Đôi lời nhắn nhủ sách tấn tới một vị hành giả tầm cầu giác ngộ giải thoát

Đôi lời nhắn nhủ sách tấn tới một vị hành giả tầm cầu giác ngộ giải thoát

––––––––––––––––––––––––––––––

– Thiền Tâm: Dạ con xin thành kính đảnh lễ Sư ạ. Trong thời gian qua, con đã nghe các bài pháp mà Sư gửi và đồng thời đọc bộ Nền Tảng Phật Giáo từ quyển 1–8. Con thành tâm tri ân Sư rất nhiều vì nhờ Sư sách tấn mà con thấy được nhiều điều lợi ích sau khi đọc sách và nghe pháp. Con đã nghe các bài khác, còn lại bài 41–92 là chưa nghe ạ. 3 ngày nữa (7/5) con sẽ được nhập thất 30 ngày để thực hành thiền theo thời khóa của Panditarama, con kính mong Sư từ bi hoan hỷ cho con đôi lời sách tấn. Con kính tri ân Sư rất nhiều ạ. Con Thiền Tâm.

>>> Sumangala Bhikkhu Viên Phúc:

Cơ hội làm người là vô cùng khó – như nước đầu ngọn cỏ so với nước bốn biển lớn, cơ hội gặp Chánh Pháp do Đức Phật đã truyền dạy còn khó hơn thế nữa, không biết đến vô lượng kiếp nào nữa ta mới lại có được cơ hội như ngày hôm nay, vậy xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây, hãy tận dụng cơ hội có một không hai này để chứng ngộ Đạo Quả Dự Lưu đầu tiên, đóng chặt cửa xuống 4 cảnh giới đọa xứ, sẽ tiến thẳng không thể thối chuyển tới Alahán thánh quả, chấm dứt luân hồi trong Tam giới.

Trước mỗi thời thiền cũng như bất kỳ lúc nào có thể thì hãy tự nhắc, tự sách tấn mình bằng những câu ở trên (cần học thuộc lòng), sau đó về mặt thực hành, cần lặp đi lặp lại ghi nhận mọi sự sinh diệt của mọi hiện tượng trong thời khắc hiện tại, của mọi cái thấy cái biết về nóng, lạnh, cứng, mềm, chuyển động, khó chịu, dễ chịu … v.v… với thái độ:

– vô tư, khách quan,

– không bình luận, phán xét,

– không thắc mắc, tò mò,

– không thích thú, sợ hãi,

và liên tục:

① nhiệt tâm,

② tỉnh giác,

③ chánh niệm

trong cả ba thời:

❶ trong mọi tiến trình phồng, tiến trình xẹp KHI THIỀN TỌA;

❷ trong mọi tiến trình nhấc, tiến trình bước, tiến trình đạp KHI THIỀN HÀNH;

❸ trong mọi tiến trình cử động, cảm thọ, nhìn, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, tư duy suy diễn trong KHI SINH HOẠT ngoài thời thiền tọa và thiền hành từ khi thức giấc cho đến khi ngủ.

Chỉ đơn giản lặp đi lặp lại ghi nhận như vậy, kết quả thu được sẽ là sự dần dần từng bước tăng trưởng lòng tin, do lòng tin nên tăng trưởng sự tinh tấn, do tinh tấn nên tăng trưởng chánh niệm, và do chánh niệm liên tục nên cuối cùng tăng trưởng sự đeo bám khăng khít xoay quanh đề mục, tức định lực tăng trưởng, dẫn đến tuệ giác thấy biết rõ như thật – tức thực chứng bản chất thật sự của các pháp trong Tam giới là sinh diệt – tức vô thường, vô thường là khổ, khổ là vô ngã.

Do tuệ giác thấy biết rõ như thật như vậy nên dần dần tăng trưởng sự nhàm chán, do nhàm chán nên ly tham, do ly tham nên giải thoát ngay trong từng khoảng khắc đó.

Như vậy, mỗi lần lặp đi lặp lại ghi nhận với nhiệt tâm, chánh niệm, tỉnh giác là một bước tiến gần hơn tới đích rốt ráo Niết Bàn.

