Như nắm muối bỏ chén nước nhỏ

[lwptoc]

NHƯ NẮM MUỐI BỎ CHÉN NƯỚC NHỎ

– NPA: Kính bạch Sư,

Con đang thấy rất bối rối và thấy có lỗi vì một việc ác vừa xảy ra, kính mong Sư từ bi cho con biết con phải làm gì trong hoàn cảnh này ạ

Trưa nay, mẹ con phát hiện có một con chuột bị kẹt trong tủ lạnh, mẹ không rõ nó đã chết chưa nên mới gọi bố con ra để lấy vứt con chuột đi. Mới đầu con nghĩ do con chuột chết rồi nên con để bố con lôi nó ra để vứt đi. Nhưng sau đó con nghe thấy tiếng kêu của con chuột, con liền chạy xuống bảo với bố con là bố đừng giết nó vì con biết đây là hành động sát sinh và sẽ cho quả dữ.

Xong bố con bảo không giết thì làm sao mà lấy ra được. Rồi bố con tiếp tục tìm mọi cách để lôi con chuột ra. Con mới bảo bố là bố để đấy để con lấy cho. Xong bố con mới tức giận bảo mày có lấy được không mà lấy. Lúc đó con vừa sợ bố con, mà con cũng sợ con chuột. Con chạy ra bảo với mẹ con bảo bố đừng làm như vậy nữa nhưng mẹ con cũng sợ bố và sợ loài chuột nên mẹ con cũng không thể làm gì được.

Khi bố con ra tìm vật dụng khác thì con mới cố gắng bỏ cái gậy bố con đang đè lên đầu con chuột hi vọng nó có thể thở dễ hơn. Bố con quay lại và tiếp tục tìm mọi cách để lấy con chuột ra khỏi tủ lạnh. Vì con chuột bị dính keo có sẵn ở bộ phận trong tủ lạnh nên nó bị kẹt và khó lấy ra được. Sau một hồi thì bố con đã lôi được nó ra và nó đã chết.

Con thấy rất buồn và có lỗi vì đã không ngăn được hành vi giết hại của bố. Khi nhìn thấy bố cố mọi cách để giết con chuột, lôi con chuột ra con biết đây là một hành vi sát sanh, hành vi sẽ tạo quả ác nhưng vì con rất sợ chuột, và cũng không biết cách nào để giúp con chuột thoát khỏi mà không làm nó bị thương nên con chỉ biết dùng lời nói bảo bố đừng giết hại nó. Khi bất lực trong hành động con chỉ khởi ý nguyện mong con chuột sẽ có kiếp sau tốt hơn. Sau đó con xin bố để con đi vứt con chuột. Điều cuốiI cùng con có thể làm cho con chuột ấy là mang nó ra chỗ đất mà người ta đang làm cầu ở trên, đào một cái hố nhỏ và chôn nó xuống dưới đó

Kính thưa Sư, con biết nghiệp ác này mà bố con đã làm đây sẽ tới một lúc phải trổ quả. Con đã mong con có thể thông minh hơn và chỉ ước mình đã có thể nhờ được người khác để cứu con chuột ra. Con cũng thấy có lỗi khi mình đã không thể mạnh mẽ và dũng cảm hơn để ngăn việc ác này.

Thưa Sư, với việc đã xảy ra như vậy thì con phải làm gì bây giờ ạ?

– Sumangala Bhikkhu Viên Phúc:

Các nghiệp thiện cũng như bất thiện sẽ trổ quả khi nhân duyên phù hợp cho đến ngày chúng ta đắc Đạo Quả Alahán, chấm dứt tái sinh trong Tam giới.

Quả báo trong trường hợp tạo bất thiện nghiệp sát sinh đã được Đức Phật chỉ dạy rõ ràng trong nhiều bài kinh, như trong Trung Bộ Kinh

 

135. Tiểu kinh Nghiệp phân biệt

🍀

…Thế Tôn nói như sau:

❶ … Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông, sát sanh, tàn nhẫn, tay lấm máu, tâm chuyên sát hại đả thương, tâm không từ bi đối với các loại chúng sanh.

Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.

Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, nếu được đi đến loài Người, chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy phải đoản mạng.

Con đường ấy đưa đến đoản mạng, này Thanh niên, tức là sát sanh, tàn nhẫn, tay lấm máu, tâm chuyên sát hại đả thương, tâm không từ bi đối với các loài hữu tình.

❷ Nhưng ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay đàn ông, từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình.

Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy được sanh vào thiện thú, Thiên giới, ở đời.

Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào thiện thú, Thiên giới, ở đời, nếu người ấy đi đến loài Người, chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy được trường thọ.

Con đường ấy đưa đến trường thọ, này Thanh niên, tức là từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình.…

🍀… Này Thanh niên, các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa, nghiệp phân chia các loài hữu tình; nghĩa là có liệt, có ưu.…

(https://suttacentral.net/mn135/vi/minh_chau)

– Hết trích dẫn —

 

Việc đã xảy ra rồi, cũng như vô lượng các bất thiện nghiệp đã xảy ra trong quá khứ của kiếp sống này và của vô lượng các kiếp sống quá khứ, chúng ta không thể mê tín dị đoan đi cúng tế, cầu xin giải nghiệp, trừ nghiệp, hay tiêu nghiệp vì sự thật là không có cách gì có thể phản lại qui luật tự nhiên để quay ngược thời gian xóa bỏ, thay đổi chúng.

Nhưng chúng ta ngay trong những giây phút hiện tại của cuộc sống quí hiếm được làm người, khi Chánh Pháp của Đức Phật còn tỏa sáng trên thế gian, có thể tạo nghiệp thiện thật nhiều, thật nhiều cho đến hơi thở cuối cùng thông qua 10 phước nghiệp, để làm giảm mức độ khắc nghiệt của quả báo của các bất thiện nghiệp, ví như tạo thật nhiều nước – tức phước thiện, để làm giảm độ mặn của muối – tức bất thiện nghiệp, và cũng là để tạo lập vun bồi các duyên lành dẫn đến giác ngộ, giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau, phiền não, chấm dứt luân hồi sinh tử. Như trong Tăng Chi Bộ Kinh – Chương Ba Pháp – X. Phẩm hạt muối Đức Phật đã dạy:

🍀

“… Ví như, này các Tỷ–kheo, có người bỏ một nắm muối vào trong một chén nước nhỏ. Các Thầy nghĩ như thế nào, này các Tỷ–kheo, nước trong chén ấy có vì nắm muối trở thành mặn và không uống được phải không?

– Thưa đúng vậy, bạch Thế Tôn.

Vì cớ sao? Nước trong chén nhỏ này là ít, do nắm muối này, nước trở thành mặn, không uống được.

– Ví như, này các Tỷ–kheo, có người bỏ một nắm muối vào sông Hằng. Các Thầy nghĩ như thế nào, này các Tỷ–kheo, sông Hằng có vì nắm muối trở thành mặn và không uống được phải không?

– Thưa không, bạch Thế Tôn.

Vì cớ sao? Lớn là cả khối nước sông Hằng. Khối nước ấy không vì nắm muối này, nước trở thành mặn và không uống được.

– Cũng vậy, này các Tỷ–kheo,

❶ ở đây, có người làm nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục.

❷ Ở đây, này các Tỷ kheo, có người làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tợ, và nghiệp ác ấy đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít cũng không thấy được (trong đời sau), nói gì là nhiều.

🍀

❶ Hạng người như thế nào, này các Tỷ–kheo, có làm nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục?

Ở đây, này các Tỷ–kheo có người thân không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập, hạn hẹp, tự ngã nhỏ nhen, sống chịu khổ ít oi. Hạng người như vậy, này các Tỷ–kheo, làm nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục.

