viện tharmanakyaw mahagandhayon yangon, Web Link

Ý nghĩa, quả báu, nhân duyên cúng dường y kathina trong truyền thống phật giáo nguyên thủy theravada, Web Link

Cần phải tiến hành những điều gì để thành tựu kathina tại trú xứ nơi chỉ có một vị tỳ khưu?, Web Link

Như nước nhỏ từng hạt, rồi bình cũng đầy tràn., Web Link

Kathina: nguyên do kathina? Đặc ân cho các vị tỳ khưu? Lợi ích cho các thí chủ, Web, FB

Phước báu cúng dường y kathina tới sangha – tăng đoàn, Web Link

2022 kathina tại tu viện Kantha Minzoa, Sangaing, Myanmar, 4/11., Web

2022 kathina tại tu viện bago – aung mye ratana Tharmanaykyaw, 23/10, Web Link

2022 kathina tại thiền viện yangon Tharmanaykyaw mahagandhayon 22/10, Web Link

Chuẩn bị cho đại lễ kathina thiền viện tharmanakyaw yangon 22/10/2022. (con đường thích đáng của người gia chủ), Web Link

2022 kathina tại thiền viện taungyi Tharmanaykyaw mahaganghayon, 15/10., Web Link

Hãy gấp làm điều lành (đại lễ kathina 2022 tại thiền viện tharmanakyaw mahagandhayon taunggyi đã được chuẩn bị sẵn sàng.), Web Link

Đại lễ cúng dường kathina 2021 tới tăng đoàn sangha thiền viện tharmanakyaw mahagandhayon monastery yangon myanmar đã thành tựu viên mãn., Web Link

Kathina 11/11/2021 tới tăng đoàn sangha tu viện saddammajotikayun, ngài sayadaw sopaka, thành tựu viên mãn., Web Link

Kathina 12/11/2021 tới tăng đoàn sangha tu viện abhayasukha monastery of nandisena sayadaw thành tựu viên mãn., Web Link

Kathina 13/11/2021 tới tăng đoàn sangha tu viện cittasukha man aung ratana monastery of ñānavara sayadaw, thành tựu viên mãn., Web Link

Lễ cúng dường y kathina 8/11/2020 tại Tharmanaykyaw mahagandayon monastery yangon myanmar đã thành tựu viên mãn, Web Link

Kathina 2019 perfect fulfillment – thành tựu viên mãn, Web Link

Đại lễ kathina 2019 tại thiền viện Tharmanaykyaw đã sẵn sàng, Web Link

Kathina 2018 thành tựu viên mãn, Web Link

Đại lễ cúng dường dâng y kathina 2017 đã sẵn sàng, Web, FB

Cô thí chủ – nữ tu tâm từ metta tác bạch cúng dường dâng y kathina tới tăng đoàn sangha tại đại lễ kathina 2017, thiền viện Tharmanaykyaw mahagandhayon monastery yangon myanmar 8/10/2017., Web Link

Ảnh chụp tại đại lễ cúng dường dâng y kathina tới tăng đoàn sangha tại thiền viện ta ma nê chô, yangon myanmar, 8/10/2017., Web Link

Đại lễ cúng dường y kathina 2014, Web Link

Kathina robes offring ceremony at Tharmanaykyaw mahagandhayon monastery, yangon, Myanmar – 9 oct 2014., Web Link

Lành thay ! đại lễ cúng dường y kathina 2014, Web Link

Pavāraṇā – lễ tự tứ (lễ mời phê bình), Web

Lễ hội ánh sáng – lighting festival 2016, Web Link

Thadingyut light festival – lễ hội ánh sáng thadingyut 2017, Web Link, Web Link

Pavāraṇā – lễ tự tứ 2020, Web Link, Web Link

Pavāraṇā – lễ tự tứ 2021, Web Link

Bài cần nhập

Taungyi Tharmanaykyaw mahagandayon kathina 2022: thành tựu viên mãn (kathina – ý nghĩa và lợi ích), Web Link

Hãy gấp làm điều lành

(đại lễ kathina 2022 tại thiền viện tharmanakyaw mahagandhayon taunggyi đã được chuẩn bị sẵn sàng.), Web Link

Tin vui: điện đã về, đèn đã tỏa sáng tại thiền viện tharmanakyaw mahagandhayon taunggyi, Web Link

Hai lợi ích của việc bố thí trú xá là gì?, Web Link

Vun bồi kham nhẫn ngũ trần cảnh ( sắc – thanh – hương – vị – xúc) để trở thành bậc đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thượng phước điền ở đời., Web Link