Trước mỗi thời thiền, buổi sáng khi thức dậy, buổi tối trước khi ngủ hãy đọc thành lời (không phải là đọc thầm) những lời nhắn nhủ chỉ dẫn bên trên – lợi ích là không thể nghĩ bàn.

Nguyện cho oai đức Tam Bảo hộ trì cho đạo hữu luôn có được trí tuệ, tinh tấn, kham nhẫn, từ, bi, hỷ, xả trên con đường dẫn đến giác ngộ giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau, phiền não, đoạn tận tham sân si không còn dư sót, chấm dứt sinh tử luân hồi trong tam giới, đạt được hạnh phúc thật, sự tự do thật sự – Niết bàn.

Trong tâm từ,

Sumangala Bhikkhu Viên Phúc

Bài viết liên quan

 • Tứ niệm xứ – cattāro satipaṭṭhānā, Web Link
 • Thiền sư mahasi – thiền minh sát tứ niệm xứ vipassanā satipaṭṭhānā, Web Link
 • Làm thế nào phát triển tuệ minh sát?, Web Link
 • Thế nào là thực hành đúng đắn minh sát tứ niệm xứ?, Web Link
 • Tất cả chỉ có bấy nhiêu để có thể thực hành đúng đắn tứ niệm xứ – minh sát Vipassnā, Web, FB
 • Tránh đẽo cày ở ngã tư đường!, Web Link
 • Chuẩn bị tâm thái trước khi hành thiền, Web, Youtube
 • C, Web Link
 • Cần phải làm những gì để có được thái độ đúng đắn khi thực hành thiền tập, Web
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Căn bản thực hành tứ niệm xứ
 • Căn bản thực hành tứ niệm xứ minh sát Vipassana, Web
 • Phá vỡ khái niệm chế định – tục đế, thể nhập bản chất thực tại – chân đế, Web, FB
 • Thiền hành trong khóa tu tại tuệ đức, sg, Web Link
 • Covid 19 – phong tỏa tại gia: chúng ta có thể làm những gì góp phần diệt trừ dịch bệnh tự bảo vệ mình, bảo vệ người khác?, Web Link
 • Lưu ý khi thực tập thiền hành, Web Link
 • Thiền hành – pháp thoại, Youtube
 • Lợi ích của thiền hành, Web
 • Mahasi sayadaw vipasana meditation instructions
 • Hướng dẫn thực hành thiền minh sát vipassana by tharmaneykyaw sayadaw
 • English version. Youtube
 • C, Web Link
 • Phần 1 – thực hành thiền minh sát tứ niệm xứ quan trọng như thế nào? (ngài thiền sư ta-ma-nê-chô – tharmanaykyaw sayadaw ashin dhammikabivamsa) ), Web Link
 • Pháp thoại trực tuyến online 2021, Web Link
 • Thiền sư ta-ma-nê-chô và cuốn sách “phỏng vấn thiền sư mahasi” về thiền minh sát vipassana, Web Link
 • Sayadaw tharmanaykyaw u dhammika – abhivamsa được trao tặng danh hiệu cao quí:
 • Aggamahāganthavācakapaṇḍita, Web Link
 • Tứ niệm xứ – cattāro satipaṭṭhānā, Web Link
 • Có bao nhiêu nghĩa của câu “con đường độc nhất (duy nhất)” trong bài kinh tứ niệm xứ (satipaṭṭhāna sutta)?, Web Link
 • Tứ niệm xứ tu tập, làm cho sung mãn đem lại thành quả gì?, Web Link
 • Hộ trì cho mình, hộ trì người khác (độ mình tức độ người), Web Link
 • Tứ niệm xứ tu tập, làm cho sung mãn đem lại thành quả gì, Web, FB
 • Tu tập định cùng với tu tập tứ niệm xứ, Web, FB
 • Thấy biết cái gì thì được coi là thấy biết ‘như thật’, ‘như nó đang là’ khi thực hành tu tập minh sát tứ niệm xứ Vipassnā satipaṭṭhānā?, Web, FB