❷ Hạng người như thế nào, này các Tỷ–kheo, có làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tợ, và nghiệp ác ấy đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít cũng không thấy được (trong đời sau), nói gì là nhiều?

Ở đây, này các Tỷ–kheo, có người thân được tu tập, giới được tu tập, tâm được tu tập, tuệ được tu tập, không hạn hẹp, tự ngã to lớn, sống đời vô lượng. Người như vậy, này các Tỷ–kheo, có làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tợ, và nghiệp ác ấy đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít cũng không thấy được, nói gì là nhiều.”

Nguồn: Tăng Chi Bộ – Chương III – Ba Pháp – X. Phẩm hạt muối

– Hết trích dẫn —

Nếu thấy mình đã phạm giới, tạo bất thiện nghiệp thì ngay sau đó hãy tự sám hối [1 ] – không phải sám hối sẽ làm tiêu trừ ác nghiệp mà khi sám hối chính bản thân sẽ phát tâm nguyện tinh tấn không ngừng tác ý tạo đại thiện nghiệp không phạm giới sẽ giúp hạn chế hiệu lực của của ác nghiệp – rồi chỉ chú tâm gieo trồng vun bồi các phước nghiệp, các thiện nghiệp [2], chớ nuôi dưỡng các tâm trạo cử hối tiếc về các điều bất thiện đã xảy ra, vì các tâm trạo cử, hối tiếc [3] đó cũng là các tâm bất thiện cần phải tránh, cần diệt trừ bằng trí tuệ minh sát mỗi khi nó xuất hiện.

Vậy hãy tập chánh niệm tỉnh giác trong mọi giây phút, mọi nơi, mọi công việc để nhận biết thiện hay bất thiện kịp thời và có thể vun bồi thân khẩu ý nghiệp thiện lành – bố thí, trì giới, hành thiền, tùy hỷ công đức, hồi hướng công đức, cung kính, phục vụ, nghe pháp, thí pháp, sửa đổi tà kiến, và tránh xa 10 bất thiện nghiệp : sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói lời đâm thọc, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, tham dục, sân hận, tà kiến.

Nguyện cho oai đức Tam Bảo hộ trì cho quí vị luôn có được trí tuệ, tinh tấn, kham nhẫn, từ, bi, hỷ, xả trên con đường dẫn đến giác ngộ giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau, phiền não, đoạn tận tham sân si không còn dư sót, chấm dứt sinh tử luân hồi trong tam giới, đạt được hạnh phúc thật, sự tự do thật sự – Niết bàn.

Trong tâm từ,

Sumangala Bhikkhu Viên Phúc

– NPA: Con thành kính tri ân Sư đã chỉ dạy cho con. Được nghe những lời này lòng con trở nên hoan hỉ vô cùng. Con như đang trong bóng tối mà nhìn thấy được ngọn đèn sáng dẫn lối.

Sadhu! Sadhu! Lành thay!

GHI CHÚ

 • Sám Hối Như Thế Nào? Để Làm Gì?, Web, FB
 • Sám Hối – Tha Thứ – Rải Tâm Từ – Phát Nguyện – Hồi Hướng Công Đức:, Web, FB
 • 10 Thiện Nghiệp Là Gì, Web, FB
 • Phước Thiện – Puñña, Web, FB
 • Trạo Cử Hối Tiếc, Web, FB

Mọi bài viết và hình ảnh trên FB Sumangala Bhikkhu Viên Phúc có thể chia sẻ và sử dụng không cần xin phép.

Nguyện mong cho Chánh pháp của Đức Phật Gotama được lan tỏa rộng khắp mang lại lợi lạc cho chư thiên và loài người sớm giác ngộ, giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau, phiền não, đoạn tận tham sân si không còn dư sót, chấm dứt sinh tử luân hồi trong tam giới, đạt được hạnh phúc thật, sự tự do thật sự – Niết bàn.