Ngày mới tốt đẹp thiện lành, Web Link

Vasso và cúng dường đợt 26 – 8july2022, Web Link

Thực hành bát quan trai giới chắc hẳn là có quả báu lớn, Web Link

Ðừng bao giờ xem một việc thiện là việc nhỏ, và bảo rằng đó là việc mọn., Web Link

Cúng dường chúng tăng (saṅgha) >>> tâm sẽ được định tín >>> lúc thân hoại mạng chung, sẽ được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này cúng dường tại gia, làng thiphong, taunggyi, myanmar, 2/6/2022., Web Link

Cúng dường cây trái – cúng dường trường cửu, Web Link

Lành thay sự bố thí! lập và gắn bảng ghi danh các thí chủ việt nam cúng dường liêu cốc và cúng dường vườn cây trái bơ avocado tại thiền viện tharmanakyaw mahagandhayon taunggyi, Web Link

“ta đã chiến thắng” – phải làm việc thiện ngay khi có sự thôi thúc trong lòng cúng dường của các thí chủ việt nam tại myanmar đợt 24 (29/03/2022 to 28/04/2022) và đợt 25 (29/04/2022 đến 15/05/2022), Web Link

Nguồn công đức cập nhật tình hình xây dựng thiền viện taunggyi 5/2022., Web Link

Nghề khất thực của chư tỳ khưu là hèn hạ nhất? (- khất thực sáng 29/4/2022 tại làng tờ-khô-mu bắc và tờ-khô-mu nam, taungyi), Web Link

Khất thực sáng 28/4/2022 tại làng thiphong, taungyi, Web Link

Dana – dầu là miếng cuối cùng của họ phân phát quà từ thiện tới 200 trẻ em các làng xung quanh thiền viện tharmanakyaw mahagandhayon taunggyi 28/4/2022, Web Link

Đã sẵn sàng cho kỳ an cư mùa mưa 2022, Web Link

Phước-thiện bố-thí cốc lá (chuẩn bị cho kỳ an cư mùa mưa năm nay), Web Link

Mùa đông giá lạnh trên cao nguyên không làm cản trở tiến trình xây dựng thiền viện tharmanakyaw mahagandhayon taunggyi, Web Link

Khởi công xây dựng tăng xá №1 tại thiền viện tharmanakyaw mahagandhayon taunggyi 7/12/2021, Web Link

Hạng mục đầu tiên sẽ được tiến hành xây dựng và hoàn thành trước kỳ an cư mùa mưa năm tới 7/2022: căn nhà gạch hai phòng dành cho tỳ khưu tại thiền viện tharmanakyaw mahagandhayon, taunggyi, myanmar, Web Link

Chuyến đi khảo sát xây dựng thiền viện Tharmanakyaw mahagandhayon monastery taunggyi Myanmar lần 2 – 15/11 > 19/11/2021, Web Link

Khảo sát kế hoạch xây dựng trung tâm thiền quốc tế tại တောင်ကြီးမြို့ – taunggyi city., Web Link

Địa hình trung tâm thiền quốc tế tại taunggyi, Web Link

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

❿ khất thực

Kham nhẫn, Web, FB

Vun bồi kham nhẫn ngũ trần cảnh ( sắc – thanh – hương – vị – xúc) để trở thành bậc đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thượng phước điền ở đời., Web Link

Đi khất thực phải như thế nào?, Web Link

Miếng ăn của tu sĩ xuất gia không có dễ chút nào, Web, FB

Mỗi một hạt cơm bởi trăm công sức, Web Link

Đi khất thực là khổ, Web, FB

Khất thực thanh tịnh thế nào?, Web Link, Web Link

Ý nghĩa hạnh trì bình khất thực, Web, FB, Web Link

Vì sao tỳ khưu sinh sống bằng nghề hèn hạ nhất là nghề khất thực?, Web Link

Gia chủ tại gia và tu sĩ xuất gia, Web, FB

Theo bước chân khất thực, Web Link

Khất thực hàng ngày, Web, FB

Khất thực, Web, FB, Web Link, Web Link, Web Link

Nắng & nắng, Web, FB, Web Link

Khất thực: truyền thống văn hóa phật giáo nguyên thủy theravada 2018, Web Link

Khóa tu nhân dịp lễ hội nước 2017, Web Link, Web Link

Nhận đồ khất thực trước giờ thọ thực, Web Link

Các tiểu sa di khất thực hàng ngày, Web Link

Video: chư tăng thiền việnTharmanakyaw mahagandhayon yangon khất thực 2019, Youtube

Video khóa tu văn hóa phật giáo nguyên thủy theravada nhân dịp lễ hội nước tại thiền viện Tharmanaykyaw monastery 2013, Youtube