 • Như thế nào là hiểu biết một cách như thật❓thấy như chúng đang là❓, Web
 • Như nó đang là!, Web Link
 • Tập trung vào đề mục chính để vun bồi phát triển định trong tu tập thực hành thiền minh sát vipassnā tứ niệm xứ, Web, FB
 • Quán thọ như thế nào để đạt tới ái tận giải thoát, Web, FB
 • Tưởng – saññā là gì? minh sát về tưởng như thế nào?, Web Link
 • Sắc – thọ – tưởng – hành – thức, Web, FB
 • Ngũ uẩn = sắc + thọ + tưởng + hành + thức = vô thường = khổ = vô ngã, Web Link
 • Kham nhẫn – Patience, Web
 • Cái gì là vị ngọt – sự nguy hiểm – sự xuất ly, Web, FB
 • Từ bỏ (từ bỏ những gì? từ bỏ đem lại cái gì? từ bỏ là thế nào? ), Web Link
 • 5 uẩn x 4 tà kiến, Web
 • Tất cả là vô thường – vô thường là khổ – khổ là vô ngã – vô ngã là “cái này không là của tôi, cái này không là tôi, cái này không là tự ngã của tôi.”, Web Link
 • Minh sát tuệ đầu tiên là gì, được tu tập như thế nào (bài 1/2), Web, FB
 • Minh sát tuệ đầu tiên là gì, được tu tập như thế nào (bài 2/2), Web, FB
 • Mười tám tuệ quán minh sát chính atthārasa mahāvipassanā là gì?, Web Link
 • Cần phải vượt qua ánh sáng của tự do như thế nào?, Web Link
 • Thế nào là không nắm giữ tướng chung, không nắm tướng riêng, Web, FB
 • Lợi ích phòng hộ các căn là gì, Web, FB
 • Kāma – dục (tham ái) và chanda – dục (mong muốn), Web, FB
 • Thiền minh sát Vipassana và Tứ diệu đế, Web, FB
 • Đại thiền sư mogok: lược đồ lý duyên sanh (paṭiccasamuppāda), Web Link
 • Sinh – diệt và niết bàn?, Web Link
 • Làm thế nào diệt trừ tà kiến, Web, FB
 • “tu tập và phát triển thái độ không bám níu, không chấp trước vào bất cứ cái gì trên đời này” là tu tập cái gì? như thế nào?, Web Link
 • Luyện tập tỉnh giác trong việc “đi tới” và “đi lui” như thế nào?, Web Link
 • Chỉ bằng chánh niệm thì không thể biết và thấy các pháp như thật, Web
 • Vai trò của sát na định – khaṇika samādhi trong thiền minh sát vipassanā, Web Link
 • Yếu pháp tu tập tuệ giải thoát
 • Yếu pháp tu tập tuệ giải thoát. Bài 2/6 – tứ niệm xứ, Web, FB
 • Quán pháp – tứ thánh đế: thực hành tu tập định – tuệ hiệp thế dẫn đến định – tuệ siêu thế như thế nào?, Web Link
 • Chúng ta không thể kiểm soát mọi thứ, chúng ta có thể lựa chọn cách phản ứng., Web Link
 • Từ bỏ (từ bỏ những gì? từ bỏ đem lại cái gì? từ bỏ là thế nào? ), Web Link
 • Buông bỏ nhiều – an lạc nhiều, buông bỏ hoàn toàn – an lạc tối thượng niết bàn., Web Link
 • Đoạn tận tham sân si bằng cách nào?, Web
 • Ngũ uẩn là gì, Web, FB

Audio bài giảng

 • (46) quán pháp: ngũ uẩn – vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly. thiền sư viên phúc, Archive
 • (47) quán ngũ uẩn: sắc – thọ – tưởng – hành – thức – không phải của ta hãy từ bỏ nó., Archive
 • Sắc – thọ – tưởng – hành – thức, Web, FB