Bài Viết Liên Quan

 • Thế Nào Là Giới Thế Gian Và Giới Xuất Thế Gian?, Web, FB
 • Cách Thức Thọ Trì Bát Quan Trai Giới, Web, FB
 • Chi Phần Của Ngũ Giới Và Bát Quan Trai Giới, Web, FB
 • Quả Báu Đại Thiện Nghiệp Trì Ngũ Giới, Web, FB
 • Sát Sinh, Web, FB
 • Cá Và Thịt Có Được Phép Thọ Dụng Không?Ba Điều Tuyệt Đối Thanh Tịnh Là Gì?Mười Loại Thịt Không Được Phép Thọ Dụng Là Gì?, Web, FB
 • Hỏi Đáp Về Đồ Ăn Nấu Rượu, Phần Mền Lậu Crack, Web, FB
 • Ăn Chay Là Tu, Web, FB
 • 4 Loại Thức Ăn Đưa Đến Tồn Tại Và Chấp Thủ Tái Sinh Cho Các Loại Hữu Tình Là Gì? Chúng Cần Phải Được Nhận Xét Như Thế Nào?, Web, FB
 • Việc “Chư Tăng Chỉ Thọ Dụng Vật Thực Do Đi Khất Thực, Ăn Ngày Một Bữa, Với Ba Y, Một Bát” Là Khổ Hạnh Đầu Đà – Dhutanga, Không Phải Là Giới., Web, FB
 • Giới Và Phận Sự Khác Nhau Như Thế Nào? Quan Hệ Với Nhau Như Thế Nào?, Web, FB
 • Khổ Hạnh (Hạnh Đầu Đà – Dhutanga), Web, FB
 • Hạnh Ðầu-Đà (Khổ Hạnh) = Hạnh Rũ Bỏ, Web, FB
 • Thực Hành 3 Khổ Hạnh Đầu Đà Trong Kỳ An Cư Mùa Mưa, Web Link
 • Điều Gì Cao Hơn Cả Mạng Sống, Web, FB
 • Tác Bạch Ý Nguyện Làm Kappiya Hộ Tăng Như Thế Nào?, Web, FB
 • Vun Bồi Phước Nghiệp Cung Kính, Web, FB
 • Phục Vụ Với Mục Đích Gì Mang Lại Lợi Ích Lớn?, Web, FB
 • Cư Sĩ Giới Pháp, Web, FB
 • Bổn Phận Hàng Ngày Của Cư Sĩ Tại Gia, Web, FB
 • Phận Sự Của Tu Sĩ Xuất Gia Và Cư Sĩ Tại Gia Khác Nhau Như Thế Nào?, Web, FB
 • Phước – Tuệ Đồng Tu, Web, FB
 • “Thứ Nhất Là Tu Tại Gia, Thứ Nhì Tu Chợ, Thứ Ba Tu Chùa” Là Dễ Hay Khó?, Web, FB
 • Xưng Hô Thế Nào Cho Đúng, Web, FB
 • Namo: Nên Niệm Nam Mô Phật – Không Nên Niệm Mô Phật, Web, FB
 • Tỳ Khưu Đảnh Lễ Những Ai?, Web, FB
 • Lợi Đắc – Cung Kính – Danh Vọng Mang Lại Khổ Lụy Gì Cho Các Tỳ-Kheo?, Web, FB
 • Phạm Hạnh Được Sống Vì Mục Đích Gì ?, Web, FB
 • Mục Tiêu Cuối Cùng Của Phạm Hạnh Là Gì?, Web, FB
 • Audio Việt & Pali – Giới Bổn Bhikkhu Patimokkha: 227 Điều Luật Đối Với Tỳ Khưu, Web Link