 • Ngũ uẩn = sắc + thọ + tưởng + hành + thức = vô thường = khổ = vô ngã, Web Link
 • Kham nhẫn – Patience, Web
 • Yếu pháp tu tập tuệ giải thoát. Bài 4/6 – như lý tác ý, Web, FB
 • Như lý tác ý: có bao nhiêu cách quán vô thường – khổ – vô ngã của ngũ uẩn trong thực hành tu tập hàng ngày, Web
 • (48) như lý tác ý ngũ thủ uẩn là rỗng không là trống không, Archive
 • Cần như lý tác ý, Web, FB
 • Cái gì là vị ngọt – sự nguy hiểm – sự xuất ly, Web, FB
 • Làm thế nào phát triển tuệ minh sát?
 • (như lý tác ý ngũ thủ uẩn), Web Link
 • Như nó đang là!, Web Link
 • 5 uẩn x 4 tà kiến, Web
 • Cetanā – tác ý tư tâm sở và manasikāra – tác ý chú tâm khác nhau như thế nào? Web Link
 • Hiện tại lạc trú là gì, Web, FB
 • Trí tuệ và từ bi, Web
 • Pháp thượng nhân. Uttarimanussadhammo, Web, FB

Sayādaw U Sīlānanda – Myanmar.

 • ① thuyết anatta-vô ngã trong phật giáo, Web Link
 • ② vô ngã là vô thường & khổ, Web Link
 • ③ vô ngã: hiểu biết đúng đắn và hiểu biết sai lầm, Web Link

 • Anata – vô ngã là gì, Web, FB
 • Who am I, ta là ai, Web, FB
 • Thấy chỉ là thấy, Web, FB
 • Ai đang nói, ai đang nghe, Web, FB
 • Ai ăn thức thực, ai cảm xúc, Web, FB
 • Hết luân hồi thì đi đâu?
 • Hết luân hồi thì đi đâu? (xưa cũng như nay, như lai chỉ nói nên sự khổ và sự diệt khổ.), Web Link
 • Hỏi và đáp về linh hồn, thức, cái biết, xuất gia, Web Link
 • Điều này không thể xảy ra, Web, FB
 • 8 pháp vi diệu chưa từng có, Web, FB
 • Thần dược: “Nói lời tốt lành – Nghĩ điều chân chính – Làm việc hướng thượng”, Web
 • Thần chú siêu thoát, Web
 • Người hoàn toàn mới đến với Đạo Phật cần bắt đầu từ đâu?, Web, FB
 • Như thế nào là lộ trình tu tập thánh đạo giác ngộ, Web, FB
 • Lộ trình tu tập đoạn tận sanh già chết là gì?
 • (các bước thực hành cụ thể dẫn đến siêu thoát tam giới – chứng ngộ niết bàn), Web Link
 • Lội cắt ngang dòng sông ma vương qua bờ bên kia một cách an toàn như thế nào? 11 pháp cần vun bồi đầy đủ để có thể lớn mạnh, tăng thịnh, thành mãn trong pháp và luật là gì?, Web Link
 • Trong pháp và luật này có một tuần tự học tập, Web, FB
 • Bậc trí theo tuần tự (Pháp cú 239), Web, FB
 • Học từ từ, tập từ từ, thực hành từ từ, Web, FB
 • Giác ngộ thình lình? (hoát nhiên đại ngộ?), Web Link
 • Gieo nhân lành sẽ gặt quả lành – càng sớm càng nhiều càng tốt. (trẻ em nên bắt đầu từ đâu?), Web Link
 • Chớ quên lợi ích của chính mình (Pháp cú 166), Web, FB
 • Học gì hết ngu, tu gì hết khổ, Web, FB
 • Người già cao tuổi, đầy bệnh hoạn, luôn ốm đau, Web, FB
 • Chăm sóc tâm trí của bạn, Web, FB
 • Trau dồi tâm (bhāvanā -thiền tập) là chữa bệnh tâm loạn, Web Link
 • Ái dục trói buộc chúng sinh vào khổ đau bất tận của luân hồi sinh tử trong tam giới như thế nào❓ (lời phật về ái dục – taṇhā: kinh pháp cú – dhammapada – bài 1), Web
 • 7 yếu tố cần thiết đưa đến giác ngộ là gì? (thất giác chi), Web Link
 • Nhân để sinh giác ngộ có mấy pháp?, Web Link