Nghiệp Và Quả Của Nghiệp

 • Quả Của Nghiệp Là Công Lý Vũ Trụ Không Có Mắt, Web, FB
 • Địa Ngục Có Hay Không, Web, FB
 • Không Chỗ Nào Trên Đời, Trốn Được Quả Ác Nghiệp., Web, FB
 • Nghiệp Và Quả (Kamma Và Vipaka), Web, FB
 • Nghiệp Và Quả Của Nghiệp, Web, FB, Web Link
 • Quả Của Thiện Và Ác Nghiệp Rất Lạ Lùng, Web, FB
 • Quả Của Nghiệp (Kammaphala), Web, FB
 • Thế Nào Là Nghiệp Trọng Yếu (Garukakamma), Web, FB
 • Các Chúng Sinh Là Chủ Nhân Của Nghiệp Do Mình Tạo Ra., Web, FB
 • Hồi Hướng Công Đức Phước Báu Tới Thân Nhân Quá Vãng Như Thế Nào?, Web, FB
 • Như Nắm Muối Bỏ Chén, Web, FB
 • Như Bóng Không Rời Hình, Web, FB
 • Như Nước Nhỏ Từng Hạt, Rồi Bình Cũng Đầy Tràn., Web, FB
 • Vì Sao Có Kẻ Ác Lại Gặp Điều Thiện Lành? Vì Sao Có Người Thiện Lại Gặp Điều Ác Dữ?, Web, FB
 • Công Bằng Có Không? Công Bằng Ở Đâu?, Web, FB
 • Nhân & Quả – Cái Chết Của Đệ Nhất Thần Thông Ðại Mục-Kiền-Liên, Web, FB
 • Sám Hối Như Thế Nào? Để Làm Gì, Web, FB
 • Sám Hối – Tha Thứ – Rải Tâm Từ – Phát Nguyện – Hồi Hướng Công Đức. Web, FB

Video

 • Tụng Buổi Tối Sau Thời Thiền, Web, FB, Youtube
 • Rải Tâm Từ, Youtube
 • Phước Thiện – Puñña, Web, FB
 • Nhà Bao Việc, Web, FB
 • 10 Thiện Nghiệp Là Gì, Web, FB
 • Tác Bạch Ý Nguyện Làm Kappiya Hộ Tăng Như Thế Nào?, Web, FB
 • Vun Bồi Phước Nghiệp Cung Kính, Web, FB
 • Vận Mệnh Tương Lai Thành Tựu Rốt Ráo Hạnh Phúc Tối Thượng Bắt Đầu Bởi Giây Phút Hiện Tại Này Với Lòng Cung Kính, Tín Tâm Bất Động Nương Tựa Quy Y Tam Bảo: Phật – Pháp – Tăng!, Web, FB
 • Phục Vụ Với Mục Đích Gì Mang Lại Lợi Ích Lớn?, Web, FB
 • Cư Sĩ Giới Pháp, Web, FB
 • Bổn Phận Hàng Ngày Của Cư Sĩ Tại Gia, Web, FB
 • Phận Sự Của Tu Sĩ Xuất Gia Và Cư Sĩ Tại Gia Khác Nhau Như Thế Nào?, Web, FB
 • Phước – Tuệ Đồng Tu, Web, FB
 • “Thứ Nhất Là Tu Tại Gia, Thứ Nhì Tu Chợ, Thứ Ba Tu Chùa” Là Dễ Hay Khó?, Web, FB
 • Cúng Dường Là Gì, Web, FB
 • Lợi Ích Của Bố Thí Cúng Dường Là Gì?, Web, FB
 • Bố Thí Ba-La-Mật, Web, FB
 • Bố Thí Là Việc Dễ Làm, Song Bố Thí Để Tạo Được Phước Thiện Không Phải Là Việc Dễ, Mà Được Phước Thiện Vô Lượng Càng Khó Hơn…, Web, FB
 • Từ Thiện – Bố Thí – CúNg DườNg – Dāna Với Sự Hiểu Biết, Web, FB
 • Suy Xét Làm Phước Thiện Bố Thí, Web, FB
 • Sai Khác Giữa Có Bố Thí Và Không Bố Thí?, Web, FB
 • Bố Thí Xứng Bậc Chân Nhân, Web, FB
 • Bố Thí Nơi Nào Cho Quả Lớn, Cho Lợi Ích Lớn, Có Rung Cảm Lớn?, Web, FB
 • Các Pháp Nào Tác Thành Sakka – Vị Thiên Chủ Đế Thích Thống Lãnh Và Trị Vì “Tam Thập Tam Thiên Giới”?, Web, FB
 • Xây Chùa, Tháp, Dựng Tượng Phật Có Thuộc Vào Thí Sự Không?, Web, FB
 • Bỏ Công Trực Tiếp Bố Thí Có Lợi Ích Gì?, Web, FB
 • Thỉnh Mời Chư Tăng Tới Cúng Dường, Trai Tăng Tại Gia Để Làm Gì? Nên Như Thế Nào?  Web, FB
 • Cung Thỉnh Người Xuất Gia Giữ Giới Tới Gia Đình Có Được Nhiều Công Đức Gì ?, Web, FB
 • Tiền Nhiều Để Làm Gì, Web, FB
 • Mọi Việc Rồi Sẽ Qua, Web, FB
 • Generous Country: Myanmar Is The First In 2016 World Giving Index. Myanmar – Một Trong Hai Quốc Gia Rộng Lượng Nhất Thế Giới, Web, FB
 • 5 Đại Thí – Mahādāna, Web, FB
 • Video 2A/4: Dāna – Charity – Bố Thí Cúng Dường, Web, FB

Youtube

 • Phước Nghiệp Bố Thí Cúng Dường, Youtube
 • Quả Báu Và Phân Loại Phước Nghiệp Bố Thí Cúng Dường, Youtube
 • Tích Truyện Về Quả Báu Phước Nghiệp Bố Thí, Youtube
 • Danh Mục Các Bài Viết Quan Trọng, Web, FB
 • Tôi Nguyện, Web, FB
 • Tại Sao Myanmar, Web, FB
 • Mục Đích Sử Dụng Facebook Là Gì?, Web, FB
 • Sàng Lọc Thông Tin Như Thế Nào?, Web, FB
 • Thế Nào Là Tu Đúng Đạo Phật, Web, FB
 • Điều Kiện Tham Dự Các Khóa Thiền Minh Sát Vipassana (Tứ Niệm Xứ) Theo Phương Pháp Ngài Trưởng Lão Thiền Sư Mahasi Sayadaw Tại Thiền Viện Ta-Ma-Nê-Chô, Yangon, Miến Điện, Web, FB
 • Cái Gì? What? Như Thế Nào? How? Để Làm Gì? For What? – Ba Câu Hỏi Cốt Lõi Trong Minh Sát Tu Tập – Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Các Danh Mục Bài Viết Theo Chủ Đề – Photo Albums Trên Fb Sumangala Bhikkhu Viên Phúc (P1/3), Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P2/3) Facebook Links List A Tam Bảo, Nghiệp…, Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P3/3) Facebook Links List B Tu Tập Định, Tuệ, Tứ Thánh Đế…, Web, FB

Audio – Video Bài Giảng – Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala – Thiền Viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar.

 • Youtube, Youtube
 • Archive, Archive
 • Yếu Pháp Tu Tập Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thiền Minh Sát Vipassana Lý Thuyết Và Thực Hành, Youtube
 • Ehipassiko – Đến Để Thấy: Phóng Sự Về Khóa Tu Thiền Minh Sát Vipassana Tại Chùa Nam Tông SG, Youtube
 • Xin Hãy Đừng Phí Phạm Dù Chỉ Mỗi Một Giây – Thiền Sư Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Youtube
 • Giới Và Luật Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thọ Trì Tam Quy và Ngũ Giới, Web, FB
 • 9 Ân Đức Phật, 6 Ân Đức Pháp, 9 Ân Đức Tăng, Web, FB
 • Sám Hối – Tha Thứ – Rải Tâm Từ – Phát Nguyện – Hồi Hướng Công Đức, Web, FB