 • Yếu tố giác ngộ thứ nhất: chánh niệm., Web Link
 • Yếu tố giác ngộ thứ hai: trạch pháp, Web, FB
 • Yếu tố giác ngộ thứ ba: dũng cảm tinh tấn, Web, FB
 • Yếu tố giác ngộ thứ tư: hỷ, Web, FB
 • Yếu tố giác ngộ thứ năm: thư thái giác chi, Web, FB
 • Yếu tố giác ngộ thứ sáu: định, Web, FB
 • Yếu tố giác ngộ thứ bảy: xả, Web, FB
 • Thất giác chi – 7 yếu tố giác ngộ, Web

Pháp thoại hướng dẫn thiền sinh việt nam tu tập thiền minh sát vipassana tại thiền viện tharmanakyaw mahagandhayon monastery, yangon, myanmar, 18 – 23/5/2018 bởi sumangala bhikkhu viên phúc: Youtube

 • ⑴ niệm và trạch pháp giác chi, Youtube
 • ⑵ tinh tấn giác chi https://youtu.be/9uk1spgjfsm
 • ⑶ hỷ giác chi, Youtube
 • ⑷ thư thái và định giác chi, Youtube
 • ⑸ xả giác chi, Youtube

 • Sự chứng đắc rốt ráo là gì, Web, FB
 • Kẻ ngu – người thông minh – bậc hiền trí, Web Link
 • Người hiền trí – bài 1/4:Kẻ ngu & người hiền trí khác nhau thế nào?, Web, FB
 • Người hiền trí – bài 2/4: Giới (dhatù – elements) là gì? Xứ (àyatana – spheres) là gì, Web, FB
 • Người hiền trí – bài 3/4: Duyên khởi là gì? (paṭic­ca­samup­pāda­ – depending arising), Web, FB
 • Người hiền trí – bài 4/4: Xứ phi xứ (có thể & không thể) là gì? (ṭhānāṭhā­na­ – possible and impossible), Web, FB
 • Tà kiến: tánh biết không sinh không diệt, Web, FB
 • Làm thế nào diệt trừ tà kiến, Web, FB
 • Người hiền trí – bài 3/4: duyên khởi là gì? (paṭic­ca­samup­pāda­ – depending arising), Web, FB
 • Lý duyên sinh p4 vô minh duyên hành, Web, FB
 • Lý duyên sinh p8 bánh xe sinh tử , Web, FB
 • Thời gian có hay không?, Web Link
 • Playlist loạt bài giảng: “lý duyên sinh” theo “thanh tịnh đạo”, Youtube
 • Kinh 7 trạm xe, Web, FB
 • Vesak 2020 – cùng ôn lại con đường giác ngộ giải thoát, Web, FB
 • Tất cả pháp lấy gì làm căn bản, Web, FB
 • Kāma – dục (tham ái) và chanda – dục (mong muốn), Web, FB
 • Cetanā – tác ý tư tâm sở và Manasikāra – tác ý chú tâm, Web, FB
 • Chớ có tu lộn ngược, Web, FB
 • Lộn ngược là thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo, Web, FB
 • Thế nào là hão huyền, thế nào là vọng tưởng, Web, FB
 • Thuận theo tự nhiên nào, Web, FB
 • Đức phật dạy về hành động và không hành động? hay “mặc kệ nó ” – để tự nhiên cho các pháp tự vận hành?, Web Link
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB
 • Vị thầy chân chính: một trợ duyên tối quan trọng không thể thiếu, Web, FB
 • Vị thầy hộ trì, Web, FB
 • Theo thầy, Web, FB
 • Thầy & trò, Web, FB
 • Tìm gặp thiện tri thức, Web, FB
 • Pháp học & pháp hành
 • Tích truyện tôn giả nhất cú & tôn giả cùla-panthaka, Web Link
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 5 tháng 5, 2022